Τοπικές Ειδήσεις

Αναβιώνουν τρεις υποθέσεις υφαρπαγής προνομιακών ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου στα Κοσκινού

Το Ελληνικό Δημόσιο έχει εναγάγει 82 άτομα και τράπεζες!

Την 20ή Ιανουαρίου 2022 θα αναβιώσουν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, μετά από αναβολές υποθέσεις υφαρπαγής προνομοιακών ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου με την χρήση ανυπόστατων αποφάσεων εκποίησής τους.
Εχει προγραμματιστεί συγκεκριμένα η εξέταση 4 αγωγών του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες οι τρεις θα συζητηθούν και η μία οδεύει προς αναβολή λόγω τεχνικού θέματος.
Πιο συγκεκριμένα, οι δύο πρώτες αγωγές αφορούν σε ακίνητα που βρίσκονται στα Κοσκινού στα οποία έχουν ανεγερθεί και πωληθεί βίλες.
Το Ελληνικό Δημόσιο στρέφεται ειδικότερα κατά ιδιωτών και τραπεζών με τις οποίες ζητείται η αποκατάσταση της ιδιοκτησίας του στα ακίνητα.
Στην πρώτη υπόθεση το Ελληνικό Δημόσιο στρέφεται κατά ιδιωτών που έχουν αγοράσει κατοικίες στην κτηματομερίδα 712 γαιών Κοσκινού που υφαρπάχθηκε με τη χρήση ανυπόστατης απόφασης εκποίησής της και ζητείται να επιστραφεί με τα υπερκείμενα στην ιδιοκτησία του.
Η αγωγή αφορά συγκεκριμένα το ακίνητο με ΚΜ 712 γαιών Κοσκινού συνολικής επιφανείας 49.320 τ.μ. ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου που αποδόθηκε εξ αδιαιρέτου δυνάμει της ΔΚ 3872/78/1681/85/12-9-93 αποφάσεως νομάρχη Δωδ/σου σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 16 Ν. 719/77, εξ αδιαιρέτου σε 2 ιδιώτες.
Η προαναφερόμενη απόφαση νομάρχη Δωδ/σου είναι ανυπόστατη (πλαστή) και ουδέποτε αποτέλεσε τίτλο δεκτικό μεταγραφής.
Στο συγκεκριμένο ακίνητο έχουν πλέον ανεγερθεί ορισμένες από τις πιο πολυτελείς βίλες που βρίσκονται στη Ρόδο.
Το Ελληνικό Δημόσιο στρέφεται συγκεκριμένα κατά του προϊσταμένου του Κτηματολογίου Ρόδου, κατά 29 ιδιωτών που έχουν ιδιοκτησίες στο ακίνητο, και κατά 8 τραπεζών που έχουν εγγράψει προσημειώσεις σ’ αυτό μετά τη χορήγηση στεγαστικών και κατασκευαστικών δανείων!
Το Ελληνικό Δημόσιο έχει αποτιμήσει τη ζημία που έχει υποστεί σε 5 εκατ. ευρώ και διεκδικεί μεταξύ άλλων 3 κατοικίες στη μερίδα ΚΜ712Α, δύο μονοκατοικίες στην ΚΜ712Β, οικόπεδο εμβαδού 4 στρεμμάτων στην ΚΜ712Γ, τρεις κατοικίες στην ΚΜ712Δ, μια μονοκατοικία στην ΚΜ712Ε, δύο μονοκατοικίες στην ΚΜ712Η, δύο μονοκατοικίες στην ΚΜ712Θ, άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα στις μερίδες ΚΜ712Ι, 712Κ και 712Λ.
Στην δεύτερη υπόθεση, που αφορά στη µερίδα ΚΜ 1028Α γαιών Κοσκινού το Ελληνικό Δημόσιο στρέφεται κατά του προϊσταµένου του Κτηµατολογίου Ρόδου, 14 κατοίκων ΗΠΑ, µιας ξενοδοχειακής εταιρείας που το αγόρασε από τους οµογενείς, δύο εργολάβων που το αγόρασαν, 18 κατοίκων Ρόδου που αγόρασαν ιδιοκτησίες σ΄αυτό (16 βίλες) αλλά και 5 τραπεζών που έχουν εγγράψει βάρη (προσηµειώσεις και υποθήκες) για λογαριασµό των τελευταίων.
Με την χρήση της υπ’ αριθµ. ΔΚ1818/25-7-2000 απόφασης εκποίησης του πρώην προϊσταµένου της Κτηµατικής Υπηρεσίας του Δηµοσίου εξαφανίστηκαν από την περιουσία του δηµοσίου 40.640 τ.µ. δασικής έκτασης στην ΚΜ1028Α µερίδα στα Κοσκινού.
Στο συγκεκριµένο ακίνητο έχουν κτιστεί πλέον 16 µεζονέτες οι οποίες έχουν πωληθεί σε ιδιώτες. Το Ελληνικό Δηµόσιο αµφισβητεί την καλοπιστία των αγοραστών των ακινήτων που προέρχονται από την αρχική µερίδα των 40 στρεµµάτων που τεµαχίστηκε και διεκδικεί την κυριότητά τους συµπεριλαµβανοµένων και των υπερκείµενων, δηλαδή των σπιτιών τους αλλά και αποζηµιώσεις από τη χρήση τους.
Σε ό,τι αφορά στους 14 οµογενείς µε την ίδια αγωγή το Ελληνικό Δηµόσιο, που διεκδικεί να ακυρωθούν όλες οι εγγραφές στο κτηµατολόγιο στο συγκεκριµένο ακίνητο, διεκδικεί αποζηµιώσεις 300.000 ευρώ για ηθικές βλάβες, 1.572.000 ευρώ για διαφυγόντα κέρδη και 10,3 εκατ. ευρώ για τη θετική ζηµία που υπέστη.
Στην τρίτη αγωγή που έχει προγραμματιστεί εναγόμενοι είναι ο προϊστάμενος του Κτηματολογίου Ρόδου, μια μεσίτρια και δύο κάτοικοι του νησιού.
Το Ελληνικό Δημόσιο αξιώνει μεταξύ άλλων να υποχρεωθεί η μεσίτρια και οι δύο ενάγομενοι Ροδίτες να καταβάλουν εις ολόκληρον έκαστος το ποσό των 155.000 ευρώ ως διαφυγόν κέρδος και το ποσό των 150.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.
Επικουρικά και σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος του Ελληνικού Δημοσίου για την απόδοση του ακινήτου ζητείται να υποχρεωθούν οι ίδιοι να καταβάλουν εις ολόκληρον έκαστος το ποσό των 253.015,80 ευρώ και όλως επικουρικώς να υποχρεωθεί η μεσίτρια να καταβάλει το ποσό των 125.652,2 ευρώ ως ληφθέν αντάλλαγμα από την άκυρη μεταβίβαση του ακινήτου.
Η μεσίτρια έχει κριθεί ένοχη στην ποινική υπόθεση για πλαστογραφία με χρήση πλαστού άνω των 120.000 ευρώ κατ΄ εξακολούθηση και απάτη με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία άνω των 120.000 ευρώ.
Είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ποινή κάθειρξης 9 ετών με ανασταλτικό ως προς την έφεση αποτέλεσμα υπό τον περιοριστικό όρο της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 2.000 ευρώ και το Πενταμελές Εφετείο Δωδεκανήσου της επέβαλε τον Οκτώβριο του 2014 ποινή κάθειρξης 6 ετών.
Η μεσίτρια είχε προσφύγει με αγωγές της κατά του τέταρτου και πέμπτου των εναγομένων ισχυριζόμενη ότι ήταν θύμα τους. Τον Μάιο του 2016 με απόφαση που εκδόθηκε από το ίδιο δικαστήριο είχε κριθεί ως απαράδεκτη η συζήτηση της αγωγής, που είχε υποβάλει.
Η μεσίτρια ενεπλάκη σε υπόθεση υφαρπαγής ακινήτου στην ΚΜ 328 γαιών Κοσκινού επιφανείας 4.460 τ.µ. ιδιοκτησίας Ελληνικού Δηµοσίου το οποίο φερόταν να της εκποιήθηκε δυνάµει της ΔΚ 3159/84/86/9-3-89 αποφάσεως Νοµάρχη Δωδ/σου σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρου 1 Ν. 719/77.
Είχε υποβάλει συγκεκριμένα αίτηµα εξαγοράς άλλης µερίδας στην ίδια περιοχή και φέρεται να εµπλέκεται και σε άλλες υποθέσεις ως κτηµατοµεσίτρια.
Εν πάση περιπτώσει, η μεσίτρια φέρεται από κοινού με ήδη αποβιώσαντα δικηγόρο να κατάρτισε την υπ’ αριθμ. ΔΚ 3159/84/9-3-1989 απόφαση του Νομάρχη Δωδεκανήσου με την οποία εμφανίστηκε ότι το Ελληνικό Δημόσιο της είχε εκποιήσει ακίνητο 4.460 τ.μ. στην μερίδα 328 Κοσκινού.
Το ακίνητο αυτό πωλήθηκε σε δύο κατοίκους της Ρόδου οι οποίοι υπέβαλαν το συμβόλαιο στο Κτηματολόγιο αλλά δεν πέτυχαν τη μεταγραφή του γιατί δεν εγκρίθηκε από τον κτηματολογικό δικαστή. Στη συνέχεια φέρεται να προσκόμισε την ως άνω πλαστή απόφαση στο κτηματολόγιο και να πέτυχε την απόκτηση της κυριότητας της ως άνω έκτασης.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου