Ρεπορτάζ

ΣτΕ: Το σκεπτικό της απόρριψης της αίτησης ακύρωσης του Αθηνόδωρου Κωνσταντίνου

Με την υπ’ αρίθμ. 99/21.01.2021 απόφαση της Πενταμελούς Σύνθεσης του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίφθηκε η αίτηση ακύρωσης του αντιδημάρχου Τεχνικών Εργων και Υποδομών κ. Αθηνόδωρου Κωνσταντίνου, για την ακύρωση της υπ’ αρίθμ. 2640 και με αριθμό πρωτ. 2/51302/30-6-2017 απόφασης του τέως δημάρχου Ρόδου κ. Φώτη Χατζηδιάκου, περί ανάκλησης, πριν τη λήξη της θητείας του, διορισμού του ως αντιδημάρχου της Μεσαιωνικής Πόλης.

Ο κ. Κωνσταντίνου υποστήριξε ότι η προσβαλλόμενη πράξη του τέως δημάρχου Ρόδου ήταν ακυρωτέα επειδή οι αναφερόμενοι σ΄αυτήν λόγοι είναι αντιφατικοί, στερούνται επαρκούς και ειδικής αιτιολογίας.

Πιο συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζει η πλευρά του κ. Κωνσταντίνου, ως πρώτος λόγος της πρόωρης ανακλήσεως του διορισμού του, αναφέρει ο δήμαρχος ότι τέθηκε σε δίμηνη αργία που εκτίθηκε, με την υπ. αρ. ΕΜΠ 15/1-9-2014 απόφαση του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που οριστικοποιήθηκε με την υπ. αρ. 336/22-11-2016 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας για παράβαση καθήκοντος από βαριά αμέλεια, την οποία τέλεσε υπό την ιδιότητα αντιδημάρχου του Δήμου Καλλιθέας.
Η συγκεκριμένη υπόθεση, αφορά αφενός στην άσκηση των καθηκόντων του ως αντιδημάρχου στον πρώην Δήμο Καλλιθέας και αφετέρου ήταν γνωστή στον δήμαρχο από την αρχή της θητείας του στη δημοτική αρχή, ενώ προηγήθηκαν δύο αποφάσεις του με τις οποίες του είχε αναθέσει καθήκοντα αντιδημάρχου, χωρίς να έχει κατ’ ελάχιστον επηρεάσει την επιλογή του, το ως άνω γεγονός.
Σε ό,τι αφορά τους επόμενους δύο λόγους που αναφέρει ως αιτιολογικούς της απόφασής του ο δήμαρχος Ρόδου και συγκεκριμένα ότι ως αντιδήμαρχος με αρμοδιότητα θεμάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, προέβη στην επιλογή και κίνηση των διαδικασιών υποβολής και έγκρισης από τα αρμόδια όργανα και στην εκτέλεση με δαπάνες του Δήμου Ρόδου έργου διάνοιξης οδού και τοποθέτησης δημοτικού ηλεκτροφωτισμού και σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ, εντός καταληφθέντος ακινήτου ιδιοκτησίας του ΤΑΙΠΕΔ στην περιοχή Γκολφ Αφάντου αλλά και ολοκλήρωσης και διαμόρφωσης άλλης οδού σε τυπικώς ξένη και τελούσα υπό αμφισβήτηση ιδιοκτησία μη αναφέροντας ότι αυτή διεκδικείται από το ΤΑΙΠΕΔ και αυτοί θα προσβληθούν ως προσχηματικοί.

Πιο συγκεκριμένα και οι δύο υποθέσεις ήταν γνωστές στον δήμαρχο από τον Ιανουάριο του 2016, ενώ περαιτέρω, όπως υποστηρίζει η πλευρά του κ. Κωνσταντίνου, τα συγκεκριμένα έργα υλοποιήθηκαν με αποφάσεις που έλαβε η οικονομική επιτροπή.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας τονίζει στην απόφαση του μεταξύ άλλων ότι μετά την άσκηση της κρινόμενης αίτησης η θητεία του αιτούντος ως δημοτικού συμβούλου του Δήμου Ρόδου έληξε στις 31.8.2019, την ίδια δε ημερομηνία θα έληγε και η θητεία του ως αντιδήμαρχου. Ενόψει αυτών, η προσβαλλόμενη 2640/30.6.2017 απόφαση του Δημάρχου Ρόδου έπαυσε να ισχύει από 1.9.2019, όταν έγινε η εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, που προέκυψαν από τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019. Συνεπώς, κατά τον χρόνο ανασυζήτησης της υπόθεσης, η οποία, όπως έχει κριθεί (βλ. ΣτΕ 1660, 1659/2009 Ολ., 284/2014), θεωρείται πρώτη συζήτηση της υπόθεσης, το αντικείμενο της παρούσας δίκης έχει πλέον εκλείψει.

Πλην, συντρέχει, εν προκειμένω, περίπτωση συνέχισης της ανοιγείσας με την

υπό κρίση αίτηση δίκης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989, δεδομένου ότι ο αιτών επικαλείται με το κατατεθέν, πριν τη συζήτηση, στις 11.6.2020 υπόμνημά του, ιδιαίτερο έννομο συμφέρον, ηθικής φύσεως, το οποίο πράγματι προκύπτει από το γεγονός ότι με την προσβαλλόμενη πράξη, αποδόθηκαν σε βάρος του μομφές για πλημμελή  άσκηση καθηκόντων που του είχαν ανατεθεί με την ιδιότητα του Αντιδήμαρχου.

Τονίζεται παραπέρα στην απόφαση ότι η Διοίκηση, κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης διορισμού του αιτούντος, δεν ήταν ενήμερη για την έκβαση της προσφυγής, με την οποία ο αιτών είχε αμφισβητήσει τη νομιμότητα επιβολής σε βάρος του πειθαρχικής ποινής. Με αυτά τα δεδομένα, ο Δήμαρχος Ρόδου προέβη στην έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης, αξιολογώντας για πρώτη φορά τα πραγματικά και νομικά δεδομένα που σχετίζονται με την πειθαρχική ευθύνη του αιτούντος για πράξεις που τελέσθηκαν κατά την άσκηση των ανατεθειμένων σε αυτόν καθηκόντων ως Αντιδημάρχου, η αιτιολογία δε αυτή, η οποία αναφέρεται στο σώμα της ίδιας της πράξης και ερείδεται στα στοιχεία του φακέλου, είναι νόμιμη και στηρίζει επαρκώς το διατακτικό της προσβαλλόμενης απόφασης. Συνεπώς, ο ανωτέρω λόγος με τον οποίο υποστηρίζονται τα αντίθετα πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.

Περαιτέρω απορρίφθηκαν ως αλυσιτελείς οι λόγοι με τους οποίους πλήσσεται η νομιμότητα των υπό τα στοιχεία β΄ και γ΄ αιτιολογικών ερεισμάτων της προσβαλλόμενης πράξης.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

  • Πολίτης    01.11.2021 06:38

    Μέχρι το ΣτΕ για την καρέκλα

Σχολιασμός άρθρου