Σε επιφυλακή έχει τεθεί η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μετά την διαπίστωση ενός κρούσματος γρίπης των πτηνών σε έναν βουβόκυκνο στη Ρόδο.
Σχετική ανακοίνωση είχε εκδώσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τρόπο όμως που παραπλανούσε και προκάλεσε ανησυχία καθώς ο αριθμός των κρουσμάτων παρουσιάστηκε πολλαπλάσιος (συγκεκριμένα γινόταν λόγος για 7 κρούσματα εκ παραδρομής).
Χθες έγινε αρμοδίως γνωστό ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενημερώθηκε επίσημα για το ένα κρούσμα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την 16η Φεβρουαρίου 2017 και αμέσως κίνησε τις διαδικασίες ενημέρωσης εγγράφως και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των πτηνοτρόφων, ενώ ταυτόχρονα κλιμάκια της κτηνιατρικής υπηρεσίας συλλέγουν δείγματα και ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες του σχεδίου εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου.
Υπενθυμίζεται ότι η γρίπη των πτηνών είναι μια λοιμώδης ιογενής νόσος αυτών, υποχρεωτικής δηλώσεως, ορισμένοι υπότυποι της οποίας (αντιγονικού τύπου Α) μπορούν, σπανιότατα, να μεταδοθούν στον άνθρωπο ή, με συνεχή ανασυνδυασμό, να αποτελέσουν στο μέλλον αιτία πανδημίας γρίπης του ανθρώπου. Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο υπότυπος Η5Ν8 δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.

Στο έγγραφο του Υπουργείου αναφέρονται συγκεκριμένα τα εξής:
Σας ενημερώνουμε πως στις 16/2/2017 επιβεβαιώθηκαν δύο νέες εστίες γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας σε οικόσιτες εκμεταλλεύσεις πουλερικών στην Αρκαδία (ΗΡΑ1 Η5Ν8) και τη Φλώρινα (HPΑΙ Η5). Σημειώνεται πως στην περίπτωση της Φλώρινας, κατά την εργαστηριακή διερεύνηση, αποκλείστηκε η παρουσία των υπότυπων Η5Ν8 και Η5Ν1. Ο επακριβής προσδιορισμός του τύπου της νευραμινιδάσης θα ολοκληρωθεί το προσεχές διάστημα, χωρίς αυτό να έχει επίπτωση στα εφαρμοζόμενα μέτρα.
Επιπλέον των νέων εστιών σε πουλερικά, ιοί της γρίπης τύπου Α ανιχνεύτηκαν και σε εννιά άγρια πτηνά σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πιο συγκεκριμένα:
α) Σε επτά νεκρούς βουβόκυκνους (Cygnus olor), Ρόδο (1) και στους νομούς Έβρου (1), Ροδόπης (3) και Αρκαδίας (2) ανιχνεύτηκε ο υψηλής παθογονικότητας (ΗΡΑΙ) υπότυπος Η5Ν8
β) Σε νεκρό βουβόκυκνο και νεκρή πάπια που βρέθηκαν στη λίμνη Βόλβη στο νομό Θεσσαλονίκης εντοπίστηκε ο υπότυπος Η5Ν8 και εκκρεμεί ο προσδιορισμός της παθογονικότητας.
Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και εκτιμώντας ως υψηλό τον κίνδυνο αύξησης των κρουσμάτων σε εκτροφές πουλερικών, υπογράφηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ. Β’ 363) η με αριθ. πρωτ. 258/10554/30-1-2017 τροποποίηση της υπ’ αριθ. 258971/26-8-2008 (Β’ 1785) Υ.Α. «Θέσπιση μέτρων βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών», με την οποία καθίσταται υποχρεωτική σε όλη την επικράτεια η διατήρηση των πουλερικών οικόσιτων και συστηματικών εκμεταλλεύσεων αποκλειστικά σε κλειστούς χώρους. Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε η Εκτελεστική Απόφαση 2017/263/ΕΕ της Επιτροπής, με την οποία καταργείται η 2005/734/ΕΚ Απόφαση, για την άμβλυνση του κινδύνου και ενισχυμένα μέτρα βιοπροφύλαξης και συστήματα έγκαιρης ανίχνευσης σε σχέση με τους κινδύνους που προέρχονται από άγρια πτηνά όσον αφορά τη μετάδοση των υψηλής παθογονικότητας ιών της γρίπης των πτηνών στα πουλερικά.
Επισημαίνουμε για πολλοστή φορά πως οι κτηνιατρικές υπηρεσίες όλης της χώρας πρέπει να είναι σε αυξημένη εγρήγορση και να προβούν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στα προγενέστερα έγγραφα της υπηρεσίας μας. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην ενημέρωση με κάθε πρόσφορο τρόπο των πτηνοτροφων και των κατόχων οικόσιτων πουλερικών για την υποχρέωση εφαρμογής των προβλεπόμενων μέτρων βιοασφάλειας, καθώς και στον έλεγχο τήρησης των μέτρων αυτών. Σχετικές οδηγίες για τα ενδεδειγμένα μέτρα βιοασφάλειας στις οικόσιτες και συστηματικές εκτροφές έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www, minaeric.er). Επιπλέον, δεδομένης της επιζωοτιολογικής κατάστασης της νόσου στη χώρα μας, κρίνεται σκόπιμη η άμεση σύσταση των Τοπικών Κέντρων Ελέγχου της Νόσου σύμφωνα με τις διατάξεις του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης.
Τέλος, υπενθυμίζουμε πως σε περιπτώσεις κρουσμάτων γρίπης των πτηνών θα πρέπει να ενημερώνονται οι Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων, ώστε να επιλαμβάνονται των θεμάτων αρμοδιότητάς τους.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Χρυσούλα Δηλέ

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ