Αύξηση κατά 15,9% σημείωσε ο εσωτερικός τουρισμός στην Ελλάδα το 2014, σε σύγκριση με το 2013, αν και οι δαπάνες των τουριστών αυξήθηκαν μόνο κατά 7,2%, καθώς προτίμησαν να μείνουν σε μη ενοικιαζόμενα καταλύματα.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας ποιοτικών χαρακτηριστικών Ελλήνων τουριστών (έρευνα διακοπών), που πραγματοποιεί για πρώτη φορά η ΕΛΣΤΑΤ.

Καθ’ όλο το διάστημα πέρυσι πραγµατοποιήθηκαν 6.334.275 ταξίδια και τα άτοµα που ταξίδεψαν (Ελληνες τουρίστες) ανέρχονται σε 3.644.262, σηµειώνοντας αύξηση 13,4% και 15,9%, αντίστοιχα, σε σύγκριση µε τα στοιχεία του 2013. Το σύνολο των διανυκτερεύσεων ανήλθαν σε 63.977.192 και οι δαπάνες σε 1.834.964.490 ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση 8,8% και 7,2% αντίστοιχα.

Από τα παραπάνω ταξίδια, το 94,3% αφορούσαν σε ταξίδια που πραγµατοποιήθηκαν για προσωπικούς λόγους και το 5,7% σε ταξίδια που πραγµατοποιήθηκαν για επαγγελµατικούς λόγους.

Τα περισσότερα προσωπικά ταξίδια έγιναν οδικώς και με καράβι. Αύξηση παρατηρήθηκε στα ταξίδια µε όλα τα µέσα µεταφοράς, πλην των τρένων.

Σηµαντική αύξηση, σε απόλυτες τιµές, παρουσίασαν τα ταξίδια µε διάρκεια από 1- 3 διανυκτερεύσεις και 4- 7 διανυκτερεύσεις, κατά 18,9% και 24% αντίστοιχα και οι δαπάνες κατά 30% και 23,4% αντίστοιχα. Τα ταξίδια από 8 διανυκτερεύσεις και πάνω δεν παρουσίασαν σηµαντική µεταβολή. Αντίθετα, αύξηση του συνόλου των διανυκτερεύσεων, σε απόλυτες τιµές, παρατηρήθηκε στα ταξίδια µε διάρκεια 4- 7 διανυκτερεύσεις και 15 διανυκτερεύσεις και πάνω, κατά 23,3% και 4,8% αντίστοιχα.

Στα περισσότερα ταξίδια που πραγµατοποιήθηκαν για προσωπικούς λόγους, χρησιµοποιήθηκαν για διαµονή µη ενοικιαζόµενα καταλύµατα, δηλαδή 63,9% επί του συνόλου των ταξιδιών και 78,9% επί του συνόλου των διανυκτερεύσεων.

Η σηµαντικότερη αύξηση των ταξιδιών, καθώς και των ατόµων που ταξίδεψαν για προσωπικούς λόγους, σε απόλυτες τιµές, παρατηρείται στις ηλικίες από 25 έως 44 ετών κατά 18,3% και 20,7% αντίστοιχα. Οµοίως, στις ηλικίες αυτές η αύξηση των διανυκτερεύσεων ανήλθε σε 10,8% και των δαπανών σε 14%.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ