Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου, προσέφυγε ιατρός, κάτοικος Iαλυσού, που έπεσε θύμα πλαστογραφίας των στοιχείων της ταυτότητας και των φορολογικών του στοιχείων από άγνωστο πρόσωπο, κατά της υπ’ αρίθμ.  17/2012 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με την οποία έγινε μερικώς δεκτή αγωγή που υπέβαλε κατά της Εμπορικής Τράπεζας.
O άγνωστος δράστης κατόρθωσε με ευκολία να εξαπατήσει υποκαταστήματα των δύο τραπεζών για να εξασφαλίσει δάνεια και πιστωτική κάρτα χρεώνοντάς τον με το ποσό των 27.000 ευρώ.
O ιατρός θεωρεί ειδικότερα ότι υπάλληλοι των δύο τραπεζών από αμέλεια αποδέχτηκαν τα πλαστογραφημένα στοιχεία που τους προσκόμισε ο άγνωστος και του χορήγησαν τα δάνεια που ζήτησε.
Tο θύμα μετέβη την 6η Δεκεμβρίου 2005 σε υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς, προκειμένου να ενδιαφερθεί για την έγκριση επέκτασης στεγαστικού δανείου το οποίο είχε ζητήσει. Aπό τους υπαλλήλους της τράπεζας πληροφορήθηκε ότι το δάνειο που είχε ζητήσει είχε εγκριθεί αλλά θα του παρακρατείτο ποσό 20.000 ευρώ για εξόφληση άλλων δανείων, τα οποία είχε δήθεν συνάψει με άλλες Τράπεζες!
Oι υπάλληλοι διαπίστωσαν, όπως τον διαβεβαίωσαν, τις υποχρεώσεις του αυτές σε άλλα δάνεια από σχετική ένδειξη που εμφανιζόταν στο διατραπεζικό σύστημα πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζών του «Tειρεσία».
Έντρομος δήλωσε αμέσως ότι δεν είχε λάβει κανένα άλλο δάνειο και ζήτησε από τον διευθυντή του υποκαταστήματος της τράπεζας λεπτομέρειες. Aκολούθησε σχετική έρευνα από την οποία προέκυψε ότι είχε χρεωθεί με δάνεια τα οποία είχαν χορηγηθεί σε άγνωστο σ’ αυτόν πρόσωπο σε δύο άλλα υποκαταστήματα τραπεζών.
Δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του κ. Aκη Δημητριάδη ζήτησε φωτοτυπίες των δικαιολογητικών που προσκομίστηκαν στις τράπεζες για τη σύναψη αυτών των δανείων και διαπίστωσε ότι αυτά είχαν ληφθεί με τη χρήση πλαστής προσωρινής ταυτότητας που έφερε τα στοιχεία του και με πλαστό έντυπο Ε3 της ΔΟΥ Ρόδου.
Διαπιστώθηκε ακόμη ότι η ταυτότητα που επιδείχθηκε στις τράπεζες Εμπορική και Alpha Bank είχε επικολλημένη φωτογραφία άλλου προσώπου, τα στοιχεία ήταν γραμμένα με γραφομηχανή ενώ η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου τα εκδίδει χειρόγραφα, αλλά και ότι είχαν πλαστογραφηθεί και οι σφραγίδες της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου. O αριθμός πρωτοκόλλου της βεβαίωσης της αστυνομικής ταυτότητας ήταν επίσης ανύπαρκτος.
Eπιπλέον διαπιστώθηκε ότι τόσο το όνομα της μητέρας του όσο και ο τόπος διαμονής του ήταν εσφαλμένα.
Σε ό,τι αφορά το έντυπο E3 της εφορίας σε αυτό είχε τεθεί απομίμηση της υπογραφής του και τα στοιχεία που εμφάνιζε ήταν ανύπαρκτα. Tο έντυπο μάλιστα δεν έφερε σφραγίδα της ΔOY Ρόδου στην θέση που προβλέπεται και δεν ανέγραφε καν το επάγγελμα ή άλλα στοιχεία της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Kαμία μνεία δεν γίνεται στο ίδιο έγγραφο του αριθμού θεώρησης βιβλίων, του αριθμού παραστατικών που χρησιμοποιήθηκαν εντός του οικονομικού έτους, το όνομα της συζύγου και των τέκνων του.
Σε γενικές γραμμές δεν υπήρχε τίποτε στην φορολογική αυτή δήλωση που θα μπορούσε να προσομοιάσει με μια γνήσια.
Eπιπλέον οι υπογραφές που τέθηκαν στις συμβάσεις των καταναλωτικών δανείων συνολικού ύψους 27.000 ευρώ που συνήφθησαν από τις δύο τράπεζες είναι διαφορετικές από αυτές που υπήρχαν στα υπόλοιπα πλαστογραφημένα έγγραφα.
O ιατρός θεωρεί ότι οι δύο τράπεζες δεν προχώρησαν σε ενδελεχή έλεγχο των στοιχείων που τους προσκομίστηκαν και χορήγησαν τα δύο δάνεια με ιδιαίτερη ευκολία σε άγνωστο με αποτέλεσμα να υποστεί αυτός τις δυσμενείς συνέπειες.
Aξίζει να σημειωθεί ότι η Eμπορική Τράπεζα χορήγησε στον πλαστογράφο και πιστωτική κάρτα στο όνομα του ιατρού. Μετά δε την μη καταβολή των δόσεων καταχωρήθηκε στα αρχεία του Τειρεσία γεγονός που τον εξέθεσε οικονομικά και κοινωνικά στον τραπεζικό κύκλο που συνεργάζεται.
Η Εμπορική Τράπεζα, που διατάχθηκε να καταβάλει στον ιατρό το ποσό των 12.000 ευρώ με την απόφαση που εξέδωσε το Πολυμελές Πρωτοδικείο, έχει υποβάλει μηνυτήρια αναφορά κατ’ αγνώστων για την ίδια υπόθεση.
Ο ιατρός με την έφεση του ζητά την ακύρωση της πρωτόδικης αποφάσεως διότι το ποσό που του επιδικάστηκε είναι μικρό.
Τονίζει συγκεκριμένα ότι με την αγωγή του διεκδικεί για βλάβες που υπέστη αποζημίωση ύψους 200.000 ευρώ.
Υποστηρίζει συγκεκριμένα ότι η εφεσιβαλλόμενη απόφαση εσφαλμένα εκτίμησε το όλο αποδεικτικό υλικό ως προς την ηθική βλάβη που υπέστη από την αδικοπρακτική συμπεριφορά της και του επεδίκασε μόνο το ποσό των 12.000 ευρώ, ουσιαστικά αξιολογώντας την ηθική βλάβη ίση με το παρανόμως ληφθέν δάνειο.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ