Ρεπορτάζ

Απορρίφθηκε σιωπηρώς η προσφυγή Χατζηδιάκου, Γιαννά και Αφεντούλη κατά αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου

Με απόφαση της επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 Δωδεκανήσου, διαπιστώθηκε η σιωπηρή απόρριψη της από 28 Ιανουαρίου 2022 προσφυγής των Φωτίου Χατζηδιάκου, τέως δημάρχου Ρόδου επικεφαλής της δημοτικής Παράταξης «Ρόδος Δύναμη Πολιτών», Νικόλαου Γιαννά και Ιωάννη Αφεντούλη, δημοτικών συμβούλων, μελών της επιτροπής ποιότητας ζωής της ίδιας παρατάξεως κατά αποφάσεως του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με την οποία είχε απορριφθεί σιωπηρώς και η ειδική προσφυγή τους.
Πιο συγκεκριμένα, με τη με αριθμ. 205/29-10-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία και εγκρίθηκε η εισαγωγή και λήψη απόφασης για τα παρακάτω κατεπείγοντα θέματα στην τακτική συνεδρίαση επειδή συνέτρεχαν λόγοι επείγοντος χαρακτήρα, όπως περιγράφεται παρακάτω: 1. Έγκριση της με αριθμ 70/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Έγκριση μελέτης εισόδου-εξόδου οχημάτων από την ΚΜ 2003 γαιών Καλυθιών επί υφιστάμενου δρόμου για χρήση «αποθήκευση-εμφιάλωση και διακίνηση υγραερίου», ιδιοκτησίας εταιρείας «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.» 2) Έγκριση της υπ΄αριθμ 885/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση καθορισμού ανταποδοτικών τελών Δήμου Ρόδου έτους 2022 (το θέμα ήταν κατεπείγον λόγω προθεσμιών για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2022).
Στη συνέχεια με τη με αριθμ 206/29-10-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η με αριθμ. 70/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Έγκριση μελέτης εισόδου-εξόδου οχημάτων από την ΚΜ 2003 γαιών Καλυθιών επί υφιστάμενου δρόμου για χρήση «αποθήκευση-εμφιάλωση και διακίνηση υγραερίου», ιδιοκτησίας εταιρείας «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.», όπως εμφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Ιωάννη Καράμπουλα, με τους ειδικότερους όρους, που αναγράφονται στην απόφαση, με την επισήμανση ότι η απόφαση αφορά αποκλειστικά και μόνο στη θεώρηση της μελέτης και δεν υποκαθιστά αναγκαίες άδειες της εγκατάστασης από άλλη αρχή, ούτε παρέχει νομιμοποίηση τυχόν αποκλίσεων της υφιστάμενης εγκατάστασης από όρους αρμοδιότητας άλλης αρχής.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου άσκησαν οι ανωτέρω την από 9-11-2021 ειδική διοικητική προσφυγή ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με αίτημα την ακύρωσή τους.
Επί της προσφυγής αυτής δεν εκδόθηκε απόφαση του Συντονιστή εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δύο μηνών από την υποβολή της, με έννομη συνέπεια να θεωρείται η προσφυγή ως σιωπηρώς απορριφθείσα.
Η σιωπηρή αυτή απόρριψη της προαναφερθείσας προσφυγής γνωστοποιήθηκε στους προσφεύγοντες με το με αριθμ 1741/14-1-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
Κατά της σιωπηρής απόρριψης της από 9-11-2021 προσφυγής και κατά των αποφάσεων 205/2021 και 206/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, άσκησαν οι προαναφερθέντες την από 28-1-2022 με αριθμ πρωτ. 5/28-1-2022 προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 Νομού Δωδεκανήσου, με αίτημα την ακύρωσή τους.
Σημειώνεται ότι ο φάκελος της υπόθεσης, διαβιβάστηκε στη Γραμματεία της Επιτροπής, με το με αριθμ. 23061/23-5-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που περιήλθε στη Γραμματεία της Επιτροπής στις 24-5-2022, με αριθμ πρωτ. 41/24-5-2022, σύμφωνα με σημείωση της γραμματέως επ΄αυτού.
Από τις 24-5-2022, ότε περιήλθε στην Επιτροπή ο διοικητικός φάκελος της υπόθεσης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη 30ήμερη αποκλειστική προθεσμία για την έκδοση απόφασης επί της ασκηθείσας κατά τα άνω προσφυγής, (η οποία εκ του λόγου αυτού θεωρείται ότι έχει απορριφθεί σιωπηρώς), δεδομένου ότι η Επιτροπή στερείται πλέον κατά χρόνο αρμοδιότητας να αποφανθεί επ΄αυτής.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου