Με την υπ’ αρίθμ. 72/2020 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου έγινε δεκτή αίτηση για την ανάκληση μη οριστικής απόφασης του ίδιου δικαστηρίου ενός πανεπιστημιακού καθηγητή και της αλλοδαπής συζύγου του, που διαμαρτυρήθηκαν για την αναβολή συζήτησης της αγωγής αποζημίωσης από αδικοπραξία, που υπέβαλαν, κατά της τράπεζας Πειραιώς και κατά του πρώην διευθυντή του υποκαταστήματος της οδού Εθνάρχου Μακαρίου, μέχρι την αμετάκλητη περαίωση της ποινικής διαδικασίας.
Το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση, ανεκάλεσε την προηγούμενη απόφαση του αλλά απέρριψε την αγωγή.
Ο τραπεζικός διευθυντής, όπως έγραψε η “δημοκρατική”, έχει αφεθεί ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής του δύο φορές κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του, μετά την απολογία του, με ομόφωνη απόφαση της Ειδικής Ανακρίτριας Διαφθοράς και της Εισαγγελέως Υπηρεσίας.
Απολογήθηκε για 14 συνολικά υποθέσεις και διώκεται:
– Για υπεξαίρεση στην υπηρεσία κατ’ εξακολούθηση, τελεσθείσα από υπαίτιο που μεταχειρίστηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα, ενεργώντας επί μακρόν και το αντικείμενο της πράξης είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ σε βάρος τράπεζας που εδρεύει στην ημεδαπή.
– Για πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, τελεσθείσα από υπαίτιο που μεταχειρίστηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα, ενεργώντας επί μακρόν και το αντικείμενο της πράξης είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ σε βάρος τράπεζας που εδρεύει στην ημεδαπή.
– Για απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια εκ της οποίας η ζημία που προέκυψε και η αντίστοιχη ωφέλεια υπερβαίνει το ποσό των 120.00 ευρώ.
Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου έκρινε ότι με δεδομένο ότι το ιστορικό της υπό διερεύνηση υπόθεσης ταυτίζεται με αυτό της εγκλήσεως που έχουν υποβάλει οι ενάγοντας θα πρέπει να περαιωθεί πρώτα αμετακλήτως η ποινική διαδικασία.
Πλην όμως οι ενάγοντες επισημαίνουν στην αίτηση που υπέβαλε ο δικηγόρος κ Μηνάς Τσέρκης, ότι αφενός η ποινική διαδικασία θα καθυστερήσει καθώς η υπόθεση δεν έχει εισαχθεί σε πρωτοβάθμιο δικαστικό συμβούλιο και αφετέρου διότι η νομολογία δεν δικαιολογεί την αναβολή έκδοσης απόφασης.
Με την αγωγή τους οι ενάγοντες, ζήτησαν από τους εναγόμενους να τους καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας, 362.000 € με το νόμιμο τόκο από την 28η Αυγούστου 2015 και για ηθική βλάβη το ποσό των 100.000 € για τον κάθε ένα τους.
Επιπλέον ζητούν να απειληθεί κατά του δεύτερου των εναγομένων προσωπική κράτηση ενός έτους ως μέσον αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης που θα εκδοθεί.
Όπως έγραψε η “δημοκρατική”, οι ενάγοντες επένδυσαν 265.820 στερλίνες Αγγλίας. Όπως εκθέτουν παρότι κατά καιρούς ζητούσαν από τον τραπεζικό διευθυντή να τους αποστείλει, είτε στην κατοικία τους στην Αγγλία είτε στον συνεργάτη τους στη Ρόδο, αναλυτική ενημέρωση για τις κινήσεις του λογαριασμού τους, ανέβαλλε την ενημέρωση από μέρα σε μέρα προφασιζόμενος ποικίλες δικαιολογίες.
Τον Ιανουάριο του 2013 και μετά από έντονες πιέσεις φέρεται να τους χορήγησε έγγραφο που έφερε ημερομηνία 2.1.2013 και τίτλο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ. Λίγο καιρό αργότερα τους παρέδωσε το ίδιο -ως προς το περιεχόμενό του- έγγραφο, αντικαθιστώντας το προγενέστερο, διότι είχε γραφτεί λανθασμένα η ημερομηνία λήξης της προθεσμιακής κατάθεσης.
Το έγγραφο αναφέρει ότι ο λογαριασμός προθεσμιακής κατάθεσης αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο λογαριασμό αποπληρωμής κεφαλαίου και τόκων, το κεφάλαιό του ανέρχεται σε 322.629,68 Στερλίνες Αγγλίας, το επιτόκιό του αντιστοιχεί σε 2,20% και έχει διάρκεια από την 2η.1.2013 έως την 1η.12.2014.
Ο τραπεζικός διευθυντής φέρεται να τους χορηγούσε έγγραφα με εικονικές κινήσεις σε λογαριασμούς τους και καταθέσεις. Του αποδίδεται ότι μετέφερε σε άλλους λογαριασμούς άγνωστους στους ίδιους ποσά συνολικού ύψους 318.400 Στερλίνων Αγγλίας.
Τονίζουν μάλιστα ότι η τράπεζα προσπάθησε να κλείσει την υπόθεσή τους προτείνοντας εξωδικαστικό συμβιβασμό για ποσό ύψους 3.998,07€, το οποίο, όπως προκύπτει από την κίνηση λογαριασμών που τους χορήγησε υπεξαιρέθηκε την 20.2.2014, δηλαδή αντιστοιχεί σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο της διαδοχής της προηγούμενης τράπεζας, όπου εργαζόταν ο τραπεζικός διευθυντής.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ