Ειδήσεις

Πρόταση εθνικής διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση ευρωπαϊκών πολιτικών για τα νησιά του Αιγαίου

Στην εκδήλωση της Βουλής των Ελλήνων και της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής για την επέτειο της ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου, μίλησε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, καταθέτοντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για τη νησιωτικότητα.
Ο Μάνος Κόνσολας χαρακτήρισε την πρότασή του, ως ένα νέο πλαίσιο διεκδίκησης, όχι μόνο για τα Δωδεκάνησα αλλά και για όλο το νησιωτικό χώρο.
Μίλησε για μια εθνική διαπραγμάτευση για την καθιέρωση και αναγνώριση ενός ειδικού καθεστώτος για τα νησιά του Αιγαίου.
Δεν ζητάμε προνόμια, αλλά ένα πλαίσιο που θα εξισορροπεί τις ανισότητες που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές. Πολύ απλά θέλουμε ένα πλαίσιο που θα μας δίνει τις ίδιες ευκαιρίες αλλά και τις ίδιες δυνατότητες ανάπτυξης με αυτές που υπάρχουν στην ηπειρωτική χώρα και σε άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες.
Έκανε λόγο για ένα τεράστιο έλλειμμα οριζόντιων πολιτικών για τα νησιά μας σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο και τόνισε ότι περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν συνιστά πολιτική για τις νησιωτικές περιφέρειες, αφού δεν αντιμετωπίζει προβλήματα που συνδέονται με τα εντελώς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των περιφερειών.
Ο κ. Κόνσολας επισήμανε ότι: «Η αδυναμία σχεδιασμού και υλοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών για τα νησιά μας, επέτεινε τις ανισότητες.
Ποιες είναι αυτές οι ανισότητες:
– Είναι το υψηλό κόστος μεταφορών που δημιούργησε προβλήματα ανταγωνιστικότητας, με συνέπειες στην πραγματική οικονομία .
– Είναι η έντονη περιφερειακότητα, που συνίσταται σε διαφορές στους δείκτες ανάπτυξης μικρών και μεγάλων νησιών.
– Είναι οι κλειστές, μικρής κλίμακας και εύθραυστες, σχετικά, τοπικές οικονομίες.
Σε όλα αυτά ήρθαν να προστεθούν νέα προβλήματα.
Αναφέρομαι σε κάποια από αυτά:
– Είναι η κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, που κάποιοι θεωρούν προνόμιο αλλά δεν είναι.
– Είναι η ένταξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο Στόχο 2, που την κατατάσσει στις ανεπτυγμένες περιφέρειες με βάση στοιχεία προ δεκαετίας. Έκτοτε όμως ο δείκτης μείωσης του ΑΕΠ στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου είναι ο μεγαλύτερος συγκριτικά.
– Είναι η τεράστια επιβάρυνση που δέχονται τα νησιά μας από τις ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές με αρνητικές συνέπειες στην τοπική οικονομία και στον τουρισμό».
Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου ανέφερε ότι υπάρχουν 21 νησιωτικές περιφέρειες στην Ευρώπη εκ των οποίων οι 13 διέπονται από ένα ειδικό καθεστώς.
Οι 7 νησιωτικές περιφέρειες έχουν ένα ειδικό καθεστώς αυτονομίας με ειδικές φορολογικές και διοικητικές αρμοδιότητες, παράδειγμα τα νησιά Φερόες που ανήκουν στη Δανία.
Οι 6 νησιωτικές περιφέρειες έχουν κάποιο ιδιαίτερο καθεστώς διαχείρισης και φορολογικής αντιμετώπισης.
Ο Μάνος Κόνσολας περιέγραψε, τους τρεις άξονες μιας νέας ευρωπαϊκής πολιτικής για τα νησιά μας ως εξής:
1. Η διαμόρφωση μιας αμιγούς και αυτόνομης νησιωτικής πολιτικής από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν στα νησιά μας, υλοποιούνται μέσα από την περιφερειακή πολιτική.
Χρειαζόμαστε, όμως, πολιτικές και δράσεις που θα απευθύνονται αποκλειστικά στις νησιωτικές περιφέρειες.
2. Η δημιουργία Ταμείου Νησιωτικότητας, που θα αποτελεί εργαλείο άσκησης και ανάπτυξης αυτών των πολιτικών.
3. Ο επαναπροσδιορισμός των κριτηρίων για την ένταξη των νησιωτικών περιοχών στο Στόχο 1 ή στο Στόχο 2.
Ασφαλώς και έχουν ισχύ τα επιχειρήματα που θέτει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, χρειαζόμαστε όμως μια θεσμική διεύρυνση των κριτηρίων που κατατάσσουν μια περιφέρεια στις λιγότερο ή περισσότερο ανεπτυγμένες.
Δεν μπορεί να είναι μόνο το ΑΕΠ, πρέπει να συνυπολογίζονται οι ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες που δίνουν την πραγματική εικόνα.
Το Νότιο Αιγαίο είναι η κατ’ εξοχήν νησιωτική περιφέρεια της Ευρώπης, αποτυπώνει την πολυδιάσπαση και τη γεωγραφική ασυνέχεια με 79 νησιά, εκ των οποίων τα 48 είναι κατοικημένα και με ορατές και έντονες ενδοπεριφερειακές ανισότητες που δημιουργούν, δυστυχώς, το φαινόμενο της διπλής νησιωτικότητας.
Η πολιτική, όμως, για την νησιωτικότητα εντάσσεται και στο πλαίσιο ενός εθνικού σχεδιασμού για τη βελτίωση υποδομών, την οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση της απασχόλησης. Είναι καιρός να αποκτήσουμε μια εθνική νησιωτική πολιτική με ουσιαστικό περιεχόμενο σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας».
Παράλληλα, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου έθεσε και τις βασικές αρχές μιας εθνικής πολιτικής για τη νησιωτικότητα ως εξής:
«- Η ρήτρα νησιωτικότητας πρέπει να έχει οριζόντια και απόλυτη εφαρμογή σε κάθε νομοσχέδιο, σε κάθε διοικητική πράξη. Παρά το γεγονός ότι η ρήτρα νησιωτικότητας αποτελεί νόμο του Κράτους, δεν υπάρχει εφαρμογή της.
Αυτό πρέπει να αλλάξει.
Ο κ. Πρόεδρος της Βουλής είναι εδώ. Θα του προτείνω να εντάξει τη ρήτρα νησιωτικότητας στον κανονισμό που διέπει τη νομοθετική διαδικασία και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Σε κάθε νομοσχέδιο, να υπάρχει η έκθεση επιπτώσεων στις νησιωτικές περιοχές που προκύπτει από τη ρήτρα νησιωτικότητας, όπως υπάρχει και η αντίστοιχη έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου.

– Δημιουργία αυτόνομου Υπουργείου Νησιωτικότητας με δυνατότητα άσκησης οριζόντιων πολιτικών και δράσεων.

– Αναπτυξιακός Νόμος για τα νησιά με ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια.
Προσανατολισμένος στην καινοτομία, στη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και στη διεύρυνση του παραγωγικού ιστού.

– Αναβάθμιση της διοικητικής εξυπηρέτησης των πολιτών στα νησιά και μείωση του διοικητικού κόστους.
Πως;
Με την ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, με τη δημιουργία one stop shop σε κάθε νησί, στα οποία ο πολίτης θα κάνει όλες τις συναλλαγές του με το Κράτος, διοικητικού και οικονομικού χαρακτήρα.

– Διαμόρφωση ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού για τα νησιά μας. Η διασύνδεση της Κρήτης και ορισμένων νησιών των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό δίκτυο προχωρά. Εθνικοί λόγοι επιτάσσουν τη διασύνδεση και της Δωδεκανήσου παράλληλα με την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί ενεργειακή επάρκεια.
– Εφαρμογή σχεδίου διαχείρισης των υδατικών πόρων και γενικότερα, εφαρμογή μέτρων πολιτικής που να εξασφαλίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πληθυσμιακή αύξηση στα νησιά σε συνθήκες κοινωνικής και ατομικής ευημερίας. Το 2016 ακολουθούμε, ακόμα, το παρωχημένο και κοστοβόρο μοντέλο μεταφοράς νερού στα νησιά αντί να αξιοποιήσουμε τους φυσικούς πόρους αλλά και τις δυνατότητες της τεχνολογίας».

Ο Μάνος Κόνσολας έκλεισε την ομιλία του, αναφερόμενος στην πίεση που δέχονται τα νησιά μας από την αύξηση των μεταναστευτικών ροών, επισημαίνοντας:
«Κατέθεσα πρόταση στο Υπουργείο Οικονομικών για να ανασταλεί η αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ στη δεύτερη ομάδα των νησιών που είναι προγραμματισμένη να ισχύσει από την 1η Ιουνίου.
Εκτιμώ ότι η πρόταση αυτή εκφράζει την κοινή λογική, είναι μια αυτονόητη κίνηση που οφείλει να κάνει η κυβέρνηση, τη στιγμή, μάλιστα, που το δημοσιονομικό όφελος από την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ αμφισβητείται. Το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής αλλά και το Ινστιτούτο Φορολογικών Μελετών το αποδεικνύουν και το επιβεβαιώνουν.
Αν θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ενότητας, ένα μήνυμα σε όλους τους πολίτες της Δωδεκανήσου, ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας σε αυτή την προσπάθεια».

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου