Δάνειο της τάξης των 3.200.973,28 ευρώ αιτήθηκε η ΔΕΥΑΡ από τον Δήμο Ρόδου, λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει.
Αυτό δήλωσε χτες στην «δ» ο πρόεδρός της κ. Βασίλης Μανέττας, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον της επιχείρησης καθώς τα έσοδα είναι πολύ λίγα, με συνέπεια να μην μπορεί να αντεπεξέλθει στις πολύ μεγάλες ανάγκες και οικονομικές της απαιτήσεις. «Δυστυχώς δεν υπάρχουν… μαγικά ραβδιά για να βρούμε λύση. Μετά την κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού, οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι κλειστές. Σύμφωνα με όσα ακούμε, ένα μεγάλο ποσοστό των ξενοδοχείων θα παραμείνει κλειστό (που είναι και οι βασικοί μας πελάτες) αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πολύ σημαντική μείωση στα έσοδα. Γι αυτό αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε μια επιχορήγηση (με μορφή άτοκου δανείου) από τον Δήμο Ρόδου προκειμένου να εξασφαλίσουμε την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης».
Το θέμα αναμένεται να έρθει σε επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου προς συζήτηση.
Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΔΑΝΕΙΣΜΟ
Αναλυτικότερα, σε σχετική εισήγηση της υπηρεσίας οικονομικής διαχείρισης της ΔΕΥΑΡ προς τον Γενικό Διευθυντή κ. Γιώργο Υψηλάντη αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
Όπως γνωρίζετε, με την ΠΝΠ 75 ΦΕΚ Α’75/30.03.2020) περί μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού covid-19 και άλλων κατεπειγουσών διατάξεων ορίζεται ότι: ‘…σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) δύνανται να αιτούνται οικονομική ενίσχυση από τους μετόχους ΟΤΑ α’ βαθμού, με ταυτόχρονη εκχώρηση μέρους των μελλοντικών τους εσόδων έως την πλήρωση του ποσού της ενίσχυσης. Η οικονομική ενίσχυση των ΔΕΥΑ κατά την παρούσα, δεν λογίζεται ως επιχορήγηση. Οι δήμοι δύνανται, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός τους, να επιχορηγούνται εκτάκτως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έναντι δικαιουμένων επιχορηγήσεων, κατά το μέρος που αδυνατούν να ανταποκριθούν στο αίτημα ενίσχυσης. Στην περίπτωση αυτή η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται σε 18 ισόποσες δόσεις, από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ του οικείου Δήμου αρχής γενομένης από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οικείου δήμου, είναι δυνατή η αύξηση των δόσεων έως 72 για λόγους ομαλής εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος είναι εκτελεστές από την έκδοσή τους… Ως γνωστό οι επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης της χώρας και συνακόλουθα και η ΔΕΥΑ Ρόδου έχουν ως μοναδικά έσοδα αυτά που προέρχονται από την έκδοση λογαριασμών και την μετέπειτα καταβολή εκ μέρους των δημοτών. Με δεδομένη την απαγόρευσή που έχει επιβληθεί αλλά και τους περιορισμούς που ισχύουν για τις περισσότερες επιχειρήσεις διαπιστώνεται ότι έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό οι εισπράξεις της επιχείρησης ενώ αντιθέτως οι υποχρεώσεις παραμένουν ως έχουν με αποτέλεσμα να υπάρχει πλέον αδυναμία στην πλήρη και ομαλή λειτουργία της επιχείρησης…»
ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΥΑΡ 3ΜΗΝΟΥ
Σύμφωνα με σχετικό πίνακα, οι λειτουργικές δαπάνες της ΔΕΥΑ Ρόδου του 3μήνου (03/2020 – 05/2020) είναι 4.565.361,44 ευρώ με τις μέσες μηνιαίες δαπάνες να ανέρχονται σε 1.521.787,15 ευρώ.
Στις γενικές παρατηρήσεις αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«Τα έσοδα της επιχείρησης στο 3μηνο Μαρτίου – Μαϊου 2019 ανέρχονται στο ποσό των 3.800.407,34 ευρώ ενώ τα έσοδα της επιχείρησης το αντίστοιχο 3μηνο του 2020 ανέρχονται στο ύψος των 2.164.631,49 ευρώ. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν την σημαντική μείωση των εσόδων η οποία ποσοστιαία είναι της τάξης του 43,04%. Η κατάσταση αυτή αναμένεται να επιδεινωθεί στο επόμενο διάστημα, στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη.
Συνεπώς, τα μέσα λειτουργικά έσοδα ανέρχονται σε 1.521.787,15 ευρώ ενώ αντίστοιχα τα έσοδα έχουν περιορισθεί στο ποσό των 693.008,97 ευρώ για τον μήνα Μάρτιο, 662.553,02 ευρώ για τον μήνα Απρίλιο και 809.069,50 ευρώ για τον μήνα Μάιο. Αποτέλεσμα είναι να υπάρχει χρηματοδοτικό κενό της τάξης των 2.400.729,95 ευρώ.
Λαμβάνοντας υπόψη
1. Ότι η έλλειψη ρευστότητας θα συνεχιστεί και τον μήνα Ιούνιο και
2. Ότι η μέση μηνιαία έλλειψη ρευστότητας της επιχείρησης
είναι της τάξεως των 800.243,32 ευρώ
Διαπιστώνουμε τη σημαντική έλλειψη ρευστότητας της επιχείρησης το τετράμηνο Μαρτίου – Ιουνίου που ανέρχεται σε 3.200.973,28 ευρώ. Στοιχείο που ουσιαστικά σηματοδοτεί το ποσόν που θα ζητήσει η ΔΕΥΑ Ρόδου ως οικονομική ενίσχυση για το χρονικό διάστημα από 01/03/2020 έως και 30/06/2020 (4 μήνες) που καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας της Επιχείρησης ώστε η ΔΕΥΑΡ να συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία της».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ