Ούτε μία θέση δεν προβλέπεται για το Νοσοκομείο της Ρόδου στην απόφαση του υπουργείου Υγείας για την κατανομή των 585 θέσεων νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού για τα δημόσια Νοσοκομεία!
Η σχετική απόφαση, υπογράφεται από τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη. Αφορά θέσεις όλων των ειδικοτήτων (πλην γιατρών). Προκηρύσσονται, δηλαδή, θέσεις νοσηλευτών, τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων, τεχνολόγων ακτινολόγων, φυσιοθεραπευτών, μαιών, τραυματιοφορέων και διοικητικού προσωπικού.
Η κατανομή των θέσεων ανά Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) έχει ως εξής:
1η ΥΠΕ Αττικής: 162 θέσεις.
2η ΥΠΕ Πειραιά και Αιγαίου: 127 θέσεις.
3η ΥΠΕ Μακεδονίας: 53 θέσεις.
4η ΥΠΕ Μακεδονίας – Θράκης: 54 θέσεις.
5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας: 47 θέσεις.
6η ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας: 79 θέσεις.
7η ΥΠΕ Κρήτης: 63 θέσεις.
Όσοι επιλεγούν θα υπογράψουν σύμβαση επικουρικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, διάρκειας ως δώδεκα μηνών.
Η δαπάνη πρόσληψης υπολογίζεται στα 7,9 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνεται στη συνολική πίστωση των 60 εκατομμυρίων, η οποία εγκρίθηκε και κατανεμήθηκε στις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ).
Η εν λόγω πίστωση περιλαμβάνεται στους προϋπολογισμούς τρέχοντος έτους των νοσοκομείων του ΕΣΥ.
Μόνιμοι
Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Υγείας, στόχος είναι να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα Υγείας παράλληλα με τους διορισμούς των 985 μόνιμων εργαζόμενων που βρίσκονται σε εξέλιξη (προκήρυξη 4Κ και 5Κ). Αναμένεται σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας και δεύτερη δέσμη προσλήψεων, η οποία θα υλοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, για την κάλυψη 2.440 θέσεων σε μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό.
Την ίδια ώρα όμως που οι ανάγκες στο Νοσοκομείο της Ρόδου για προσωπικό όλων των ειδικοτήτων αυξάνονται μέρα με την ημέρα, στην συγκεκριμένη δέσμη προσλήψεων δεν προβλέπεται ούτε μία θέση για το Νοσοκομείο μας, ενώ “φτωχή” ειναι η κατανομή για τα υπόλοιπα Νοσοκομεία και ΚΥ της  περιοχής, όπως φαίνεται στον σχετικό πίνακα:

1

Στα κάγκελα οι εργαζόμενοι

Θα πρέπει να σημειωθεί, πως κύκλοι της 2ης ΥΠΕ αποδίδουν την μη πρόσληψη προσωπικού, σε αστοχίες του Νοσοκομείου της Ρόδου, που δεν ακολούθησε -ούτε αυτή τη φορά όπως επισημαίνουν- τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
Πάντως μόλις στις 24 Μαρτίου, οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου της Ρόδου, με επιστολή που έδωσαν στη δημοσιότητα ζητούν την άμεση επίλυση των χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Νοσηλευτικό Ιδρυμα της Ρόδου σε διαφορετική περίπτωση προειδοποιούν με προσφυγή στη δικαιοσύνη.
Μεταξύ άλλων στην επιστολή τους, οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου ανέφεραν τα εξής:
«Αν δεν ανευρεθεί μια λύση, Η ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΕΜΑΣ, Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΗΘΕΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ είναι παράνομη καταχρηστική και έτσι οποιαδήποτε εντολή σας για εφαρμογή του παρανόμου αυτού προγράμματος είναι προδήλως παράνομη και σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, τα μέλη μας ΕΧΟΥΝΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΝΕ.
Για τους λόγους αυτούς
Και με την επιφύλαξη κάθε άλλου νομίμου δικαιώματός μας
Ζητάμε
1.Να χορηγηθούν άμεσα τα οφειλόμενα μέχρι και σήμερα ρεπό όλων των εργαζομένων
2. Να χορηγείτε απαρέγκλιτα την καθιερωμένη εβδομαδιαία ημερήσια ανάπαυση .
Σας ενημερώνω δε, ότι τα μέλη μας δεν προτίθενται να εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν παράνομα και καταχρηστικά προγράμματα εργασίας που αντιβαίνουν σε όλες τις παραπάνω διατάξεις νόμου αλλά και σε κοινοτικές Οδηγίες.
Στην περίπτωση δε, που ΠΑΡΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ενός (1) ΜΗΝΑ από την κοινοποίηση της παρούσας μας εξακολουθείτε να μη δίνετε λύση σε όλα τα παραπάνω προβλήματα μας, τα μέλη μας δυστυχώς θ΄αναγκαστούν ΑΜΕΣΑ, όπως έχουν το δικαίωμα, να μην εκτελούν το παραπάνω παράνομο και καταχρηστικό πρόγραμμα και θα προβούμε όλοι μαζί σε περαιτέρω κινητοποιήσεις, διαβήματα και κάθε άλλες νόμιμες ενέργειες μας, εξώδικες και δικαστικές.
Το Δ.Σ του Συλλόγου
Η Πρόεδρος
Μιχαλίτσα Τσαμπουνιάρη
Τα μέλη
Ελένη Αγγέλη, Δήμητρα Χαλκίδου, Μαρία Μαστοράκη,
Σταύρος Στέργαρος, Μιχάλης Κωτικώστας
Η Γενική Γραμματέας
Μαρία Σαρικά
Η πληρεξούσια δικηγόρος
Μαρία Δ. Μητσού».
ΩΡΛ για τρία χρόνια
Με απόφαση του υπουργού Υγείας Α. Ξανθού εγκρίθηκε η πρόσληψη  του ωτορινολαρυγγολόγου Μανώλη Κουντούρη στο Νοσοκομείο της Ρόδου για τρία χρόνια.
Η απόφαση
«Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Εγκρίνουμε την πρόσληψη του ιατρού ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ειδικότητας
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ, ως επικουρικού ιατρού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών στο ΓΝ
ΡΟΔΟΥ, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η διάρκεια της σύμβασης είναι τριάντα
έξι (36) μήνες και λήγει αυτοδίκαια μόλις συμπληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος.
Ο γιατρός προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και του καταβάλλονται κατά μήνα οι μηνιαίες αποδοχές πρωτοδιόριστου γιατρού Ε.Σ.Υ με βαθμό Επιμελητή Β’.
Σε εκτέλεση της παρούσας θα υπογραφεί σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τον ενδιαφερόμενο ιατρό και το ΓΝ ΡΟΔΟΥ, φωτοαντίγραφο της οποίας αποστέλλεται στο Υπουργείο Υγείας.
Το ΓΝ ΡΟΔΟΥ, πριν την κατάρτιση της σύμβασης, υποχρεούται να ζητήσει από τον γιατρό που προσλαμβάνεται, τα ακόλουθα:
α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
β) Τίτλο ειδικότητας (για τους οδοντίατρους πτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής)».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ