Ειδήσεις

«Το Δημόσιο στη Ρόδο πληρώνει ενοίκια ενώ διαθέτει ιδιόκτητα κτίρια που είναι αναξιοποίητα»

Το ζήτημα της αξιοποίησης των κτιρίων και των ακινήτων του δημοσίου στη Ρόδο για τη στέγαση των υπηρεσιών και των δομών του προκειμένου να μην πληρώνει ενοίκια, αναδεικνύει με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, που έχει ως αποδέκτες 4 υπουργούς της κυβέρνησης, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.

Ο Βουλευτής παρουσιάζει το ενδεικτικό παράδειγμα του ΙΚΑ το οποίο καταβάλλει ενοίκιο 21.000 ευρώ μηνιαίως και 252.000 ευρώ σε ετήσια βάση, τη στιγμή που διαθέτει ιδιόκτητο κτίριο 4.500 τ.μ. στο κέντρο της πόλης.

Ο Μάνος Κόνσολας επισημαίνει ότι η οικονομία κλίμακος της τάξης των 252.000 ευρώ, σε ετήσια βάση, με τη μετεγκατάσταση του ΙΚΑ σε ιδιόκτητο κτίριο, δεν είναι διόλου αμελητέα, ενώ το πρόβλημα στατικότητας που είχε διαπιστωθεί στο ιδιόκτητο κτίριο του ΙΚΑ αντιμετωπιζόταν και μάλιστα είχε υπάρξει και σχετική μελέτη αλλά και προσπάθεια για την εκκίνηση διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία όμως δεν ολοκληρώθηκε.

Ο κ. Κόνσολας θεωρεί ότι τα σημερινά δημοσιονομικά δεδομένα καθιστούν ουτοπία την κατασκευή νέου κτιρίου του ΙΚΑ σε ακίνητο του δημοσίου στους Αγίους Αποστόλους και θεωρεί ότι το ΙΚΑ θα πρέπει να επιλέξει αν θα μετεγκαστασταθεί στο ιδιόκτητο κτίριο (αφού ολοκληρωθούν οι αναγκαίες εργασίες και επισκευές) ή αν θα το αξιοποιήσει ώστε να του αποφέρει έσοδα και ταυτόχρονα να εξοικονομηθούν πόροι.

Παράλληλα, επισημαίνει το γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια, με διαχρονική ευθύνη όλων, δεν έχει υπάρξει μια ολοκληρωμένη μελέτη για την αξιοποίηση των δημόσιων κτιρίων στη Ρόδο με την μετεγκατάσταση δημόσιων υπηρεσιών, που σήμερα στεγάζονται σε κτίρια ιδιωτών καταβάλλοντας ενοίκια που επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και τον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

Αθήνα, 4 Μαΐου 2017
Αρ.Πρ.: 5374/4.5.2017
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Οικονομικών
Κυρία Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Κύριο Υπουργό Υγείας
Κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΘΕΜΑ: «Εξοικονόμηση πόρων από τη μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του ΙΚΑ, του ΠΕΔΥ και του ΕΟΠΥΥ στη Ρόδο σε ιδιόκτητο κτίριο του ΙΚΑ»

Κύριοι Υπουργοί,

Σε μια εξαιρετικά δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία, η κυβέρνηση έχει επιλέξει την επιβολή νέων φορολογικών επιβαρύνσεων αντί να κινηθεί στην κατεύθυνση της στοχευμένης μείωσης των δημοσίων δαπανών.
Ένας τομέας που μπορεί να έχει απόδοση σε ό, τι αφορά στο στόχο της μείωσης δαπανών, είναι οι λειτουργικές δαπάνες δημοσίων δομών και υπηρεσιών και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν στην καταβολή ενοικίων για τα κτίρια που χρησιμοποιούνται, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν αναξιοποίητα δημόσια κτίρια.
Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα του ΙΚΑ στη Ρόδο, το οποίο καταβάλλει ενοίκιο 23.000 ευρώ μηνιαίως και 276.000 ευρώ σε ετήσια βάση, τη στιγμή που διαθέτει ιδιόκτητο κτίριο, το παλιό κτίριο του ΙΚΑ, περίπου 5.000 τ.μ. στο κέντρο της πόλης.
Σε άλλο κτίριο με μίσθωμα βρίσκονται οι διοικητικές υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ. Οι διοικητικές υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, στεγάζονταν μέχρι το 2007 στο κτίριο της εφορίας αλλά μετεγκαταστάθηκαν σε άλλο κτίριο στο οποίο πληρώνουν ενοίκιο 1.942 ευρώ το μήνα (23.304 ευρώ ετησίως).
Στο ίδιο κτίριο με το ΙΚΑ, στεγάζονται οι ιατρικές υπηρεσίες του ΠΕΔΥ. Με την ενοποίηση, όμως, των όλων των φορέων ασφάλισης σε έναν Ενιαίο Φορέα θα απαιτηθεί η συστέγαση όλων (ακόμα και του ΟΑΕΕ και του ΤΣΜΕΔΕ που σήμερα στεγάζονται σε ιδιόκτητο κτίριο) σε ενιαία κτιριακή εγκατάσταση. Οι υπηρεσίες του ΟΓΑ δεν στεγάζονται σε συγκεκριμένο κτίριο, καθώς υπάρχουν ανταποκριτές του ΟΓΑ κατά τόπους και εξυπηρετούν τους πολίτες μέσω ΚΕΠ.
Το ζητούμενο, όμως, είναι να τερματιστεί η οικονομική αιμορραγία των πόρων που καταβάλλει το δημόσιο για να στεγάσει υπηρεσίες του, όπως το ΙΚΑ Ρόδου, το ΠΕΔΥ και του ΕΟΠΥΥ, ενώ την ίδια στιγμή διαθέτει ιδιόκτητα κτίρια που είναι αναξιοποίητα.
Η οικονομία κλίμακος της τάξης των 299.304 ευρώ, σε ετήσια βάση, με τη μετεγκατάσταση του ΙΚΑ και του ΕΟΠΥΥ σε ιδιόκτητο κτίριο, δεν είναι διόλου αμελητέα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρόβλημα στατικότητας που είχε διαπιστωθεί στο ιδιόκτητο κτίριο του ΙΚΑ αντιμετωπιζόταν και είχε υπάρξει και σχετική μελέτη ανακατασκευής και αποπεράτωσης του κτιρίου. Μάλιστα, στο ιδιόκτητο οικόπεδο (πλατεία 7 Χουρμαδιές) είχαν διατεθεί μεγάλα ποσά (της τάξεως των 300.000 ευρώ) στην αρχαιολογία, για να πραγματοποιηθούν οι ανασκαφές και οι μελέτες και ενώ ζητήθηκε το τελικό ποσό για την παραχώρηση, οι προηγούμενες διοικήσεις το σταμάτησαν και δεν ολοκληρώθηκε η όλη διαδικασία.
Κατά καιρούς για να μην μετεγκατασταθούν οι υπηρεσίες του ΙΚΑ στο ιδιόκτητο κτίριο στο κέντρο της πόλης, είχε εξαγγελθεί η κατασκευή νέου κτιρίου σε δημόσια έκταση.
Με τα σημερινά, όμως, δεδομένα αυτό αποτελεί ουτοπία αν σκεφθεί κανείς και το απόλυτα συρρικνωμένο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, αλλά και τους περιορισμούς των δημοσιονομικών δεδομένων.
Το ΙΚΑ, το ΠΕΔΥ και ο ΕΟΠΥΥ, συνεπώς, πρέπει να επιλέξουν να μετεγκαστασταθούν στο ιδιόκτητο κτίριο (αφού ολοκληρωθούν οι αναγκαίες εργασίες και επισκευές).
Προκύπτει, επίσης, ότι όλα αυτά τα χρόνια, με διαχρονική ευθύνη όλων, δεν έχει υπάρξει μια ολοκληρωμένη μελέτη για την αξιοποίηση των δημόσιων κτιρίων στη Ρόδο με τη μετεγκατάσταση δημόσιων υπηρεσιών, που σήμερα στεγάζονται σε κτίρια ιδιωτών καταβάλλοντας ενοίκια που επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και τον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί

1. Εάν το Υπουργείο Οικονομικών διαθέτει αναλυτικά στοιχεία για τα μισθώματα που καταβάλουν φορείς του δημοσίου στη Ρόδο προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες στέγασής τους. Ποια είναι αναλυτικά και σε ποιο ύψος ανέρχονται.
2. Ποιες είναι οι προθέσεις του Υπουργείου σχετικά με την αξιοποίηση του ιδιόκτητου κτιρίου του ΙΚΑ στη Ρόδο; Θα προχωρήσει σε διαγωνισμό για τα έργα αποκατάστασης της στατικότητας του κτιρίου προκειμένου να στεγαστούν οι υπηρεσίες;
3. Με δεδομένο την ενοποίηση όλων των ασφαλιστικών οργανισμών και φορέων σε ένα Ενιαίο Φορέα, υπάρχει σχεδιασμός και μελέτη για τη στέγασή τους στην πόλη της Ρόδου ή θα επιλεγεί η λύση των διάσπαρτων υπηρεσιών και της ενοικίασης κτιρίων που θα αυξήσουν το κόστος;
4. Ποιος είναι ο σχεδιασμός των Υπουργείων Υγείας και Δικαιοσύνης για την αξιοποίηση του κτιρίου του Παλαιού Νοσοκομείου της Ρόδου με δεδομένο ότι:
α) Το Υπουργείο Υγείας οφείλει να αξιοποιήσει, με όρους δημοσίου συμφέροντος, την ακίνητη περιουσία του.
β) Υπήρχε έτοιμη ΚΥΑ από το Δεκέμβριο του 2014, η οποία δεν εκδόθηκε και δεν προχώρησε λόγω εκλογών παραχώρησης τμήματος του ακινήτου του παλαιού νοσοκομείου Ρόδου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη στέγαση των δικαστικών υπηρεσιών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου