Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με αγωγή αποζημίωσης κατά γνωστού επιχειρηματία του νησιού, προσέφυγε χθες η ΔΕΗ ΑΕ αξιώνοντας αποζημιώσεις από αδικοπραξία και δη από ρευματοκλοπή.
Το έτος 2015, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε» και διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε», πραγματοποίησε έλεγχο στο μετρητή του εναγόμενου με σκοπό τη βεβαίωση της ομαλής και ορθής λειτουργίας του.
Πιο συγκεκριμένα στις 18 Νοεμβρίου 2015, αρμόδιο συνεργαζόμενο με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. συνεργείο, προέβη σε έλεγχο της μετρητικής διάταξης της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που τροφοδοτεί ακίνητο του εναγόμενου.
Κατά τον έλεγχο της μετρητικής διάταξης διαπιστώθηκαν ίχνη παραβίασης και ειδικότερα έλλειψη σφραγίδων του κιβωτίου της μετρητικής διάταξης και βερνίκι στους δύο ακροδέκτες (ή αλλιώς λαμάκια) του πηνίου τάσεως, με αποτέλεσμα να μην καταγράφεται η καταναλωθείσα ενέργεια.
Οι παραπάνω περιγραφόμενες παράνομες επεμβάσεις στον μετρητή είχαν ως αποτέλεσμα να μην καταγράφεται στον μετρητή του ως άνω ακινήτου η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια και, κατά συνέπεια, να ζημιώνεται η εταιρία, ως προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας.
Οι παραπάνω πράξεις υπολογίζεται ότι έλαβαν χώρα, τουλάχιστον από 18 Νοεμβρίου 2008 έως 18 Νοεμβρίου 2015.
Το δε ύψος της ηλεκτρικής ενέργειας, που έχει κλαπεί, για το χρονικό διάστημα από 18-11-2008 έως 18-11-2015, υπολογίζεται σε 268.780 Kwh, μη αποκλειόμενου του γεγονότος η ως άνω αξιόποινη πράξη να ελάμβανε χώρα και προγενεστέρως.
Μετά την διαπίστωση αυτή, ενημερώθηκε ο Διευθυντής Ρόδου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Κωνσταντίνος Νιωτάκης, ηλεκτρολόγος – μηχανολόγος, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε εγγράφως την ΔΕΗ ΑΕ για τα αποτελέσματα του ελέγχου της παραβίασης και τον τρόπο διενέργειας της ρευματοκλοπής, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα στον εναγόμενο το μέγεθος της διαφυγούσας ηλεκτρικής ενέργειας.
Η ΔΕΗ ΑΕ προέβη σε αναθεώρηση των εκδοθέντων λογαριασμών για την εν λόγω χρονική περίοδο. Από την εκ νέου τιμολόγηση, προέκυψε χρεωστική διαφορά ποσού 56.672,01 €.
Εξαιτίας της αυθαίρετης επέμβασης στον μετρητή, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να μην καταγράφεται η κατανάλωση ενέργειας, ο χρήστης της εν λόγω παροχής απέφυγε την χρέωση συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
Η αξία της κλαπείσας ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίστηκε στο συνολικό ποσό των 62.515,80 €.

Η ΔΕΗ ΑΕ με την αγωγή της ζητά να αποζημιωθεί με το ποσό των 62.515,80 € και επιπρόσθετα με το ποσό των 10.000 € για ηθική βλάβη που υπέστη.
Την υπόθεση χειρίζεται το δικηγορικό γραφείο Γιώργου Μαυρομάτη.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ