Ο ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΘΗΣΕΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Κατόπιν πολύχρονης προετοιμασίας, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου ολοκλήρωσαν και δημοσιεύουν το Ντοκιμαντέρ του 1ου Αρχιτεκτονικού Περιπάτου.

Ο περίπατος είχε πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2015και είχε συνδιορ-γανωθεί από την ΠΝΑΙ και τον ΣΑΔ. Τρεις χιλιάδες Δωδεκανήσιοι συμπολίτες μας αγκάλιασαν θερμά την πρωτοβουλία αυτή, ενώ ήταν ιδιαίτερα εμφανής ο ενθουσιασμός πολλών επισκε-πτών για το ταυτόχρονο άνοιγμα του Δώματος και του Προμαχώνα του Παλατιού του Μεγά-λου Μαγίστρου για πρώτη φορά στη σύγχρονη Ιστορία της Δωδεκανήσου.

Έκτοτε, ο Προμαχώνας του Παλατιού έχει ανοίξει τις πύλες του για διάφορες -πολιτισμικές κυρίως- εκδηλώσεις, ενώ το Δώμα παραμένει κλειστό. Τα πλάνα που πλαισιώ-νουν το ντοκιμαντέρ είναι πραγματικά εντυπωσιακά, καθότι αφενός αποτυπώνεται σε αυτά ένα μεγάλο τμήμα της Ιστορίας της Δωδεκανήσου και αφετέρου είναι έκδηλη η συγκίνηση των επισκεπτών που γέμισαν με ζωή αυτούς τους ιστορικούς χώρους.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, «Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στηρίζουμε τον Πολιτισμό, σε συνεργασίαμε σημαντικούς διεθνείς πολιτιστικούς φορείς αλλά και χέρι χέρι με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς των νησιών μας. Φροντίζουμε, ώστε κάθε κάτοικος να απολαμβάνει αλλά και να συμμετέχει σε πολιτιστι-κές δράσεις. Βρεθήκαμε δίπλα σε αυτή την σπουδαία ομάδα, μαζί τους και για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της Δωδεκανήσου άνοιξαν για όλους τους πολίτες της Ρόδου τα δύο αυτά εμβληματικά τοπόσημα. Τώρα που ο Πολιτισμός και οι Τέχνες είναι ένα καταφύγιο αλλά και ένα μέσο επικοινωνίας, το ντοκιμαντέρ από εκείνη την υπέροχη συμμετοχική πολιτιστική εμπειρία μπαίνει στα σπίτια όλων. Θα το απολαύσουμε από το σπίτι, μέχρι να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί. Γιατί ο πολιτισμός έχει μεγαλύτερη αξία όταν προέρχεται από δραστήριους πολίτες που συμμετέχουν ενεργά σε φορείς και ιδρύματα με ιδέες να δουν τον τόπο μας πιο ανοιχτό στον κόσμο και πιο ζωντανό.»

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου τονίζει ότι «Η σημασία και ο συμβολισμός της δημοσιοποίησης του ντοκιμαντέρ πέντε χρόνια μετά από τον περίπατο, είναι μεγάλος. Ειδικά τώρα που πρέπει να παραμένουμεόλοι στα σπίτια μας, είναι ευκαιρία να θυμηθούμε, να αξιο-λογήσουμε και να εκτιμήσουμε ακόμα περισσότερο τα πολιτισμικά πλούτη που μας παρέχει ο μοναδικός μας τόπος. Ο κυριότερος λόγος που οργανώσαμε τον περίπατο,ήταν οι νέοι να

γνωρίσουν καλύτερα και να αγαπήσουν την Ιστορία τους. Να συμβάλουμε, ώστε να κάνουμε τον πολιτισμό μας πιο ελκυστικό στα νέα παιδιά. Οραματιστήκαμε την Παλιά Πόλη γεμάτη από κόσμο, ο οποίος θα επιστρέψει στο σπίτι του συγκινημένος και πιστεύουμε ότι, σε συνερ-γασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, το πετύχαμε. Όμως έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας να διανύσουμε και τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να επαναλαμβάνονται συχνό-τερα. Κεντρικός στόχος για όλους τους φορείς πρέπει να είναι η μόνιμη λειτουργία ιστορικών χώρων, ώστε να είναι συνεχώς ανοιχτοί για το κοινόκαι να αποτελούν κελύφη υποδοχής πολι-τιστικών, πολιτισμικών και άλλων δράσεων. Αξιόλογες είναιεπίσης και οι πρωτοβουλίες άλλων συλλόγων που πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση, ενώ σημαντική ήταν και η επιτυχία που είχε η «1η Έκθεση Δωδεκανήσιου Αρχιτεκτονικού Έργου» που πραγματοποιήθηκε από τον ΣΑΔ στον Προμαχώνα του Carretto στη Μεσαιωνική Τάφρο τον Οκτώβριο του 2013.Τέλος, οφεί-λουμε να συγχαρούμε τις αρμόδιες υπηρεσίες και επιτροπές για το εξαιρετικό έργο αποκατά-στασης και αναστήλωσης των μνημείων, καθώς και όλους τους Αρχαιολόγους, Αρχιτέκτονες, Μηχανικούς και τεχνικό προσωπικό που συνέβαλλαν προς αυτήν την κατεύθυνση.»

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου ευχαριστούν θερμά όλους τους συμπολίτες μας για τη μαζική τους προσέλευση και την ισχυρή τους στήριξη στην κοινή αυτή οργάνωση. Ευχαριστούν ιδιαίτερα τους συνεργαζόμενους φορείς και κυρίως την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, την Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης Μνη-μείων της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου, την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου και τον Δήμο Ρόδου, τους υποστηρικτές του περιπάτου, δηλαδή το Τε-χνικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο, τον Σύλλογο Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και το Γραφείο Υποψηφιότητας της Ρόδου για την Πολιτιστική Πρωτεύ-ουσα 2021, καθώς και όλους τους εθελοντές οι οποίοι στήριξαν την πρωτοβουλία αυτή και συντέλεσαν στην ορθή οργάνωση ενός ιδιαίτερα σημαντικού και δύσκολου εγχειρήμα-τος.Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονταιπρος τον κ ΖόρανΓκαϊτς(OneDayProduction) για την αφοσίωσή και την εθελοντική του προσφορά ως προς τη σκηνοθεσία και παραγωγή του οπτι-κοακουστικού υλικού.

Το Ντοκιμαντέρ πλαισιώνουν με τις αφηγήσεις και τις περιγραφές τους η κ Κατερίνα-ΜανούσουΝτέλλακαιο κ Σπύρος Συρόπουλος. Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να το παρακο-λουθήσουν, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό μέσα από τη διαδικτυακήσελίδα οπτικοα-κουστικού υλικού του Συλλόγου ΑρχιτεκτόνωνΔωδεκανήσου (https://www.youtube.com/user/sadodinfo/videos), καθώς και από τα μέσακοινωνικής δικτύ-ωσης (https://www.facebook.com/sa12nisou/).

Ο περίπατος αποτέλεσε πρωτοβουλία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων την οποία «αγκάλια-σε» η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και πολλοί φορείς, ενώπραγματοποιήθηκε μέσα στο πλαί-

σιο των δράσεων που πραγματοποιούνται τον μήνα Οκτώβριο στη Ρόδο, ο οποίος έχει ανακη-ρυχθεί με πρωτοβουλία του ΣΑΔ ως «Μήνας Αρχιτεκτονικής Πολιτισμού και Τουρισμού».

Η ηχηρή προσέλευση του κόσμου και ο τρόπος με τον οποίο έλαβε στήριξη ο 1ος αρχιτε-κτονικός περίπατος από τις αρμόδιες υπηρεσίες, φορείς και συλλόγους του τόπου μας, αποτε-λούν εγγύηση για τη συνέχιση αντίστοιχων πρωτοβουλιών στο άμεσο μέλλον.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

Γιώργος Χατζημάρκος

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου

Γιώργος Σκιαδόπουλος

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ