Εν μέσω κραυγών και καταγγελιών κατά της κυβέρνησης και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περί αιφνιδιαστικής νομοθέτησης που αλλάζει το τοπίο στην διαχείριση των απορριμμάτων στα νησιά, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, συγκαλεί αύριο Παρασκευή την ιδρυτική γενική συνέλευση του νέου Ειδικού Περιφερειακού Διβαθμιδικού ΦΟΔΣΑ (Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) Νοτίου Αιγαίου.
Ο νέος περιβαλλοντικός νόμος, μεταξύ των άλλων αντιμετωπίζει το πρόβλημα των απορριμμάτων στα νησιά με τη σύσταση Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) με συμμετοχή της περιφέρειας και των δήμων – ο οποίος θα έχει τη διαχειριστική και τεχνική επάρκεια να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που προκύπτουν από το υπάρχον καθεστώς κατακερματισμού.
Σε επίπεδο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο νέος ΦΟΔΣΑ για Κυκλάδες και Δωδεκάνησα θα λειτουργεί με επταμελές συμβούλιο, με πρόεδρο τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και 3 μέλη από την Π.Ν.Α.Ι. (μέτοχος με 40%) και 4 μέλη από τους 34 Δήμους του Νοτίου Αιγαίου (μέτοχοι με 60%).
Παρά τις φωνές που ισχυρίζονται ότι πρόκειται για υφαρπαγή εν κρυπτώ και παραβύστω, της αρμοδιότητας της διαχείρισης των απορριμμάτων από τους Δήμους, τίποτα δεν έχει θεσμοθετηθεί από τη σημερινή κυβέρνηση που να μην είναι ήδη γνωστό εκ των προτέρων. Η σύσταση διβαθμιδικού ΦΟΔΣΑ στο Νότιο Αιγαίο προβλέπεται και περιγράφεται ως η βέλτιστη λύση για την διαχείριση των απορριμμάτων στα νησιά, στο ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου, το οποίο έγινε νόμος του κράτους από την προηγούμενη κυβέρνηση, με τις υπογραφές των τότε υπουργών Σκουρλέτη-Φάμελλου. Επιπλέον, το ίδιο το ΠΕΣΔΑ που εκπονήθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για λογαριασμό του (παλαιού) ΦΟΔΣΑ Νήσων Νοτίου Αιγαίου, φέρει την υπογραφή του προέδρου του, δημάρχου Λέρου Μιχάλη Κόλια που και αυτός σήμερα είναι μεταξύ εκείνων που διαμαρτύρονται, δηλώνοντας άγνοια και αιφνιδιασμό!
Ακόμη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ διαρρηγνύουν σήμερα τα ιμάτιά τους για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και λειτουργιών από τους ΟΤΑ, στον νέο ΦΟΔΣΑ, που όπως ισχυρίζονται, γίνεται με συνοπτικές διαδικασίες και ξεχνούν προφανώς ότι επί δικής τους κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ήρθε η τροπολογία Σκουρλέτη που καταργούσε τους ΦΟΔΣΑ και μεταβίβαζε τις αρμοδιότητές τους στους ΟΤΑ, ενώ ήταν παγκοίνως γνωστό ότι οι περισσότεροι νησιωτικοί δήμοι δεν είχαν την δυνατότητα να ανταπεξέλθουν.
Για να μπορέσει κανείς να ξετυλίξει το κουβάρι που αφορά τις αλλεπάλληλες θεσμικές απόπειρες της τελευταίας δεκαετίας, αλλά και να γίνει κατανοητό στην κοινή γνώμη ότι τίποτα δεν γίνεται που να μην είναι γνωστό εκ των προτέρων, παραθέτουμε τα γεγονότα από το 2012, οπότε συστάθηκε ο ΦΟΔΣΑ Νήσων Νοτίου Αιγαίου, μέχρι σήμερα.
1. Ο ΦΟΔΣΑ Νήσων Νοτίου Αιγαίου ιδρύεται στις 2-5-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
2. Στις 12-09-2012, πρόεδρος του Δ.Σ. εκλέγεται ο Δήμαρχος Λέρου Μιχάλης Κόλιας.
3. Μεταξύ των νομικών υποχρεώσεων του ΦΟΔΣΑ είναι και η Επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο ΦΟΔΣΑ Νήσων Νοτίου Αιγαίου δεν διέθετε ούτε τους οικονομικούς ούτε τους ανθρώπινους πόρους για την επικαιροποίηση του ΠΕΣΔΑ, το έργο αναλαμβάνει να εκπονήσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του.
4. Στο επικαιροποιημένο ΠΕΣΔΑ αποτυπώνεται με σαφήνεια η πρόταση για την σύσταση διβαθμιδικού συνδέσμου, ως η βέλτιστη λύση για την διαχείριση των απορριμμάτων στο Νότιο Αιγαίο. Το σκεπτικό της πρότασης έχει ως εξής: “Η πρόταση για τη σύσταση Διβαθμιδικού Συνδέσμου μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί ουσιαστικά την πλέον βιώσιμη λύση για την υλοποίηση των στόχων του ΠΕΣΔΑ. Η πρόταση αυτή προκύπτει και από το γεγονός ότι αν και η σύσταση του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ έχει ολοκληρωθεί τυπικά, ουσιαστικά είναι ανενεργός αφού τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν έχει τις κατάλληλες υποδομές, ούτε την απαιτούμενη στελέχωση για την υλοποίηση των υποχρεώσεών του”. (επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο 1)
5. Τον Μάρτιο του 2016, με το υπ αρ. πρωτ. 6/30.03.2016 έγγραφο του ΦΟΔΣΑ Νήσων Νοτίου Αιγαίου, η μελέτη αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, υποβάλλεται προς κύρωση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το έγγραφο φέρει την υπογραφή του Προέδρου του ΦΟΔΣΑ, Δημάρχου Λέρου, Μιχάλη Κόλια (ο οποίος σήμερα δηλώνει… αιφνιδιασμένος και διαφωνεί με την σύσταση του νέου ΦΟΔΣΑ).
6. Το ΠΕΣΔΑ ψηφίζεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία (πλην των παρατάξεων Λαϊκή Συσπείρωση και Ελληνική Αυγή), στη συνεδρίαση της 1/12/2016.
7. Στις 27/12/2016 με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Σωκράτη Φάμελλου, κυρώνεται η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 4317 της 30/12/2016. (επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο 2)
8. Παρότι το ΠΕΣΔΑ του Νοτίου Αιγαίου έχει γίνει πλέον νόμος του κράτους, ουδέποτε εφαρμόζεται, αφού πέφτει θύμα της ενδοκυβερνητικής και εσωκομματικής διένεξης μεταξύ Πάνου Σκουρλέτη και Σωκράτη Φάμελλου. Της κόντρας επικράτησε ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης, ο οποίος το 2018 καταθέτει στη Βουλή το σχέδιο νόμου «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I»
9. Με τα άρθρα 225 και 226 του Κλεισθένη προβλέπεται ότι, η διαχείριση των στερεών αποβλήτων στα νησιά ασκείται, εφεξής, από τις υπηρεσίες των Δήμων και οι υφιστάμενοι ΦΟΔΣΑ καθώς και νομικά πρόσωπα που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ καταργούνται ή λύονται. (Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι ο υφιστάμενος από το 2012 ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, δεν έχει ακόμη καταργηθεί, παρά την πρόβλεψη του “Κλεισθένη” και ως σήμερα παραμένει απλά μια σφραγίδα χωρίς αντικείμενο).
Από το 2018 έως σήμερα, ο συσταθείς το 2012 ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, παραμένει ανενεργός αλλά όχι καταργημένος, με τις αρμοδιότητές του να έχουν μεταβιβαστεί στους νησιωτικούς δήμους, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους αδυνατούν να ανταπεξέλθουν λόγω της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού και πόρων. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι όλα τα περιβαλλοντικά έργα στο Νότιο Αιγαίο υλοποιούνται με πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία διαθέτει επιπλέον και την διαχειριστική επάρκεια που απαιτείται για την ωρίμανση και υλοποίησή τους. Παρά ταύτα, παρατηρήθηκε το οξύμωρο, ο Δήμαρχος Λέρου, Μιχάλης Κόλιας, με πρόσφατη επιστολή του στον Δήμαρχο Ρόδου, Αντώνη Καμπουράκη, να εκφράζει τον “βαθύτατο προβληματισμό” του και την αντίθεσή του για το Περιβαλλοντικό Νομοσχέδιο, λέγοντας ότι δεν προηγήθηκε διάλογος με τους Δήμους, ενώ είναι ο ίδιος που ως πρόεδρος του (παλαιού) ΦΟΔΣΑ Νήσων Νοτίου Αιγαίου, κατέθεσε το 2016 το ΠΕΣΔΑ προς έγκριση στα εμπλεκόμενα υπουργεία, όπως προαναφέρθηκε.
Για αποδιοργάνωση του συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων στο Νότιο Αιγαίο και υφαρπαγή της αρμοδιότητας της διαχείρισης των απορριμμάτων από τους Δήμους, έκανε λόγο σε ανακοίνωσή του και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην αναπληρωτής υπουργός, Νεκτάριος Σαντορινιός, ο οποίος επίσης παραβλέπει την θεσμοθέτηση του ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου από τους πρώην συναδέλφους του υπουργούς Σκουρλέτη και Φάμελλο (άραγε, δεν ήξεραν τι ενέκριναν με την ΚΥΑ που υπέγραφαν;) που ουδέποτε εφάρμοσαν, όπως επίσης και την τροποποίηση του σχετικού νόμου από τον Πάνο Σκουρλέτη.
Τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι ουδείς δικαιούται να ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε και να δηλώνει σήμερα αιφνιδιασμένος, αφού κατά γενική, θεσμική παραδοχή, αυτό που τώρα εφαρμόζεται, αποτελεί τη βέλτιστη λύση για το Νότιο Αιγαίο.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ