Στη δημιουργία ομάδας εργασίας για τον καθορισμό και χωροθέτηση των Πάρκων Κεραιών προχώρηση το υπουργείο Υποδομών, σύμφωνα με απόφαση του πρώην αναπληρωτή υπουργού, κ. Χρήστου Σπίρτζη, που δημοσιεύθηκε στην «Δι@ύγεια».

Σύμφωνα με την απόφαση, την ομάδα απαρτίζουν στελέχη της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων και των υπουργείων Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Οικονομικών.

«Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης και η διαμόρφωση εισήγησης για την χωροθέτηση και τον καθορισμό Πάρκων Κεραιών λαμβάνοντας υπόψη τις ευαισθησίες του κοινού σε θέματα προστασίας της υγείας, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των δασών και ευρύτερα της προστασίας του περιβάλλοντος» αναφέρεται.

Στο αντικείμενό της «περιλαμβάνεται η αλληλοενημέρωση των υφιστάμενων τεχνικών, οικονομικών και νομικών προβλημάτων, η ανταλλαγή απόψεων επί αναγκαίων δράσεων και υποβολή σχετικών εισηγήσεων καθώς και η διαμόρφωση προτάσεων επίλυσης σχετικών προβλημάτων και η κατάρτιση προσχεδίου απαραίτητου ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου», σημειώνεται.

Η ομάδα εργασίας θα μπορεί προχωρά σε συνεργασίες, συνεντεύξεις, ακροάσεις με ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Προθεσμία υποβολής ενδιάμεσης έκθεσης προόδου είναι η 15η Οκτωβρίου 2015 και ολοκλήρωσης του έργου της η 15η Δεκεμβρίου 2015.

Η απόφαση επικαλείται «το γεγονός ότι λόγω της φύσης του έργου καθορισμού πάρκων κεραιών απαιτείται συνεργασία πολλών συναρμόδιων φορέων προκειμένου να καταστεί δυνατή η χωροθέτηση και ο καθορισμός μιας πρώτης ομάδας πάρκων κεραιών που η δημιουργία τους θα συνεισφέρει σημαντικά σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και λειτουργικής βελτίωσης των σταθμών και δικτύων διαφόρων υπηρεσιών ραδιοεπικοινωνιών με πολύ θετικές επιδράσεις στην ελάττωση προβλημάτων παρεμβολών».

Πηγή ΒΗΜΑ

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ