Μια νέα κατάσταση πραγμάτων, στην ένδικη διαφορά του Δήμου Ρόδου με μισθωτές δημοτικών καταστημάτων, τους οποίους επιχειρεί να εξώσει δημιούργησαν 7 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Ρόδου με τις οποίες έγιναν δεκτές ισάριθμες προσφυγές  για την αναστολή συζήτησης ανακοπών, που άσκησαν, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της αγωγής τους ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.
Πιο συγκεκριμένα με τις ανακοπές τους οι 7 μισθωτές ζήτησαν την ακύρωση των Πρωτοκόλλων Διοικητικής Αποβολής του Δήμου Ρόδου, για την αυθαίρετη κατοχή δημοτικών καταστημάτων στην Νέα Αγορά Ρόδου, στα οποία ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, για τον λόγο ότι, σύμφωνα με το παραπάνω πρωτόκολλο, δεν έχει υπογράψει την παράταση της μίσθωσης, κατά τους όρους που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 383/2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου.
Η ανακοπή, όπως δέχτηκε το δικαστήριο, έπρεπε να επιδοθεί και στον δήμαρχο Ρόδου ατομικά, ως το σύνταξε το προσβαλλόμενο πρωτόκολλο, διοικητικό όργανο.
Ωστόσο, ο Δήμος Ρόδου παραστάθηκε προσηκόντως, εκπροσωπούμενο νόμιμα από τον δήμαρχο Ρόδου, χωρίς ο τελευταίος να προβάλει καμία αντίρρηση, σχετιζόμενη με την παράλειψη επίδοσης της υπό κρίση ανακοπής και στον ίδιο ατομικά, και συνεπώς το ανυπόστατο της ανακοπής θεραπεύτηκε.
Επιπλέον έκρινε ότι πρόκειται για υπόθεση ασφαλιστικών μέτρων με τα οποία επιλύεται οριστικά η διαφορά και η εκδίκαση της κρινόμενης ανακοπής με αυτήν την διαδικασία γίνεται μόνο για λόγους ταχύτερης εκδίκασης και όχι λόγω της φύσεως της υποθέσεως.
Οι μισθωτές έχουν καταθέσει ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου αγωγή, που ως αντικείμενο έχει την αναγνώριση της ακυρότητας των όρων παράτασης της μίσθωσης των δημοτικών ακινήτων στην Νέα Αγορά Ρόδου, που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ.383/2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου.
Το δικαστήριο έκρινε έτσι ότι με δεδομένο ότι προϋπόθεση της εγκυρότητας του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής είναι, μεταξύ άλλων, η αυθαίρετη κατοχή του επίδικου καταστήματος από τους ανακόπτοντες, η κρίση περί της ύπαρξης της οποίας εξαρτάται ολικά από το προδικαστικό ζήτημα της εγκυρότητας των όρων παράτασης της μίσθωσης, που διαλαμβάνονται στην ανωτέρω απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, και το οποίο εκκρεμεί να συζητηθεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου, κατά τα προρρηθέντα, πρέπει κατ’ αυτεπάγγελτη κρίση του Ειρηνοδικείου, λόγω της ύπαρξης δεσμού προδικαστικότητας μεταξύ των δύο δικών, να ανασταλεί η συζήτηση των ανακοπών χωρίς περαιτέρω έρευνα της διαφοράς, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της αγωγής ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.
Θυμίζουμε ότι με 8 αποφάσεις, που εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, απορρίφθηκαν ισάριθμες αιτήσεις αναστολής πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής μισθωτών δημοτικών καταστημάτων της Νέας Αγοράς, που εξέδωσε ο Δήμος Ρόδου.
Παραμένει έτσι προς διερεύνηση και οριστική επίλυση ενώπιον των αστικών δικαστηρίων το θέμα αν ο Δήμος Ρόδου νομιμοποιείται να προχωρήσει στις εξώσεις από τη στιγμή που ανεστάλη η συζήτηση των ανακοπών που άσκησαν οι μισθωτές.
Οι μισθωτές διατείνονται μεταξύ άλλων, ότι τα πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, στηρίζονται σε πλάνη περί τα πράγματα, αφού θεωρούνται δήθεν αυθαίρετοι κάτοχοι των μισθίων καταστημάτων, από 31-12-2015, ημερομηνία η οποία, θεωρείται ως καταληκτική για την υπογραφή της μεταξύ των ίδιων και του Δήμου Ρόδου συμβατικής παράτασης (τριετής) της μισθωτικής σχέσης, ενώ  εξακολουθούν μέχρι σήμερα να είναι μισθωτές, καταβάλλοντας ανελλιπώς (με ρύθμιση των οφειλών) τα μισθώματα.
Υποστηρίζουν ότι η τελευταία παράταση των μισθίων, έληξε στις 31-12-2012 και έκτοτε ο Δήμος εξακολουθεί να εισπράττει τα μισθώματα υπό τον παράνομο χαρακτηρισμό τους  «αποζημίωση χρήσης».
Προσθέτουν παραπέρα ότι η κατοχή τους στηρίζεται σε μισθωτική σχέση και καταβάλλουν για την μίσθωση αυτή μηνιαίο ενοίκιο.
Οι αμφισβητήσεις τους, όπως υποστηρίζουν, έχουν σχέση με το θέμα της διάρκειας της μισθωτικής παρατάσεως την οποία αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο με την 383/2015 απόφαση του.
Επισημαίνουν ακόμη ότι έχουν ρυθμίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς τον Δήμο Ρόδου.
Τους μισθωτές εκπροσώπησε το δικηγορικό γραφείο Μπακαλούμα.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ