Νέα λίστα με 37 «φόρους υπέρ τρίτων», που επιβαρύνουν τους φορολογούμενους κάθε χρόνο με συνολικό ποσό άνω του 1 δισ. ευρώ, μπαίνει στο στόχαστρο της κυβέρνησης.

Την ελάφρυνση των πολιτών από την επιβάρυνση 37 φόρων επιδιώκει η κυβέρνηση

Τον σχετικό κατάλογο απέστειλε στο υπουργείο Οικονομικών ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γεράσιμος Γιακουμάτος.

Οι χρεώσεις είναι:

 • Ποσοστό 20% επί των αμοιβών διαιτητών ή επιδιαιτήτων που δεν έχουν την ιδιότητα δικαστικού λειτουργού. Ποσοστό 25% για εκείνους που έχουν την ιδιότητα. Το ποσό επιβάρυνσης των πολιτών και των νομικών υπηρεσιών είναι 300.000 ευρώ.
 • Χρεώσεις που καταβάλλονται από δικηγόρους στους συλλόγους τους για κάθε παρουσία.
 • Απόδοση υπέρ του ΕΟΠΥΥ 0,5% επί του αγωγόσημου που καταβάλλει ο πολίτης (1.062.029 ευρώ).
 • Εισφορά 10% επί των μεικτών αποδοχών των υπαλλήλων ΙΚΑ ΕΤΑΜ. (3 εκατ. ευρώ).
 • Εισφορά 1 ευρώ υπέρ ΕΟΠΥΥ από τους συνταξιούχους του ΙΚΑ για κάθε συνταγή αγοράς φαρμάκων (75 εκατ. ευρώ).
 • Χρεώσεις στους λογαριασμούς δημοτικής ύδρευσης υπέρ αθλητικών και πολιτιστικών φορέων.
 • Τέλος 0,99 ευρώ υπέρ Δήμου Πρεβέζης.
 • Χρεώσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ για τη μεταφορά και τη διανομή ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Χρεώσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας.
 • 10. Ειδικό τέλος 0,5% επί της αξίας της κατανάλωσης ρεύματος. (28.995.000 ευρώ).
 • Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. (790 εκατ. ευρώ).
 • Τέλος για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Εναλλακτικής Διαχείρισης Ελαστικών.
 • Τέλος για την Εγκριση Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (81.000 ευρώ).
 • Πόροι 50 έως 150 ευρώ από τις άδειες ηλεκτρολογικών εργασιών υπέρ των συλλόγων τους.
 • Τέλος υπέρ της ΝΕΡΙΤ (190 εκατ. ευρώ).
 • Ποσό 0,30 ευρώ στις συντάξεις συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων για την ΠΟΠΣ (947.000 ευρώ).
 • Χρέωση υπέρ ΕΛΓΑ ύψους 2% (4.469.000 ευρώ).
 • Χρέωση 2% για γεωτεχνικές μελέτες, υπέρ του ΓΕΩΤΕΕ (135.000 ευρώ).
 • Χρέωση 5% προς το ΓΕΩΤΕΕ από μελετητές του Δημοσίου (530.000 ευρώ).
 • Τέλος 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (4.280.000 ευρώ).
 • Τέλος 0,1% επί του μετοχικού κεφαλαίου των ΑΕ υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού (5.900.000 ευρώ).
 • Εισφορά 4% της αξίας των φωτοτυπικών συσκευών, σαρωτών, του χαρτιού υπέρ των Συλλόγων Πνευματικών Δημιουργών και Εκδοτών Βιβλίου.
 • Χρέωση 9,02 ευρώ υπέρ του ΤΣΑ για την επανέκδοση άδειας οδήγησης (20.000 ευρώ).
 • Μηνιαία εισφορά 2 ευρώ υπέρ ΤΣΑΥ στους συνταξιούχους (288.000 ευρώ).
 • Παράβολο από τους υποψήφιους διαγωνισμών στο ΑΣΕΠ.
 • Πόρος 0,2% επί των πιστοποιήσεων έργων του ΔΕΔΔΗΕ υπέρ του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.
 • Επιβάρυνση 3% στην παραγωγή και εισαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού για ελέγχους των υπηρεσιών (890.500 ευρώ).
 • Εισφορά 5% για ενίσχυση των ασθενέστερων ΚΤΕΛ (1,5 εκατ. ευρώ).
 • Ειδικός φόρος 4% σε υπαίθριους κινηματογράφους (4.338.000 ευρώ).
 • Τέλος υπέρ Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας 6% σε εισαγόμενες συσκευές αναπαραγωγής ήχου.
 • Τέλος για τους ελέγχους στις ζυγαριές (400.000 ευρώ).
 • Τέλος υπέρ ΤΕΑΠΑΣΑ για τις άδειες κυνηγετικών όπλων (1.103.340 ευρώ).
 • Χρέωση 0,50 ευρώ από την Ελληνική Αστυνομία για κάθε εξουσιοδότηση.
 • Εισφορά 5 ευρώ για την παράσταση δικηγόρου σε δικαστήριο της Ξάνθης.
 • Δημοτικός φόρος Δωδεκανήσου.
 • Τέλος ετοιμότητας ιατροτεχνολογικών προϊόντων υπέρ ΕΟΦ.
 • Ποσό για υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης έργου από υδραυλικούς υπέρ των συλλόγων τους.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ