Στο Τριμελές οι αυθαίρετες κατασκευές στο «Ελλη»

H υπόθεση των αυθαίρετων κατασκευών στην παραλία του «Ελλη» θα απασχολήσει το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου.
Κατηγορούμενος για αυθαίρετη μεταβολή αιγιαλού, αυθαίρετη δόμηση και παράβαση του νόμου περί αρχαιοτήτων είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «Koυάλιτυ Τέιστ ΑΕ».
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, «στη Ρόδο την 30.06.2008 με μία πράξη του τέλεσε πλείονα αδικήματα που τιμωρούνται με στερητικές της ελευθερίας ποινές» και ειδικότερα:
– Στον ανωτέρω τόπο και χρόνο φέρεται να κατελήφθη να κατασκευάζει αυθαίρετο κτίσμα και συγκεκριμένα με την ιδιότητα του ως νόμιμου εκπροσώπου της ως άνω εταιρείας κατελήφθη να προβαίνει εντός του συγκροτήματος ΕΛΛΗ που βρίσκεται στην πλατεία Κουντουριώτη στη Ρόδο σε κατασκευή από αλουμίνιο στην βορειοδυτική όψη αυτού στον όροφο, καθαίρεση στον όροφο, στην δυτική πτέρυγα των μεσότοιχων αποδυτηρίων και στην κατασκευή δωματίου με W.C. αντί αποδυτηρίων, στην τοποθέτηση ηλεκτρογεννήτριας μεγάλων διαστάσεων στην βόρεια όψη του ως άνω μνημείου και στην κατασκευή υαλοστασίου στις καμάρες του κτηρίου χωρίς την άδεια της αρμόδιας αρχής.
– Στον ανωτέρω τόπο και χρόνο φέρεται να προέβη σε επέμβαση σε ακίνητο μνημείο και εκτέλεσε σε ακίνητο μνημείο εργασίες που ήταν δυνατό να επιφέρουν άμεσα ή έμμεσα αλλοίωση της μορφής του.
Κατελήφθη συγκεκριμένα να προβαίνει εντός του συγκροτήματος ΕΛΛΗ που βρίσκεται στην πλατεία Κουντουριώτη στη Ρόδο και είναι χαρακτηρισμένο ως μνημείο σε κατασκευή από αλουμίνιο στην βορειοδυτική όψη αυτού στον όροφο, καθαίρεση στον όροφο, στην δυτική πτέρυγα των μεσότοιχων αποδυτηρίων και στην κατασκευή δωματίου με W.C. αντί αποδυτηρίων στην τοποθέτηση ηλεκτρογεννήτριας μεγάλων διαστάσεων στην βόρεια όψη του ως άνω μνημείου και στην κατασκευή υαλοστασίων στις καμάρες του κτηρίου, χωρίς την άδεια της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.
Επιπλέον φέρεται να προέβη εντός της ζώνης αιγιαλού στην τοποθέτηση αυθαίρετων κατασκευών, ήτοι πέργολες, καθιστικά και μπαρ στην παραλία έμπροσθεν του συγκροτήματος ΕΛΛΗ που βρίσκεται στην πλατεία Κουντουριώτη στη Ρόδο στην βόρεια όψη αυτού, χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής».