Η τάση που θέλει τις αφίξεις τουριστών να παρουσιάζουν άνοδο και τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να παρουσιάζουν μείωση συνεχίστηκε και τον Νοέμβριο του 2016, όπως δείχνουν τουλάχιστον τα προσωρινά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών για τον συγκεκριμένο μήνα που δημοσίευσε χθες η Τράπεζα της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 13,8% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015 φθάνοντας στα 219,4 εκατ. ευρώ έναντι 254,5 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 11,7%, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΤτΕ, χωρίς όμως να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες, στοιχεία που θα περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση για το ταξιδιωτικό ισοζύγιο που αναμένεται να δημοσιευθεί τη Δευτέρα.

Για ολόκληρο το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2016, τα προσωρινά στοιχεία της ΤτΕ αναφέρουν μείωση της τάξεως του 6,6% ή 914,5 εκατ. ευρώ στις ταξιδιωτικές εισπράξεις που διαμορφώθηκαν στα 13,027 δισ. ευρώ, αρκετά πίσω από τον φετινό στόχο που είχε τεθεί για τα 14 δισ. ευρώ. Σημειωτέον πως η ΤτΕ κάνει λόγο στη χθεσινή ανακοίνωσή της για αύξηση 4,9% στις αφίξεις τουριστών στην Ελλάδα για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος – Νοέμβριος 2016, χωρίς, όμως, να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για τον συνολικό αριθμό των τουριστών που έφθασαν στην Ελλάδα.

Γέμισε τουρίστες η Ελλάδα αλλά... το ταμείον είναι μείον

Ισοζύγιο
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η ΤτΕ, τον Νοέμβριο του 2016 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 1,2 δισ. ευρώ, περίπου στο ίδιο επίπεδο με εκείνο του ίδιου μήνα του 2015. Σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2015, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν ταχύτερα (9,7%) από τις αντίστοιχες εισαγωγές (6,7%) και το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών δεν μεταβλήθηκε σημαντικά. Τα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων επίσης δεν σημείωσαν αξιόλογες μεταβολές.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών παρουσίασε μικρή αύξηση, καθώς η βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα υπεραντισταθμίστηκε από τις αυξημένες καθαρές εισαγωγές καυσίμων. Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν άνοδο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2015 κατά 14,4% και 14,8% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα. Αύξηση σημείωσαν και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα κατά 3,3% και 3,5% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε άνοδο κατά 61 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Νοέμβριο του 2015, λόγω της ανόδου των καθαρών εισπράξεων από μεταφορές και λοιπές υπηρεσίες.

Τον Νοέμβριο του 2016, το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε πλεόνασμα 77 εκατ. ευρώ, κατά 26 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο του ίδιου μήνα του 2015. Η βελτίωση αυτή οφείλεται στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων στην κατηγορία των λοιπών πρωτογενών εισοδημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν φόρους και επιδοτήσεις επί των προϊόντων και της παραγωγής. Αντίθετα, το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων παρουσίασε έλλειμμα 89 εκατ. ευρώ, κατά 64 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του 2015, λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών του τομέα της γενικής κυβέρνησης.

11μηνο
Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2016, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε μικρό έλλειμμα 171 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 990 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2015. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην επιδείνωση του ισοζυγίου υπηρεσιών. Ειδικότερα, η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών δεν αντιστάθμισε την πτώση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών, με αποτέλεσμα το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών να επιδεινωθεί. Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων επίσης επιδεινώθηκε, ενώ βελτιώθηκε το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων. Το ισοζύγιο αγαθών στο ενδεκάμηνο παρουσίασε βελτίωση κατά 684 εκατ. ευρώ, η οποία αντανακλά τον περιορισμό του ελλείμματος του ισοζυγίου καυσίμων και τον περιορισμό των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Αντίθετα, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία αυξήθηκε, κυρίως λόγω της αύξησης της αξίας των εισαγωγών (4,3%), ενώ η αξία των αντίστοιχων εξαγωγών παρουσίασε μικρή άνοδο (1,7%). Σημειώνεται ότι την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2016, σε σταθερές τιμές, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν άνοδο κατά 6,9%, η οποία αντανακλά κυρίως την άνοδο του όγκου των εξαγωγών καυσίμων, ενώ και οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 4,1%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε πτώση κατά 1,9 δισ. ευρώ σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2015, κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης των καθαρών εισπράξεων από μεταφορές, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων.

Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε πλεόνασμα ύψους 618 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2016, κατά 62 εκατ. ευρώ μικρότερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2015. Η επιδείνωση αυτή οφείλεται στην αύξηση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη και στην πτώση των καθαρών εισπράξεων στην κατηγορία των λοιπών πρωτογενών εισοδημάτων. Τέλος, το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων περιορίστηκε κατά 65 εκατ. ευρώ, λόγω της ανόδου των καθαρών εισπράξεων των λοιπών τομέων, η οποία αντιστάθμισε την αύξηση των καθαρών πληρωμών του τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Σε επίπεδα-ρεκόρ φθάνουν οι αφίξεις

Τα στοιχεία, έστω και προσωρινά, της ΤτΕ όσον αφορά τον τουρισμό δείχνουν ότι τα έσοδα θα κλείσουν με μία πτώση, η οποία δεν θα κινείται τελικώς σε χαμηλά μονοψήφια νούμερα, όπως περίμεναν αρκετά στελέχη βασιζόμενα και στην καλή πορεία που φάνηκε ότι είχαν τα έσοδα κατά τους φθινοπωρινούς μήνες. Όμως, στα οριστικά στοιχεία για το εννεάμηνο που δημοσίευσε πρόσφατα η ΤτΕ, υπήρξε μία αναθεώρηση προς τα κάτω για τα τουριστικά έσοδα τον Σεπτέμβριο που είχε ως αποτέλεσμα και ο συγκεκριμένος μήνας να παρουσιάζει αρνητικό πρόσημο. Αν το ίδιο φαινόμενο παρουσιαστεί και τον Οκτώβριο, όπου τα προσωρινά στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν αύξηση εσόδων, τότε το ποσοστό της πτώσης μπορεί να κινηθεί ακόμη χαμηλότερα. Σημειωτέον πως σε επίπεδο εννεαμήνου, η πτώση των εσόδων είναι της τάξεως του 7,9%.

Την ίδια στιγμή, οι αφίξεις κινούνται σε επίπεδα ρεκόρ και δεν είναι τυχαίο ότι πλέον εκτιμάται πως ο αριθμός των τουριστών που επισκέφτηκαν την Ελλάδα το 2016 να κινήθηκε αρκετά πάνω από τον στόχο που είχε τεθεί στα 28 εκατ. και το όριο των 30 εκατ. αφίξεων να θεωρείται κάτι παραπάνω από εφικτό για το 2017, με δεδομένο κιόλας ότι οι ενδείξεις από τις κρατήσεις είναι εξαιρετικά καλές.

Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν αρκετές αμφισβητήσεις για τον τρόπο με τον οποίο η ΤτΕ υπολογίζει τις ταξιδιωτικές εισπράξεις με το υπουργείο Τουρισμού να ετοιμάζεται να προχωρήσει στη δημιουργία ειδικής υπηρεσίας.

Ημερησία

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ