Αθλητικά

Το Σάββατο στην Κω, Παμπαίδες και Παγκορασίδες

Η ΕΑΣ  ΣΕΓΑΣ  Δωδεκανήσου με βάση τη γενική προκήρυξη όλων των πρωταθλημάτων της αγωνιστικής περιόδου  2017, θα διοργανώσει το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα της κατηγορίας Παμπαίδων-Παγκορασίδων για τα σωματεία της δύναμης της με τους παρακάτω όρους:

Ημερομηνία τέλεσης:  6 Μαϊου 2017, Σάββατο
Τόπος τέλεσης:  ΚΩΣ
Αγωνίσματα-ηλικίες:
Παμπαίδων Α΄ (γεννημένοι τα έτη  2002 – 2003 )
Δρόμοι: 80μ.-150μ.-300μ.-600μ.-1.000μ.-3.000μ.-100μ.μ΄εμπ, 300μ. μ΄εμπόδια-Σκυτ.4Χ80μ.-Σκυτ.4.Χ300μ.-5000 βάδ
Αλματα: Ύψος-Μήκος-Τριπλούν-Επικοντώ
Ρίψεις:   Σφαιροβολία-Δισκοβολία-Ακοντισμός-Σφυροβολία

Παγκορασίδων Α΄(γεννημένες τα έτη 2002 – 2003)
Δρόμοι: 80μ.-150μ.-300μ.-600μ-1.000μ.-2.000μ.-80μ.μ΄εμπόδια
300μ. μ΄εμπόδια-Σκυτ.4Χ80μ.-Σκυτ.Χ300μ.-3000βαδην
Αλματα: Ύψος- Μήκος – Επικοντώ
Ρίψεις:Σφαιροβολία-Δισκοβολία-Ακοντισμός-Σφυροβολία

Παμπαίδες Β (γεννημένοι το 2004 ΜΟΝΟ)
Δρόμοι: 80μ.- 150μ. -1.000μ.- 4Χ80μ.
Αλματα: Μήκος-Ύψος-Κοντώ
Ρίψεις: Σφαίρα-Δίσκος-Ακόντιο-Σφύρα

Παγκορασίδες Β΄ (γεννημένες το 2004 ΜΟΝΟ)
Δρόμοι: 80μ.-150μ.-1.000μ.-4Χ80μ.-3.000μ βάδην
Αλματα: Μήκος – Ύψος -Κοντώ
Ρίψεις: Σφαίρα-Δίσκος-Ακόντιο-Σφύρα

Οργανα ρίψεων – Υψη & αποστάσεις εμποδίων:
Ριπτικά αγωνίσματα:
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ    ΒΑΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΠ Α    ΒΑΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΚ Α
Σφαιροβολία    4κιλα    3κιλά
Δισκοβολία    1κιλό    1 κιλο
Ακοντισμός    600 γραμ    500γραμ.
Σφυροβολία    3 κιλα    3κιλά
Δρόμοι μετ΄εμποδίων:
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α          ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  Α
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ    100μ. μ΄εμπ.    300μ. μ΄εμπ.    80μ. μ΄εμπ    300μ.μ΄εμπ.
Αριθ .εμποδ             10             7            8            7
Υψος εμποδι             0.84             0.76μ            0.76μ            0.76μ
Αφετηρ-1ο εμπ             13μ.             50μ            13μ             50μ
Ενδιαμ.Αποστ.              8,50μ.             35μ            8μ             35μ
Τελευτ-τερματ.              10.50μ             40μ             11μ             40μ

Όρια Αγώνων:
Στους αγώνες θα ισχύσουν όρια επίδοσης  τα οποία θα πρέπει να επιτύχουν οι αθλητές για να βαθμολογηθούν και τα οποία θα διακρίνονται σε:
Α. Ορια βαθμολόγησης-αξιολόγησης και καταβολής εξόδων
Β. Όρια πρόκρισης στο Παν/νιο πρωτ/μα και πριμοδότησης υψηλών επιδόσεων.

Τρόπος Βαθμολογίας-Αξιολόγησης:
Α) Εάν οι αθλητές-αθλήτριες ‘η οι ομάδες σκυταλοδρομίας που θα πετύχουν το όριο είναι ΔΩΔΕΚΑ (12), η βαθμολογία στα ατομικά αγωνίσματα θα είναι 9-7-6-5-4-3-2-1-1-1-1-1 και στις Σκυτ/μιες 18-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2-2.
Αν οι αθλητές-τριες ή οι ομάδες που θα πετύχουν το όριο είναι λιγότερες από οκτώ (8), τότε οι κλίμακα των βαθμών θα είναι φθίνουσα προς τα κάτω, διατηρούμενης της διαφοράς των βαθμών του πρώτου από το δεύτερο νικητή (2β. στα ατομικά και 4 β. στις σκυταλοδρομίες).
Β) Τέλος οι αθλητές-αθλήτριες  ή οι ομάδες  που θα πετύχουν το όριο υψηλής πριμοδότησης θα παίρνουν τους ανώτερους βαθμούς της βαθμολογικής κλίμακας    (9-7-6-5-4-3-2-1 ή 18-14-12-10-8-6-4-2), ανεξάρτητα από το πόσοι αθλητές-τριες ή ομάδες πέτυχαν τα όρια βαθμολογίας στο αγωνισμά τους.                  Είναι αυτονόητο ότι οι υπόλοιποι αθλητές-τριες του αγωνίσματος που θα πετύχουν το όριο θα παίρνουν τους βαθμούς της φθίνουσας κλίμακας.

Τεχνικές διατάξεις:
Στο Αλμα σε Υψος ΠΠ ο πήχης θα τοποθετηθεί αρχικά στο 1.47μ. και μετά   1.52μ.-1.57-1.62μ.-1.64μ.-1.68μ. και στη συνέχεια 1.72μ. – 1.74 κ.ο.κ..
Στο Αλμα  σε Υψος  ΠΚ ο πήχης θα τοποθετηθεί αρχικά στο 1.28μ. μετά 1.33μ-1.38.-1.43μ.-1.46μ.-1.49μ. και στη συνέχεια 1,52μ. – 1.54μ κ.ο.κ..
Στο  Αλμα επι κοντώ ΠΠ ο πήχης αρχικά θα τοποθετηθεί στα 2.40μ. και στη συνέχεια 2.50μ.-2.60μ.-2.70μ.-2.80μ.-2.90μ.-3.00μ.-3.10μ.-3.15μ.. κ.ο.κ. .
Στο Αλμα επι κοντώ ΠΚ ο πήχης αρχικά θα τοποθετηθεί στο 1.90μ. και στη συνέχεια 2.00μ.-2.10μ.-2.20μ.-2.30μ.-2.40μ.-2.50μ.-2.60μ.-2.65μ.-2.70μ. κ.ο.κ..
Τα δρομικά αγωνίσματα που διεξάγονται εντός διαδρόμων  θα διεξάγονται σε τελικές σειρές..
Αντίθετα οι δρόμοι ημιαντοχής και αντοχής θα διεξάγονται σε ένα τελικό, εφόσον δεν υπάρχει υπερβολικά μεγάλη συμμετοχή.
Στα αγωνίσματα των ρίψεων και οριζοντίων αλμάτων όλοι οι αθλητές-τριες θα πραγματοποιούν τρείς (3) προσπάθειες  και στη συνέχεια οι οκτώ (8) πρώτοι-τες θα πραγματοποιούν άλλες (3)τρείς.
Ολοι οι αθλητές-τριες θα παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στην αίθουσα κλήσης 40΄ πριν την έναρξη του αγωνίσματός τους, για να δηλώσουν την παρουσία τους προσκομίζοντας το δελτίο τους.
Αθλητής-τρια που δεν θα προσκομίσει το δελτίο ΔΕΝ μπορεί να αγωνισθεί.
Τα δελτία για να είναι έγκυρα θα πρέπει να είναι ιατρικώς θεωρημένα τουλάχιστον για το τελευταίο 12μηνο πριν την τέλεση των αγώνων όπως ορίζει ο Νόμος.       Τα δελτία παραλαμβάνονται από τον ΄Έφορο του αγωνίσματος, ο οποίος τα έχει στην διάθεση του μέχρι το πέρας του αγωνίσματος.
Όλοι οι αθλητές-τριες πρέπει να φορούν τη στολή του συλλόγου τους απαραιτήτως.
Μετά τη σύνταξη των λιστών συμμετοχής δεν επιτρέπονται αλλαγές (προσθήκη αθλητή-τριας, αλλαγή αγωνίσματος κ.λ.π.).
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς στίβου έκδοσης ΣΕΓΑΣ  2016-2017.
Ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη θα ρυθμίζεται από τον Αλυτάρχη των αγώνων και τον Τεχνικό Σύμβουλο σύμφωνα με τους κανονισμούς.

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
Για τους αθλητές – τριες  κάθε σωματείου εκτός νήσου Κω που θα βαθμολογηθούν, θα καλυφθούν τα έξοδα μετακίνησης όπως παρακάτω:
Για τους αθλητές-τριες που θα καταλάβουν μία από τις τέσσερις (3) πρώτες θέσεις της κατάταξης κάθε αγωνίσματος και θα πετυχαίνουν τα αντίστοιχα όρια του πίνακα βαθμολόγησης-αξιολόγησης θα καταβάλλονται στα σωματεία τους τα εγκεκριμένα ποσά (100%)  ανάλογα με το νησί.
Για τους αθλητές-τριες που θα καταλάβουν  μία από τις θέσεις 4η έως και 6η και θα έχουν πετύχει τα όρια βαθμολόγησης θα καταβάλλεται στα σωματεία τους το 50% του ποσού.
Επίσης θα καλύπτονται αντίστοιχα και τα  έξοδα μετακίνησης 100%  ΕΝΟΣ συνοδού από κάθε σωματείο, με την προϋπόθεση ότι το σωματείο θα έχει  ένα τουλάχιστον αθλητή – τρια στις θέσεις κατάταξης 1η – 3η ενός αγωνίσματος (που φυσικά πέτυχε και τα όρια βαθμολόγησης – καταβολής εξόδων) και το σωματείο συμμετείχε στους αγώνες με 3 τουλάχιστον αθλητές – τριες συνολικά.
Θα καταβληθούν τα έξοδα μετακίνησης-διαμονής και διατροφής υπολογίζοντας το γεύμα προς 10 ευρώ και τη διανυκτέρευση προς  20 ευρώ.
Για τη μετακίνηση θα υπολογισθούν τα έξοδα εισιτηρίων με τα συνήθη μέσα μεταφοράς.
Για την καταβολή των παραπάνω εξόδων οι εκπρόσωποι των σωματείων θα πρέπει να προσκομίσουν Γραμμάτιο Είσπραξης, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του σωματείου.

Επαθλα- Απονομές:
Στους τρείς πρώτους νικητές-τριες των ατομικών και ομαδικών αγωνισμάτων  θα απονέμονται τα αντίστοιχα με τη θέση μετάλλια και διπλώματα   (χρυσό- αργυρό- χάλκινο).
Οι απονομές των επάθλων στους νικητές θα γίνονται αμέσως μετά το τέλος του κάθε αγωνίσματος.

Κυρώσεις – αρνητική βαθμολογία:
Η Επιτροπή ελέγχου και σωστής διεξαγωγής των Διασυλλογικών και Πανελληνίων  Αγώνων  αποτελείται από υπηρεσιακά μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Στατιστικής Υπηρεσίας με Πρόεδρο ένα μέλος του Δ.Σ του ΣΕΓΑΣ.
Έτσι εκτός των ακυρώσεων που θα γίνονται κατά τη διάρκεια των αγώνων για διάφορους λόγους, ( αντικανονική συμμετοχή βάση της γενικής ή ειδικής προκήρυξης ή τον γενικό κανονισμό οργάνωσης και διεξαγωγής Πρωτ/των), θα γίνεται έλεγχος  και μετά το πέρας των αγώνων, από την επιτροπή ελέγχου.

Οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται είναι:
Α. Ο αθλητής-τρια τιμωρείται με ένα (1) χρόνο αποκλεισμό από όλες τις διοργανώσεις.
Β. Ο σύλλογος του χάνει ΟΛΟΥΣ τους βαθμούς που κέρδισε  ο αθλητής -τρια  στο συγκεκριμένο  πρωτάθλημα.   Αν πρόκειται για σκυτάλη όλους τους βαθμούς της σκυτάλης.
Γ. Ο σύλλογος του τιμωρείται επιπλέον και  με μείον είκοσι (20) βαθμούς από το σύνολο των βαθμών των Διασυλλογικών πρωταθλημάτων.
Ειδικά σε περίπτωση Πλαστοπροσωπίας  ή παραποίησης των  στοιχείων με τα οποία δηλώνεται ο αθλητής-τρια, θα ισχύσουν όσα αναφέρονται  παραπάνω στις παραγράφους Α και Β αλλά επίσης θα ισχύσει και η παρακάτω κύρωση:
Γ.Θα αφαιρούνται εκατό (100) βαθμοί από το σύνολο των βαθμών των Διασυλ/κων Πρωταθλημάτων.
Σε περίπτωση συνολικής αποχώρησης ενός σωματείου από αξιολογούμενο Πρωτάθλημα (μετά από έγγραφη δήλωση του), το σωματείο αυτό θα τιμωρείται με αφαίρεση βαθμών και επιπλέον θα παραμέμπεται  στην δικαστική επιτροπή του ΣΕΓΑΣ.

Αξιολόγηση:
Οι βαθμοί που θα συγκεντρώσουν τα σωματεία από το Διασυλλογικό Πρωτ/μα Παμπαίδων-Παγκορασίδων  Α΄ θα προστεθούν με τους βαθμούς των υπόλοιπων Διασυλλογικών Πρωτ/των των διαφόρων κατηγοριών για να αποτελέσουν το σύνολο των βαθμών των Διασυλλογικών του σωματείου για την αξιολόγηση του 2017.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου