Ειδήσεις

Ξεπέρασαν τους στόχους τα έσοδα των ΔΟΥ το 2013

Υπέρβαση κατά 1,75% ή κατά 652,8 εκατ. ευρώ συγκριτικά με τους στόχους του προϋπολογισμού κατέγραψαν τα συνολικά έσοδα των ΔΟΥ το 2013 ανερχόμενα σε 38,14 δισ. ευρώ

Αύξηση σημειώθηκε στις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο (63,7 δισ. ευρώ), αν και με μικρότερο ρυθμό σε σχέση με το 2012. Επιπλέον σημειώθηκε μεγάλη μείωση στον αριθμό των φυσικών προσώπων με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο κατά 191.000.

Αντίθετα, σημαντική αύξηση 202% εμφάνισε ο αριθμός των νομικών προσώπων που χρωστούν στο Δημόσιο, κυρίως -όπως αναγνωρίζει το υπουργείο Οικονομικών- λόγω των συνθηκών στην αγορά (περιορισμένη ζήτηση, πτώση τιμών κλπ), αλλά και του φαινομένου της πιστωτικής ασφυξίας.
Από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, που αυξήθηκαν κατά 40,4%, εισέρρευσαν στα κρατικά ταμεία 687 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία αναλυτικά
Τα συνολικά έσοδα των Δ.Ο.Υ για το έτος 2013 ανέρχονται σε 38,14 δισ. ευρώ, εμφανίζοντας υπέρβαση κατά 1,75% συγκριτικά με τους στόχους του προϋπολογισμού.
Πιο συγκεκριμένα, οι εισπράξεις από ΦΠΑ υπερκάλυψαν το στόχο κατά 3,2% (σε απόλυτο ποσό 292,5 εκατ. ευρώ), ενώ τα λοιπά έσοδα των ΔΟΥ κατά 1,3% (σε απόλυτο ποσό 360,2 εκατ. ευρώ).
Οι ετήσιες επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν στα 3,70 δισ. ευρώ έναντι 2,90 δισ. ευρώ, που προβλέπονταν στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού, ήτοι σημειώθηκε σημαντική υπέρβαση κατά 27,47%.

Επιπροσθέτως, σημαντική μείωση του ρυθμού αύξησης των ληξιπροθέσμων απαιτήσεων του Δημοσίου σημειώθηκε το δωδεκάμηνο του 2013 σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2012. Πιο συγκεκριμένα, οι οφειλές προς το Δημόσιο αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 13,7% (από 53,1 δισ. ευρώ σε 63,7 δισ. ευρώ), ενώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2012 η αύξηση ήταν της τάξης του 24,1% (από 45,1 δισ. ευρώ σε 56,1 δισ. ευρώ).

Σε σχέση με τις εισπράξεις ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι ετήσιες αθροιστικές εισπράξεις επί του συνολικού χαρτοφυλακίου ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων (Παλαιών και Νέων) σημείωσαν νέο ιστορικό υψηλό και ανήλθαν στα 3,26 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 31,8% σε σχέση με το 2012 και κατά 49,2% σε σχέση με το 2011.
Ενδεικτικά αναφέρουμε, σημειώνει το υπουργείο, ότι η ανάλογη αύξηση από το 2011 στο 2012 ήταν μόλις 13,2%. Από το συνολικό αυτό ποσό είσπραξης, το 1,52 δισ. ευρώ αφορά σε παλαιά και το 1,74 δισ. ευρώ σε νέα ληξιπρόθεσμα.
Κατανεμημένα ανά είδος βασικού φόρου, το 2013 εισπράχθηκαν (Νέα Ληξιπρόθεσμα) 890 εκατ. ευρώ από φόρους στο εισόδημα, 460 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ, μόλις 10,2 εκατ. ευρώ από ΚΒΣ και 380 εκατ. ευρώ από λοιπές απαιτήσεις.
Αντίστοιχα για τα παλαιά ληξιπρόθεσμα 810 εκατ. ευρώ από φόρους στο εισόδημα 289 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ, μόλις 20,9 εκατ. ευρώ από ΚΒΣ και 400 εκατ. ευρώ από Λοιπές Απαιτήσεις.
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων υπογραμμίζει πως τα ποσοστά ανάκτησης για τα πρόστιμα ΚΒΣ είναι μόλις 0,44% στα νέα ληξιπρόθεσμα και 0,1% για τα παλαιά ληξιπρόθεσμα.

Αυτό, εξηγεί, καταδεικνύει πως το πρόβλημα με αυτά τα πρόστιμα είναι η παράλογη δομή τους που εκ της φύσης της δυσχεραίνει την είσπραξη, πράγμα που εξορθολογίζεται σε σημαντικό βαθμό με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
Κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί ότι στην κατηγορία Λοιπών Απαιτήσεων, συμπεριλαμβάνονται και τα Δάνεια (με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου). Η κατηγορία αυτή (που κατατάσσεται στα μη φορολογικά έσοδα πλην όμως προσμετράται στα ληξιπρόθεσμα, Παλαιά και Νέα) προσέθεσε το 2013 στο συνολικό χαρτοφυλάκιο ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων 1,63 δισ. ευρώ από τα οποία η είσπραξη ήταν επίσης πολύ μικρή.
Ακόμη, πως στο συνολικό χαρτοφυλάκιο ληξιπροθέσμων οι μη φορολογικές απαιτήσεις (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια και τα πρόστιμα ΚΒΣ) αποτελούν το 48%!

«Τα ως άνω εισπρακτικά αποτελέσματα επιτεύχθηκαν ως αποτέλεσμα σημαντικών οργανωτικών και διοικητικών αλλαγών στο φοροεισπρακτικό μηχανισμό, αλλά και της εντατικοποίησης των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης στις περιπτώσεις εκείνες που τα μοντέλα ανάλυσης κινδύνων υποδεικνύουν» τονίζει το υπουργείο.
Το 2013, αναφέρεται ενδεικτικά, οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων αυξήθηκαν σε πλήθος κατά 40,4% σε σχέση με το 2012, ενώ ως αποτέλεσμα αυτών, εισέρρευσαν στα κρατικά ταμεία 687 εκατ. ευρώ από ληξιπρόθεσμες οφειλές τρίτων προς το Δημόσιο (ποσό αυξημένο κατά 78% σε σχέση με το 2012).
Επίσης οι ποινικές διώξεις, μέτρο που στην πράξη ενισχύει σημαντικά τη Φορολογική Συμμόρφωση κυρίως έναντι των μεγαλοοφειλετών και εφαρμόζεται συνδυαστικά με άλλα μέτρα στη διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξης, αυξήθηκαν το 2013 κατά 25,5%.

Μεγάλη μείωση από 1/1 – 31/12/2013 επιτεύχθηκε και στον αριθμό των φυσικών προσώπων με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο κατά 191.000 (από 2,548 εκατ. σε 2,347 εκατ).

Σε απόλυτο μέγεθος, οι αντίστοιχες οφειλές τους αυξήθηκαν κατά 13,1% στα 23,43 δισ. ευρώ έναντι συνολικής αύξησης (τόσο φυσικών όσο και νομικών προσώπων) ληξιπρόθεσμων οφειλών 13,8%.
Στον αντίποδα, ο αριθμός των Νομικών Προσώπων αυξήθηκε κατά 202%, ενώ οι αντίστοιχες οφειλές τους κατά 14,2% κυρίως λόγω των συνθηκών της αγοράς (περιορισμένη ζήτηση, πτώση τιμών κλπ) αλλά και του φαινομένου της πιστωτικής ασφυξίας, που ακόμη και το 2013 ήταν υπαρκτό.
Σε ό,τι αφορά στον αυξημένο αριθμό των Νομικών Προσώπων, εμφάνισε τους τελευταίους τέσσερις μήνες του 2013 εμφανή τάση σταδιακής αποκλιμάκωσης που εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και το πρώτο εξάμηνο του 2014, επανερχόμενο σε φυσιολογικά επίπεδα, προσθέτει το υπουργείο.

Αναφορικά στις ρυθμίσεις βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών (ν. 4152/2013), το 2013 εντάχθηκαν σε αυτές (τελευταία ευκαιρία και πάγια ρύθμιση) 157.000 οφειλέτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που διατηρούν ρυθμισμένες οφειλές συνολικού ύψους 1,15 δισ. ευρώ, ενώ συνολικά εισπράχθηκε από αυτούς έως τις 31/12/2013 το ποσό των 235,9 εκατ. ευρώ.
Τέλος με την αναδιοργάνωση της φορολογικής διοίκησης και την εντατικοποίηση των εισπρακτικών ενεργειών, επιτεύχθηκε και μεγάλη αύξηση των εσόδων από άμεσους και έμμεσους φόρους ΠΟΕ (παρελθόντων οικονομικών ετών).
Συγκεκριμένα, για το έτος 2013 έχουν εισπραχθεί από τους εν λόγω φόρους 3,36 δισ. ευρώ, έναντι 2,26 δισ. ευρώ που είχαν εισπραχθεί το έτος 2012 (+48,7%). Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αποτελεσματική είσπραξη του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ετών 2011 έως 2013), καθώς και στην σημαντικά αυξημένη είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών έναντι των αντίστοιχων εισπράξεων του έτους 2012.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου