: «Στόχος μας η υλοποίηση πολιτικής συνοχής που να ανταποκρίνεται στις χωρικές, δημογραφικές και παραγωγικές ιδιαιτερότητες της κάθε Περιφέρειας»

***

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών του Κοινοβουλίου, βουλευτής Δωδεκανήσου Δημήτρης Γάκης, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Βουλής, από το Λαύριο που ξεκίνησε τις εργασίες του το 12ο περιφερειακό συνέδριο για την ανασυγκρότηση: Διάλογοι με την Ανατολική Αττική (30-31 Μαρτίου), δήλωσε:

«Ο θεσμός των αναπτυξιακών περιφερειακών συνεδρίων, αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης των Ελληνικών Περιφερειών. Ταυτόχρονα, αποδεικνύει, ότι η ανάδειξη των ειδικών κοινωνικών αναγκών αλλά και των ιδιαίτερων αναπτυξιακών δυνατοτήτων των περιφερειακών ενοτήτων της Χώρας, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα περιφερειακής πολιτικής της κυβέρνησης. Ο διάλογος και η συνεργασία με τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τους τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς και την κοινωνία, συμβάλλουν δημιουργικά στη διαμόρφωση της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής με βάση την πραγματική κατάσταση των περιφερειών, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα σε όλες τις περιοχές να διατυπώσουν μέσα σε ένα σημαντικό αναπτυξιακό «forum» – όπως είναι τα περιφερειακά Συνέδρια – τις δικές τους προτάσεις. Στόχος μας είναι η ενίσχυση της πολιτικής συνοχής στις Περιφέρειες, με δράσεις και έργα που να λαμβάνουν υπόψη τις χωρικές, δημογραφικές και παραγωγικές ιδιαιτερότητες των περιοχών. Σε αυτό το πλαίσιο η εμπειρία και η συνεργασία των περιφερειών εμπλουτίζει και εξειδικεύει το εθνικό στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης για τη μεταμνημονιακή εποχή, και ένα τέτοιο ολοκληρωμένο σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε μ’ όλες μας τις δυνάμεις μέσα από το θεσμικό μας ρόλο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο».

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ