Την κατηγορία της υπεξαίρεσης από κοινού αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από εντολοδόχο κατ’ εξακολούθηση αντιμετωπίζουν δύο λογιστές, πατέρας και κόρη που θα καθίσουν στο εδώλιο του κακουργιοδικείου.

To ιστορικό της υπόθεσης, σύμφωνα με το παραπεμπτικό βουλεύμα έχει ως εξής:
Η πολιτικώς ενάγουσα διατηρεί κατάστημα ετοίμων ενδυμάτων στην Παλιά Πόλη και είχε αναθέσει, κατόπιν σχετικής εντολής, την διεκπεραίωση των λογιστικών της υποθέσεων στους κατηγορουμένους, οι οποίοι διατηρούν λογιστικό γραφείο.

Στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των τελευταίων μεταξύ άλλων ανάγονταν και η απόδοση χρηματικών ποσών, που ελάμβαναν από την πολιτικώς ενάγουσα στις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως το Ι.Κ.Α. για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων της επιχείρησης της τελευταίας καθώς και η απόδοση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., του Φ.Π.Α.

Την 03.09.2010 η δεύτερη κατηγορούμενη φέρεται να προσήλθε στο κατάστημα της πολιτικώς ενάγουσας και να έλαβε το ποσό των 1530 ευρώ για την απόδοση του Φ.Π.Α. και το ποσό των 1347 ευρώ για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών της επιχείρησης στο Ι.Κ.Α.

Κατά την ίδια ημερομηνία και λίγη ώρα αργότερα από την ως άνω παραλαβή των ποσών από την δεύτερη κατηγορούμενη, προσήλθαν στο κατάστημα της πολιτικώς ενάγουσας υπάλληλοι του Σ.Δ.Ο.Ε. Ρόδου οι οποίοι την ενημέρωσαν ότι η επιχείρηση δεν έχει αποδώσει τα 3 τελευταία χρόνια, ήτοι 2008,2009 και 2010, το ποσό για το Φ.Π.Α, συμπεριλαμβανόμενης και της τελευταίας δόσης.

Σε επικοινωνία δε που είχε αυθημερόν με τον πρώτο κατηγορούμενο της ανέφερε ότι όντως δεν είχαν αποδώσει ούτε τις ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α , αλλά ούτε και το Φ.Π.Α. στην Δ.Ο.Υ Ρόδου.
Σύμφωνα δε με την από 24.11.2010 ένορκη κατάθεση της πολιτικώς ενάγουσας για τις φορολογικές περιόδους των ετών 2008,2009 και 2010 τα ποσά τα παρελάμβανε η δεύτερη κατηγορούμενη σε συνεργασία με την οποία και λόγω της μεταξύ τους συγγένειας καθώς συνδέονται με δεσμούς αίματος, πατέρα και θυγατέρας, ο πρώτος κατηγορούμενος διατηρούσε το λογιστικό γραφείο.

Για το συνολικό ύψος των ποσών, που η πολιτικώς ενάγουσα παρέδωσε στους κατηγορουμένους προς απόδοση και αυτοί ιδιοποιήθηκαν παράνομα, σύμφωνα δε με τον έλεγχο που διενήργησε λογιστικό γραφείο προέκυψε ότι για καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεων κατεβλήθη σε αυτούς το συνολικό ποσό των 14.436 ευρώ για δε τι ασφαλιστικές εισφορές προς το Ι.Κ.Α το συνολικό ποσό των 18.939,75 ευρώ, ήτοι συνολικά το ποσό των 33.376,57 ευρώ.

Η δε συγγένεια και συνεργασία των κατηγορουμένων, σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, δεν καταλείπει καμία αμφιβολία ότι οι κατηγορούμενοι έδρασαν μετά από συναπόφαση και με κοινό δόλο και μετά την παραλαβή των ποσών από την δεύτερη κατηγορούμενη με την εντολή από την πολιτικώς ενάγουσα να τα αποδώσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ιδιοποιούνταν παράνομα από κοινού για την κάλυψη των προσωπικών τους αναγκών.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ