Ειδήσεις

Το Πανεπιστήμιο της Αθήνας ανάμεσα στα κορυφαία του κόσμου

Σε μια περίοδο που το Ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο αμφισβητείται δύο ανακοινώσεις έρχονται ως μια σημανρική ηθική επιβράβευση σε διδάσκοντες και εργαζόμενους που στηρίζουν έναν από τους βασικούς εκπαιδευτικούς θεσμούς της χώρας.

 Έτσι με βάσει δύο σημαντικούς πίνακες κατάταξης: του Academic Ranking of World Universities (Πίνακας Σανγκάης) και του Webometrics Ranking of World Universities (ARWU), που επικεντρώνονται στην ερευνητική παραγωγή και παρουσία των ιδρυμάτων, καθώς και στην επίδραση αυτής στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατατάσσεται στα κορυφαία του κόσμου.

Με βάση τα αποτελέσματα της λίστας της Σανγκάης, το ΕΚΠΑ είδε επτά (7) προγράμματα σπουδών του να τοποθετούνται στους πίνακες των top 500 παγκοσμίως σε οκτώ (8) αντίστοιχα θεματικά πεδία.

Πιο συγκεκριμένα:

Η Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ καταλαμβάνει τη θέση 76-100, βρίσκεται κατά συνέπεια στις 100 καλύτερες σχολές παγκοσμίως. Επίσης θα πρέπει να επισημανθεί ότι εμφανίζει εντυπωσιακή επίδοση στον δείκτη IC (% άρθρων με διεθνή συνεργασία) με βαθμό 87,5. Η συγκεκριμένη επίδοση είναι εντυπωσιακή και μάλιστα είναι υψηλότερη της βαθμολογίας των 16 πρώτων πανεπιστημίων του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού αντικειμένου (μεταξύ των οποίων το Harvard, το University of Washington, το Kings College London, κ.α). Επιπροσθέτως είναι το μοναδικό ελληνικό Πανεπιστημιακό Τμήμα που εμφανίζει βαθμολογία στον δείκτη AWARD δηλαδή στα σημαντικά βραβεία /διακρίσεις καθηγητών και ερευνητών του Τμήματος.

Αντιστοίχως και το Τμήμα Φυσικής για το 2017 καταλαμβάνει τη θέση 76-100, βρίσκεται κατά συνέπεια στα 100 καλύτερα τμήματα – προγράμματα σπουδών παγκοσμίως. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε σχέση με την περσινή κατάταξη υπήρξε βελτίωση αφού το Τμήμα βρισκόταν στις θέσεις 101- 150. Μάλιστα στον δείκτη IC (% άρθρων με διεθνή συνεργασία) έλαβε τον υψηλότερο βαθμό σε συγκεκριμένο δείκτη από όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών που περιλαμβάνονται στην κατάταξη (92%).

Το Τμήμα Φαρμακευτικής καταλαμβάνει τη θέση 101-150 συγκεντρώνοντας πολύ υψηλή βαθμολογία στους τρεις από τους πέντε δείκτες.

Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ εκπροσωπείται και στα επιμέρους θεματικά – ακαδημαϊκά πεδία και ειδικότερα στο αντικείμενο της Κλινικής Ιατρικής, όπου καταλαμβάνει τη θέση 201-300 παγκοσμίως. Η εξωστρέφεια και η διεθνοποίηση της ερευνητικής εργασίας της Σχολής αποτυπώνεται τόσο στον δείκτη IC (% άρθρων με διεθνή συνεργασία) όσο και στον δείκτη CNCI (σταθμισμένος δείκτης ετεροαναφορών).

Στο ευρύτερο πεδίο Clinical Medicine and Pharmacy (MED) το ΕΚΠΑ βρίσκεται στις θέσεις 101-150.

Το Τμήμα Βιολογίας βρίσκεται στις θέσεις 201-300 σε δύο θεματικά – ακαδημαϊκά πεδία στις επιστήμες της Βιολογίας και στις Επιστήμες Βιολογίας με εξειδίκευση στον άνθρωπο.

Το Τμήμα Πληροφορικής βρίσκεται στις θέσεις 301-400 παγκοσμίως.

Το Τμήμα Μαθηματικών βρίσκεται στις θέσεις 401-500 στην παγκόσμια κατάταξη. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στον επιμέρους δείκτη IC το τμήμα εμφανίζει εξαιρετική επίδοση που ξεπερνά το βαθμό των 6 πρώτων Πανεπιστημίων της κατάταξης.

Ακόμη, με βάση τα αποτελέσματα της Webometrics το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 44η θέση παγκοσμίως μεταξύ περίπου 5.000 Πανεπιστημίων με 539.999 ετεροαναφορές.

Η θέση αυτή είναι η καλύτερη θέση που έλαβε ποτέ ελληνικό Πανεπιστήμιο σε ιδρυματικό επίπεδο σε οποιοδήποτε παγκόσμια κατάταξη. Μάλιστα, η άνοδος του Ιδρύματος σε σχέση με την προηγούμενη καταμέτρηση ήταν αλματώδης. Πιο συγκεκριμένα στην καταμέτρηση του Δεκεμβρίου του 2016 το ΕΚΠΑ βρισκόταν στην θέση 152 με 281.660 αναφορές.

Το ΕΚΠΑ καταλαμβάνει στη συγκεκριμένη κατάταξη την 7η θέση στην Ευρώπη , πίσω από Πανεπιστήμια όπως το Cambridge, το University College of London, το Oxford, το École Polytechnique Fédérale de Lausanne, το Imperial College London και το King’s College London

“Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην ανάλυση αυτών των αποτελεσμάτων, παρότι στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι ιδιαιτέρως θετικά για το Πανεπιστήμιο μας και τα επιμέρους προγράμματα σπουδών των Τμημάτων μας, δεδομένων των συνθηκών” σημειώνει ο Πρύτανης, Αθανάσιος Δημόπουλος.

Όπως εξηγεί, στο ΕΚΠΑ έχει δημιουργηθεί μια ομάδα στο πλαίσιο εργασιών της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας, η οποία παρακολουθεί τους διεθνείς Πίνακες Κατάταξης, βρίσκεται σε συνεργασία μαζί τους για την παροχή αξιόπιστων και αντικειμενικών στοιχείων, ενώ παράλληλα υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης για την κατανόηση των μεθόδων και των πρακτικών τους συντάσσοντας και αντίστοιχες μελέτες.

“Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή δίνουμε σε πίνακες κατάταξης που βασίζονται σε αμιγώς ακαδημαϊκά κριτήρια και χρησιμοποιούν δείκτες που βασίζονται σε αντικειμενικά μη αμφισβητήσιμα δεδομένα.

Πιο συγκεκριμένα, πίνακες κατάταξης οι οποίοι επικεντρώνονται στην ερευνητική παραγωγή και παρουσία των ιδρυμάτων και την επίδραση αυτής στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία” συμπληρώνει καταλήγοντας.

ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects 2017

Η Ακαδημαϊκή Παγκόσμια Αξιολόγηση των Πανεπιστημίων (Academic Ranking of World Universities ARWU), γνωστή ως η λίστα της Σαγκάης, είναι ίσως ένας από τους γνωστότερους και εγκυρότερους πίνακες κατάταξης. Ο πίνακας αυτός δημιουργήθηκε και συντηρείται από το Shanghai Jiaotong University (http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/index.html).

Πέραν της γενικής κατάταξης, τα πανεπιστήμια αξιολογούνται και δημοσιεύεται η κατάταξη ξεχωριστά για κάθε ευρύτερη επιστημονική περιοχή και για ειδικά αντικείμενα. Μεθοδολογικά, η κατάταξη των πανεπιστημίων γίνεται σε 5 επιστημονικές κατηγορίες (θετικές επιστήμες, μηχανική, επιστήμες ζωής, ιατρικής και κοινωνικές επιστήμες) και 52 επιμέρους θεματικές ανάλογα με το ακαδημαϊκό αντικείμενο τους.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για να μπορέσει ένα Πανεπιστήμιο να συμπεριληφθεί στην κατάταξη σε μία τέτοια αξιολόγηση, θα πρέπει να διαθέτει ελάχιστο αριθμό δημοσιεύσεων κατά την περίοδο 2011-2015. Το κατώτατο όριο διαφέρει ανά ακαδημαϊκή ενότητα και κυμαίνονται από 25 (π.χ. αεροδιαστημική μηχανική, επικοινωνίες, δημόσια διοίκηση κ.λπ.) μέχρι 200 δημοσιεύσεις (π.χ. φυσική, βιολογία, χημεία, κλινική ιατρική κ.λπ.).

Ακολούθως, η ανάλυση των δημοσιεύσεων γίνεται στη βάση ενός μοντέλου απόδοσης τιμών και βαρύτητας σε 5 δείκτες από το οποίο μοντέλο εξάγεται ο σταθμισμένος μέσος όρος για κάθε θέμα και κάθε Πανεπιστήμιο ξεχωριστά. Για κάθε δείκτη το “καλύτερο” ίδρυμα βαθμολογείται με 100, οπότε κάθε άλλο ίδρυμα βαθμολογείται με το ποσοστό που υπολείπεται της βαθμολογίας του πρώτου.

Οι δείκτες αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

Αριθμός άρθρων που δημοσιεύτηκαν από ένα Πανεπιστήμιο σε συγκεκριμένο ακαδημαϊκό θέμα (Δείκτης PUB)

Κανονικοποίηση βάση του αριθμού ετεροαναφορών για κάθε άρθρο που δημοσιεύτηκε σε συγκεκριμένο θέμα. Μέτρηση της μέσης επίδρασης κάθε άρθρου. (Δείκτης CNCI)

Ποσοστό των άρθρων με διεθνή συνεργασία που δημοσιεύτηκαν από ένα Πανεπιστήμιο σε συγκεκριμένο θέμα (Δείκτης IC) Αριθμός άρθρων Καθηγητών και Ερευνητών του Πανεπιστημίου που δημοσιεύτηκαν σε κορυφαία ακαδημαϊκά περιοδικά (Δείκτης TOP)

Συνολικός αριθμός του προσωπικού κάθε Πανεπιστημίου που κέρδισε σημαντικό βραβείο/διάκριση σε κάποιο ακαδημαϊκό θέμα (Δείκτης AWARD)

TRANSPARENT RANKING: Top Universities by Google Scholar Citations

Ο Πίνακας Διεθνούς Κατάταξης Πανεπιστημίων της Webometrics δημοσίευσε στις αρχές Ιουλίου του 2017 μια ακόμη ειδική κατάταξη με βάση το αριθμό ετεροαναφορών του ερευνητικού τους έργου. Ο εντοπισμός των ετεροαναφορών (citations) έγινε μέσω της πλέον δημοφιλούς μηχανής αναζήτησης ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας του Google Scholar (http://www.webometrics.info/en/node/169 ).

Στην κατάταξη περιλαμβάνονται 5.000 Πανεπιστήμια παγκοσμίως με το μεγαλύτερο αριθμό ετεροαναφορών. Ο αριθμός αυτός υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των 10 καλύτερων προφίλ ΔΕΠ ερευνητών του κάθε Πανεπιστημίου από τα 5.000, εκτός του πρώτου προφίλ για να υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα.

Πρακτικά, η μελέτη των ετεροαναφορών θεωρείται το εγκυρότερο κριτήριο αποτίμησης του επιστημονικού – ερευνητικού έργου ενός Πανεπιστημίου. Στο κριτήριο αυτό δεν ενδιαφέρει το πόσα άρθρα έχουν γραφτεί από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου αλλά πόσες αναφορές του ονόματος και του έργου του έχουν γίνει σε άρθρα και έρευνες άλλων συγγραφέων και καθηγητών άλλων Πανεπιστημίων. Με άλλα λόγια, ένα άρθρο ενός καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών που έχει αναφερθεί ως πηγή σε άλλα 4000 άρθρα δείχνει πολύ σημαντική επίδραση στο αντικείμενο που θεραπεύει αλλά και επιστημονική αναγνώριση από την κοινότητα των συναδέλφων παγκοσμίως.

Πηγή: reporter.gr

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου