Σύµφωνα µε όσα ισχύουν σήµερα, ένας µισθωτός θα πρέπει, προκειµένου να λάβει το αφορολόγητο όριο, να δαπανήσει µε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα το 10% του εισοδήµατός του

Αλλαγές έρχονται και στο πεδίο της ενίσχυσης των ηλεκτρονικών πληρωµών, προκειµένου να καταγράφονται τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων στο τραπεζικό σύστηµα και έτσι να αυξάνεται η πιθανότητα να εκδοθεί απόδειξη και να αποδοθεί ο ΦΠΑ που αναλογεί, καθώς και να αποκαλυφθεί το εισόδηµα του επαγγελµατία ή της επιχείρησης. Για να γίνει αυτό, το υπουργείο Οικονοµικών φέρνει νοµοσχέδιο στη Βουλή µε το οποίο θα προβλέπονται, µεταξύ άλλων, τα εξής:

Αύξηση των ποσοστών υποχρεωτικής δαπάνης εισοδήµατος µε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα για την παροχή της έκπτωσης φόρου σε µισθωτούς και συνταξιούχους που οδηγεί στο αφορολόγητο όριο. Σύµφωνα µε όσα ισχύουν σήµερα, ένας µισθωτός θα πρέπει, προκειµένου να λάβει το αφορολόγητο όριο, να δαπανήσει µε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα το 10% του εισοδήµατός του για εισόδηµα έως10.000 ευρώ, το 15% του εισοδήµατός του από τα 10.001 έως 20.000 ευρώ και το 20% του εισοδήµατός του από τα 20.001 ευρώ και άνω. Με όσα εξετάζει και προωθεί το υπουργείο Οικονοµικών τα παραπάνω ελάχιστα ποσοστά πρόκειται να αυξηθούν, καθώς θεωρούνται ότι είναι πολύ χαµηλά και «πιάνονται» εύκολα από τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους. Όπως λένε αρµόδια στελέχη του υπουργείου, στις περισσότερες περιπτώσεις οι µισθωτοί «πιάνουν» τα σχετικά όρια µε τις δαπάνες των πρώτων δύο ή τριών µηνών κάθε έτους χρησιµοποιώντας τη χρεωστική ή πιστωτική κάρτα τους. Το βασικό σενάριο προβλέπει ότι για εισόδηµα έως 10.000 ευρώ θα πρέπει να δαπανηθεί τουλάχιστον το 15% µε κάρτα, για το τµήµα του εισοδήµατος από 10.001
έως 20.000 το 20% και για εισόδηµα πάνω από 20.001 ευρώ το 25% του εισοδήµατος.

Παράδειγµα: Ενας µισθωτός έχει ετήσιο εισόδηµα 20.000 ευρώ. Με βάση το σηµερινό καθεστώς θα πρέπει, προκειµένου να λάβει το αφορολόγητο όριο, να δαπανήσει το ποσό των 2.500 ευρώ µε πιστωτική ή χρεωστική τραπεζική κάρτα. Με την αύξηση των σχετικών ποσοστών θα πρέπει να δαπανήσει το ποσό των 3.500 ευρώ, δηλαδή 1.000 ευρώ περισσότερα. Εφόσον ο φορολογούµενος του παραδείγµατος δαπανήσει µε πλαστικό χρήµα 1.000 ευρώ λιγότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα, τότε θα χρεωθεί µε πρόσθετο φόρο 22% επί του ποσού που του λείπει, δηλαδή µε πρόσθετο φόρο 220 ευρώ.

Η µείωση του ελάχιστου ορίου αξίας συναλλαγής πάνω από το οποίο είναι υποχρεωτική η εξόφλησή της µε τραπεζικό µέσο, όπως είναι η πίστωση λογαριασµού του εµπόρου, η πληρωµή µε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή η έκδοση τραπεζικής επιταγής. Σήµερα
το όριο είναι 500 ευρώ και θεωρείται δεδοµένο ότι θα µειωθεί στα 300 ευρώ ή και χαµηλότερα. Το όριο αυτό ισχύει για τις συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών, διότι για τις συναλλαγές ανάµεσα σε επιχειρήσεις και επαγγελµατίες διενεργούνται από το πρώτο ευρώ υποχρεωτικά µέσω τραπεζικού συστήµατος.

Η επέκταση της υποχρεωτικής εγκατάστασης συσκευών ηλεκτρονικών πληρωµών POS και σε νέους κλάδους οι οποίοι προς το παρόν έχουν εξαιρεθεί από τη συγκεκριµένη υποχρέωση. Όσον αφορά στα περίπτερα και τα ταξί έχει, σύµφωνα µε πληροφορίες, αποφασιστεί να εξαιρεθούν σε αυτήν τη φάση από την υποχρέωση εγκατάστασης POS, καθώς στην πρώτη περίπτωση το περιθώριο κέρδους τους είναι χαµηλό και η πληρωµή προµήθειας στην τράπεζα για τις εισπράξεις µέσω POS θα προκαλούσε προβλήµατα επιβίωσής τους, ενώ στη δεύτερη περίπτωση πρέπει πρώτα να λυθούν ζητήµατα µε τον εκσυγχρονισµό και την εγκατάσταση νέων φορολογικών µηχανισµών στα οχήµατα που θα είναι συµβατά µε την αποδοχή πληρωµών µέσω POS. Αυτή η παρέµβαση, σε συνδυασµό µε τις τρεις προηγούµενες, στοχεύει στο να περιοριστεί η χρήση µετρητών, προκειµένου να καταπολεµηθεί η φοροδιαφυγή και να διευρυνθεί η φορολογική βάση χωρίς να αυξηθούν οι φορολογικοί συντελεστές.

Για την ώθηση στους επαγγελµατίες προς την αποδοχή πληρωµών µε πλαστικό χρήµα, το υπουργείο Οικονοµικών εξετάζει σοβαρά το ενδεχόµενο να προχωρήσει σε σταδιακή αύξηση του ακατάσχετου ορίου σε έναν επαγγελµατικό λογαριασµό κάθε επιχείρησης ή επαγγελµατία. Σήµερα το ακατάσχετο όριο είναι 1.250 ευρώ και εξετάζεται η λύση της σταδιακής αύξηση του ορίου αυτού εφόσον ο επαγγελµατίας που οφείλει στο δηµόσιο αποδεικνύεται συνεπής στη ρύθµιση που έχει πραγµατοποιήσει. Για παράδειγµα, αν ένας επαγγελµατίας έχει µια ρυθµισµένη οφειλή της τάξης των 10.000 ευρώ και έχει ήδη αποπληρώσει το 50%, τότε να αυξάνεται κατά 50% και το ακατάσχετο όριο του λογαριασµού του. Ετσι, το ακατάσχετο όριο θα φθάνει στα 1.875 ευρώ, µε µέγιστο ποσό ακατάσχετου ορίου τα 4.000 ευρώ.

Σηµειώνεται ότι ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της εγκατάστασης συσκευής POS, σε συνδυασµό µε το χαµηλό ακατάσχετο όριο, έχει οδηγήσει σε οικονοµική ασφυξία πολλές µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό διότι σηµαντικό µέρος των εισπράξεών τους καταλήγει σε τραπεζικούς λογαριασµούς οι οποίοι είναι δεσµευµένοι από τη φορολογική διοίκηση και το υπόλοιπό τους καταλήγει στα κρατικά ταµεία. Ετσι, λείπει πολύτιµο κεφάλαιο κίνησης.

Πηγή ethnos.gr

 

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ