Την αναστολή έκδοσης απόφασης επί αγωγής του Ελληνικού Δημοσίου κατά του προϊσταμένου του κτηματολογίου, ιδιωτών και τραπεζών με τις οποίες ζητείται η αποκατάσταση της ιδιοκτησίας του σε ακίνητο που υφαρπάχθηκε με τη χρήση ανυπόστατης απόφασης εκποίησής του σε εφαρμογή του νόμου 719/77, αποφάσισε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου.
Όπως ξανάγραψε η «δημοκρατική», αφορμή για την απόφαση αυτή του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, αποτέλεσε το γεγονός ότι το δικαστήριο έχει εκδώσει ήδη δύο αποφάσεις επί ισάριθμων αγωγών με αντιφατικό περιεχόμενο, με αποτέλεσμα, να δημιουργείται ανασφάλεια δικαίου.
Πιο συγκεκριμένα στις δύο αποφάσεις του δικαστηρίου γίνεται διαφορετική δικονομική αντιμετώπιση των απόντων διαδίκων. Επιπλέον, διαπιστώθηκε διαφορετική αντιμετώπιση ως προς την εγκυρότητα των κτηματολογικών εγγραφών για τα συγκεκριμένα ακίνητα του Δημοσίου.
Παράλληλα, υφίσταται και διαφορετική αντιμετώπιση του θέματος της καλοπιστίας των ιδιωτών που απέκτησαν τα ακίνητα με συμβόλαια αγοράς από εκείνους που φέρονται να τα μετέγραψαν στην ιδιοκτησία τους, δυνάμει πλαστών αποφάσεων εκποίησης τους από το Ελληνικό Δημόσιο.
Οπως απεκάλυψε η «δημοκρατική», τουλάχιστον 427.518 τετραγωνικά µέτρα δηµόσιας γης άλλαξαν ή επιχειρήθηκε να αλλάξουν χέρια µε τη χρήση ανυπόστατων αποφάσεων εκποίησης που φέρουν πλαστές υπογραφές νοµαρχών που υπηρέτησαν στα Δωδεκάνησα.
Η προκείμενη υπόθεση αφορά ακίνητο που έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία µιας Ροδίτικης εταιρείας, έναντι ποσού 200 εκατ. δρχ από τους φερόµενους ως αρχικούς δικαιούχους.
Πρόκειται για µια έκταση 100 στρεµµάτων στην περιοχή «Αγία Βαρβάρα» της Ρόδου. Η ως άνω έκταση υφαρπάχθηκε µε τη χρήση της υπ’ αριθµ. ΔΚ1012/3373/1991 απόφασης του νοµάρχη Δωδεκανήσου.
Η συγκεκριµένη ανυπόστατη απόφαση µεταγράφηκε στον οικείο τόµο του κτηµατολογίου της Ρόδου την 29η Ιανουαρίου 1998 στην ιδιοκτησία των εµφανιζόµενων ως δικαιούχων της εκποίησης.
Την 28η Ιουλίου 1999 ακολούθησε η µεταγραφή στην ίδια µερίδα του συµβολαίου πώλησης από τις ανωτέρω φερόµενες ως ιδιοκτήτριες στην εταιρεία.
Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας έχει πραγµατοποιήσει επένδυση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στο ακίνητο, ενώ έχει χρεωθεί µε δάνεια για την επένδυσή του αυτή.
Η εταιρεία έχει έτοιµη µελέτη για να επενδύσει σε χρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ενωση πρόγραµµα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Στο ακίνητο είχαν εγγραφεί από την εταιρεία προσηµειώσεις υποθήκης.
Σημειώνεται ότι ενώπιον του  Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου έχει προσφύγει και η ως άνω ομόρρυθμη εταιρεία της Ρόδου και 5 εταίροι της κατά του Ελληνικού Δημοσίου διεκδικώντας αποζημιώσεις για βλάβες που υπέστησαν εξαιτίας της αμφισβήτησης της κυριότητάς τους επί του συγκεκριμένου ακινήτου.
Οι ενάγοντες διαμαρτύρονται γιατί το Δημόσιο με την αγωγή του επιδιώκει μεταξύ άλλων  να του επιστραφεί το συγκεκριμένο ακίνητο του δημοσίου και αξιώνει διάφορα ποσά ως θετική ζημία και διαφυγόντα κέρδη καθώς και  αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης ένεκα παράνομων ενεργειών.
Χαρακτηρίζουν ψευδείς τους ισχυρισμούς του Δημοσίου και διεκδικούν για προσβολή της προσωπικότητάς τους 1 εκατ. ευρώ!

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ