Συνεδρίασε χθες εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την αποστολή κατάστασης ψηφοφορίας των θεμάτων και ενέκρινε τα ακόλουθα θέματα:
-Έγκριση απόφασης δημάρχου με αρ. 1091/2020 με αρ. πρωτ.: 2/17665/14-4-2020 περί έκτακτης μίσθωσης επιβατικών αυτοκινήτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας για άλλον ένα μήνα ή μέχρι να λήξουν τα έκτακτα μέτρα, όποιο από τα δύο έρθει πρώτο.
Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον ως μέτρο αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.
– Ματαίωση του ανοιχτού διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Αρ. συστήματος 87075) του Υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» και έγκριση επαναδημοπράτησής του με τους ίδιους όρους.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ