Ειδήσεις

Ξεπερνούν ήδη τις 6.000 οι αιτήσεις στο πρόγραμμα “Γέφυρα” – “Πράσινοι” οι 250.000 από τους 330.000 επιλέξιμους δανειολήπτες

Πλατφόρμα επιβράβευσης των συνεπών δανειοληπτών θα είναι κατά βάση, και για πρώτη φορά στα χρονικά, η πλατφόρμα που άνοιξε χθες για το πρόγραμμα “γέφυρα”, κρατικής επιδότησης των δανείων με υποθήκη στην κύρια κατοικία, δανειοληπτών που πλήττονται από τον κορονοϊό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, οι δυνητικά επιλέξιμοι δανειολήπτες (με εξυπηρετούμενα, αλλά και με κόκκινα δάνεια) στο πρόγραμμα ανέρχονται σε 330.000, εκ των οποίων περισσότεροι από τα 2/3 είναι δανειολήπτες με εξυπηρετούμενα δάνεια. Πρόκειται για 250.000 δανειολήπτες με στεγαστικά δάνεια, τα οποία είναι στο σύνολό τους επιλέξιμα για την κρατική επιδότηση.

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ η καταβολή των πρώτων κρατικών επιδοτήσεων αναμένεται τον Οκτώβριο, καθώς τέλη Σεπτεμβρίου θα λήξουν οι πρώτες αναστολές πληρωμών δανείων που έδωσαν οι τράπεζες σε κορονοϊόπληκτους δανειολήπτες. Η έναρξη χορήγησης των τελευταίων επιδοτήσεων θα γίνει τον Ιανουάριο 2021, δεδομένου ότι ο νόμος προβλέπει δυνατότητα του δανειολήπτη για ρύθμιση του δανείου του με την τράπεζα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Ισχυρό ενδιαφέρον

Το ενδιαφέρον από τους δανειολήπτες για το πρόγραμμα “γέφυρα” είναι ισχυρό, καθώς σε μιάμιση μόλις ημέρα, έχουν υποβληθεί αιτήσεις από 6.257 δανειολήπτες.

Σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, το νέο πλαίσιο επιδότησης δανείων με υποθήκη στην α΄ κατοικία όσων επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία του κορονοϊού έχει ήδη αξιοποιηθεί από 6.257 δανειολήπτες. Σε μόλις μιάμιση ημέρα λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, o αριθμός των πολιτών που οριστικοποίησαν την υποβολή της αίτησής τους ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό που είχε καταγραφεί στο προηγούμενο πρόγραμμα στους 13 μήνες ισχύος του.

“Αυτό δείχνει πόσο αποτελεσματικό είναι το νέο πλαίσιο. Πλαίσιο το οποίο επιβραβεύει, για πρώτη φορά, τους συνεπείς δανειολήπτες, συμβάλλει στη διατήρηση της κουλτούρας πληρωμών, προσφέρει στήριξη σε πολίτες που δεν μπορούσαν να ενταχθούν σε περίμετρο προστασίας και εμπεριέχει στοιχεία κοινωνικής δικαιοσύνης”, δήλωσε ο υπουργός οικονομικών, καλώντας τους δυνητικούς δικαιούχους να αξιοποιήσουν αυτή την πρόβλεψη της Πολιτείας, κάνοντας αίτηση, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Χθες, στην πρώτη ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας, οι αιτήσεις δανειοληπτών που υποβλήθηκαν οριστικά άγγιξαν τις 4.000. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομικών, κατά τη χθεσινή ημέρα, 14.884 φορολογούμενοι εισήλθαν στην πλατφόρμα, εκ των οποίων οι 13.178 συναίνεσαν στην άρση του απορρήτου τους και ξεκίνησαν τη διαδικασία υποβολής της αίτησης. Από αυτούς, 3.988 προχώρησαν ήδη στην οριστική υποβολή της αίτησης, μέσω της ιστοσελίδας της ΕΓΔΙΧ (www.keyd.gov.gr).

Σημειώνεται ότι μόλις 0,7% των αιτήσεων κρίθηκαν ως μη επιλέξιμες λόγω υπέρβασης των ανώτατων ορίων οικογενειακού εισοδήματος και 0,1% λόγω υπέρβασης του ανώτατου ορίου αξίας κύριας κατοικίας.

Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι η σημαντικά διευρυμένη περίμετρος κάλυψης των δανειοληπτών που παρέχει το νέο πλαίσιο, σε σύγκριση με το προηγούμενο καθεστώς, καθώς και η απλή και φιλική για τον χρήστη διαδικασία υποβολής της αίτησης, χωρίς να απαιτείται κανένα απολύτως δικαιολογητικό, επιτυγχάνουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο παλιό πρόγραμμα επιδότησης δανείων του ν.4605/2019, την πρώτη ημέρα λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (1 Ιουλίου 2019) εισήλθαν 7.554 χρήστες (δηλαδή, οι μισοί, συγκριτικά με το νέο πρόγραμμα), εκ των οποίων οι 3.475 (σχεδόν το 1/4, συγκριτικά με το νέο πρόγραμμα) ξεκίνησαν τη διαδικασία υποβολής της αίτησης. Ωστόσο, από αυτούς, μόλις 262 έφθασαν μέχρι το στάδιο της άντλησης στοιχείων, χωρίς να ολοκληρωθεί η υποβολή καμίας αίτησης.

Χρειάστηκαν 4 εβδομάδες για να υποβληθούν οριστικά οι δύο πρώτες αιτήσεις, καθώς η σχετική διαδικασία ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρα και απαιτούσε την προσκόμιση δικαιολογητικών που οι πολίτες δυσκολεύονταν ή αδυνατούσαν να λάβουν (π.χ. πιστοποιητικά βαρών από τα Υποθηκοφυλακεία).

Όσον αφορά στις υποβληθείσες αιτήσεις, το παλιό πρόγραμμα του ν. 4605/2019 κατάφερε να αγγίξει τον αριθμό των 3.988 αιτήσεων, στις οποίες έφτασε το σημερινό πλαίσιο κατά την πρώτη ημέρα λειτουργίας του, μετά από 8,5 μήνες, δηλαδή στα μέσα Μαΐου του 2020.

Τι ισχύει για τους “πράσινους” δανειολήπτες

Οι 250.000 συνεπείς δανειολήπτες που θα επιβραβευτούν με το πρόγραμμα “γέφυρα”, ως έχοντες δάνεια που εμπίπτουν στην κατηγορία των “πράσινων” (ως τέτοια, το πρόγραμμα ορίζει δάνεια που εξυπηρετούνται κανονικά ή που παρουσιάζουν καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες κατά την 29.2.2020), θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Να έχουν οφειλή με καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες την 29.2.2020 σε ακίνητο το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία τους και βρίσκεται στην Ελλάδα.  Δηλαδή, το δάνειο να έχει υποθήκη ή προσημείωση στην κύρια κατοικία του οφειλέτη, στην οποία έχει εμπράγματο δικαίωμα, αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό μερίδιο, πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε αυτήν.

– Να μην έχουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση για το δάνειο στην πρώτη κατοικία τους (ο δανειολήπτης δεν μπορεί να λαμβάνει δύο κρατικές επιδοτήσεις ταυτόχρονα).

– Να μην έχουν υπαχθεί ή να μην εξέπεσαν από τη ρύθμιση των ακόλουθων νόμων:
*Ν. 4605/2019 περί Προγράμματος Επιδότησης Αποπληρωμής Στεγαστικών και Επιχειρηματικών Δανείων με Υποθήκη σε Κύρια κατοικία
*Ν. 4307/2014 περί ρύθμισης χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορείς
*Ν. 4469/2017 περί εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων
*Ν. 3588/2007 περί της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης.

Σημειώνεται ότι αν ο οφειλέτης έχει υποβάλλει αίτηση και εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαγωγής και παραιτηθεί, τότε είναι επιλέξιμος για το νέο πρόγραμμα “γέφυρα”.

Πηγή: capital.gr

Της Νένας Μαλλιάρα

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου