Ελεύθεροι χωρίς όρους, αφέθηκαν χθες, μετά την απολογία τους, με ομόφωνη απόφαση της τακτικής Ανακρίτριας Ρόδου και της Εισαγγελέως Υπηρεσίας, ακόμη δύο δημοτικοί αστυνομικοί, που κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία μετά χρήσεως και απάτη κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια εις βάρος ΟΤΑ άνω των 120.000 ευρώ, αλλά και άνω των 150.000 ευρώ σε συνδυασμό με τον επιβαρυντικό νόμο περί καταχραστών του Δημοσίου.
Ο πρώτος, συνοδευόμενος από τον συνήγορό του κ. Μανώλη Κουτσούκο, αρνήθηκε την κατηγορία ως μη νόμιμη, απαράδεκτη και εντελώς αβάσιμη.
Επεσήμανε συγεκριμένα ότι με μη νόμιμο τρόπο ένα παραγεγραμμένο πλημμέλημα μετατράπηκε σε κακούργημα προκειμένου να «νομιμοποιηθεί» η εναντίον του απαράδεκτη ποινική δίωξη με υποθετικούς και αυθαίρετους αριθμητικούς υπολογισμούς.
Μάλιστα τόνισε ότι έγινε αυθαίρετος υπολογισμός με πολλαπλασιασμούς και αυθαίρετα μεγέθη της δήθεν παράνομης ωφέλειας που δήθεν επεδίωξε στο απίθανο ποσό των 560.000 ευρώ.
Όπως εξέθεσε, με την προκήρυξη με αριθμό 1/2004 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου διεξήχθη διαγωνισμός για την πλήρωση 41 συνολικά θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Ροδίων.
Από τα 13 συνολικά έγραφα που φέρεται να προσκόμισε το μόνο αναληθές είναι η βαθμολογία του φωτοαντίγραφου του απολυτηρίου του, ενώ τα υπόλοιπα 12 είναι αληθή, έγκυρα και πραγματικά.
Η δίωξη εναντίον του στηρίχθηκε στη χρήση του αναληθούς (ως προς τη βαθμολογία που έλαβε) πιστοποιητικού της Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Ρόδου κατά τη φοίτησή του σ’ αυτήν στο σχολικό έτος 1997 – 1998.
Ωστόσο από παραδρομή είχε υποβάλει το παραπάνω λανθασμένο πιστοποιητικό γι’ αυτό και έσπευσε ευθύς αμέσως και κατέθεσε αντίγραφο του γνήσιου πτυχίου που έλαβε από την παραπάνω Τεχνική Σχολή κατά την τρίτη και καταληκτική τάξη της φοίτησής του κατά το σχολικό έτος 1998 – 1999 ειδικότητας Αυτοματισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο οποίο αναγραφόταν ο αληθινός γενικός βαθμός απόλυσης που έλαβε γεγονός που αίρει οποιαδήποτε υπόνοια σκοπού παραπλάνησης εκ μέρους του της Πενταμελούς Επιτροπής του άρθρου 9 του Π.Δ. 23/2004 η οποία συνέταξε τους τελικούς πίνακες κατάταξης των επιτυχόντων στους οποίους κατατάχθηκε 10ος με συνολική βαθμολογία 2.460 μόρια.
Ο δεύτερος κατηγορούμενος, συνοδευόμενος από τον συνήγορο του κ. Βασίλη Καβουριού, ομοίως αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται.
Αρνήθηκε ειδικότερα το γεγονός ότι το πιστοποιητικό γνωστικής επάρκειας της Αγγλικής γλώσσας που προσκόμισε είναι πλαστό ή αλλοιωμένο με οποιοδήποτε τρόπο και τόνισε πως δεν γνωρίζει για ποιο λόγο το Βρετανικό Συμβούλιο απάντησε στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., ότι δεν είναι εγγεγραμμένος στο αρχείο επιτυχόντων, για το προσκομισθέν δίπλωμα Αγγλικής γλώσσας.
Πρόσθεσε ακόμη ότι η προσφορά της εργασίας του ήταν πραγματική και ουσιαστική, επομένως δεν αποκόμισε όφελος σε βάρος οποιουδήποτε από παράνομη αιτία. Είναι τουλάχιστον άδικο, όπως τόνισε, να εξομοιώνεται το αποτέλεσμα κοπιώδους εργασίας με παράνομο πορισμό ωφέλειας, αφού ακόμα και σε αστικό επίπεδο, προκειμένου για την παροχή εργασίας από άκυρη εργασιακή σχέση ο νομοθέτης προβλέπει την αναζήτηση του μισθού ευθέως και όχι με βάση τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού και επομένως κατ’ αντιδιαστολή, δεν μπορεί να γίνεται λόγος για ζημία σε καμία απολύτως περίπτωση.
Πέραν των παραπάνω οι συνολικά μικτές αποδοχές που έλαβε, όπως είπε, για την προσφορά της εργασίας του αυτής, είναι υποδεέστερες του ποσού των 120.000 € και η τέλεση του αδικήματος της πλαστογραφίας έγινε άπαξ με την κατάρτιση και την προσκόμισή του.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ