Ρεπορτάζ

Σιωπηρή απόφαση προσφυγής ΕΠΕ για ανάθεση της ΔΕΥΑ Ρόδου

Mε απόφαση της επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 που αναρτήθηκε χθες στην Διαύγεια, απορρίφθηκε σιωπηρώς η ειδική Διοικητική προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «iTrack Services Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης Αγαθών και Υπηρεσιών Τηλεματικής» και τον διακριτικό τίτλο «iTrack Services ΕΠΕ», κατά του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για την ακύρωση της υπ’αριθμ. 33947/06.08.2020 ειδικής διοικητικής προσφυγής κατά της με αρ.325/2020 και 270/2020 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου.
Με τη με αριθμ 270/27-4-2020 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΡ ενέκρινε το από 24-4-2020 πρακτικό ανάθεσης του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων-μηχανημάτων», σύμφωνα με το οποίο αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος του έργου η εταιρεία DOTSOFT Α.Ε., με ποσό προσφοράς 14.880 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
Με τη με αριθμ 325/5-6-2020 απόφαση του ίδιου οργάνου εγκρίθηκε το με αριθμ 4799/27-5-2020 πρακτικό της Επιτροπής εξέτασης ένστασης του διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο απορρίπτεται η με αριθμ 4357/15-5-2020 ένσταση της εταιρείας iTrack Services ΕΠΕ κατά της με αριθμ 270/2020 απόφασης του Δ.Σ.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «iTrack Services ΕΠΕ αγαθών και υπηρεσιών τηλεματικής» την από 24-6-2020 [αριθμ πρωτ 25534/24-6-2020] προσφυγή ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με αίτημα την ακύρωσή τους, επ΄ αυτής δε εκδόθηκε η με αριθμ 33947/6-8-2020 απόφαση του Συντονιστή, που την απέρριψε ως απαράδεκτη.
Κατά της απόφασης αυτής του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, άσκησε η ίδια εταιρεία την από 28-8-2020 (αριθμ κατ. 38/28-8-2020) προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 Νομού Δωδεκανήσου, με αίτημα την ακύρωση αυτής και των με αριθμ 270/2020 και 325/2020 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ.
Στην απόφαση αναφέρεται ότι ο φάκελος της υπόθεσης, διαβιβάστηκε στη Γραμματεία της Επιτροπής, με το με αριθμ 47003/14-10-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που περιήλθε στη Γραμματεία στις 15-10-2020, σύμφωνα με σημείωση της γραμματέως επ΄αυτού.
Από τις 15-10-2020, περιήλθε στην Επιτροπή ο διοικητικός φάκελος της υπόθεσης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη τριακονθήμερη αποκλειστική προθεσμία για την έκδοση απόφασης επί της ασκηθείσας κατά τα άνω προσφυγής, (η οποία εκ του λόγου αυτού θεωρείται ότι έχει απορριφθεί σιωπηρώς), δεδομένου ότι η Επιτροπή στερείται πλέον κατά χρόνο αρμοδιότητας να αποφανθεί επ΄αυτής.
Ενόψει των προεκτεθέντων, η Ειδική Επιτροπή διαπιστώνει τη σιωπηρή απόρριψη της με αριθμ με αριθμ 38/28-8-2020 προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «iTrack Services ΕΠΕ αγαθών και υπηρεσιών τηλεματικής».

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου