Την συνδρομή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την λειτουργία Πολυδύναμου Κέντρου κατά των εξαρτήσεων με έδρα τη Ρόδο και με παράρτημα στην Κάλυμνο, ζήτησε ο διευθυντής του ΚΕΘΕΑ κ. Βασίλειος Γκιτάκος.
Το περιφερειακό συμβούλιο, έχει λάβει την από 29 Μαρτίου 2014, ομόφωνη απόφαση του, για την χρηματοδότηση της εκτέλεσης του έργου με το ποσό των 60.000 ευρώ για 10 έτη, ενώ το είχε εντάξει στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Πιο συγκεκριμένα η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις του οξυμένου προβλήματος της χρήσης ναρκωτικών, αποφάσισε να συνάψει Προγραμματική Σύμβαση με την 2η ΥΠΕ και το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων”, προϋπολογισμού 120.000 ευρώ.
Σκοπός είναι η παραχώρηση της χρήσης στο ΚΕΘΕΑ χωρίς αντάλλαγμα κατάλληλου εξοπλισμένου χώρου για διάστημα τουλάχιστον 10 ετών προκειμένου να λειτουργήσει Συμβουλευτικός Σταθμός στη Δωδεκάνησο για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες και να παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής σε εξαρτημένους χρήστες και τις οικογένειές τους.
Συγκεκριμένα η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είχε αναλάβει την υποχρέωση, όπως με ευθύνη και δαπάνες της να διαμορφώσει κατάλληλα τον εσωτερικό χώρο, ακινήτου στο παλαιό νοσοκομείο Ρόδου, να προμηθευτεί και να εγκαταστήσει τον απαραίτητο γραφειακό και τεχνολογικό εξοπλισμό για τη λειτουργία του Συμβουλευτικού Σταθμού.
Στο έγγραφο του Διευθυντή του ΚΕΘΕΑ, προς τον Περιφερειάρχη, αναφέρονται τα εξής:
«Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη,
Παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε τις δυνατότητες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να συνδράμει στην ολοκλήρωση ενός Πολυδύναμου Κέντρου κατά των εξαρτήσεων με έδρα τη Ρόδο και συμπληρωματική δομή στην Κάλυμνο.
Οπως γνωρίζετε, η σχετική ανάγκη έχει αναγνωριστεί τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση  όσο και από την τοπική κοινωνία, όπως φαίνεται από τα συνεχή αιτήματα του Δωδεκανησιακού Συλλόγου γονέων, συγγενών και φίλων εξαρτημένων ατόμων Ρόδου.
Από την πλευρά μας, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι, χάρη στην εν εξελίξει αναδιοργάνωση του πανελλαδικού δικτύου υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ, καθίσταται εφικτή η άμεση στελέχωση ενός πολυδύναμου κέντρου στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα δώσει νέα ώθηση στην προσπάθεια που έχει ήδη αρχίσει το ΚΕΘΕΑ στη Ρόδο και στην Κάλυμνο να ανταποκριθεί στα σχετικά αιτήματα. Η συμβολή της Περιφέρειας, και της τοπικής αυτοδιοίκησης γενικότερα, η οποία είχε προβλεφθεί και στην Απόφαση 66/2014 του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, θα επιταχύνει τη διαδικασία ολοκλήρωσης του Κέντρου και θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του προς όφελος της τοπικής κοινωνίας σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις δικές σας ενέργειες, που είναι καθοριστικές ώστε να ανταποκριθούμε άμεσα και αποτελεσματικά στα αιτήματα βοήθειας νέων ανθρώπων και οικογενειών. Παραμένουμε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινήσεις».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ