Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, συζητήθηκε χθες το αίτημα τριών κατοίκων της Καρπάθου, που βρέθηκαν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση κατά τη διάρκεια της έρευνας για την πολύκροτη υπόθεση υπεξαίρεσης στη ΔΟΥ Καρπάθου, για την άρση της δέσμευσης τραπεζικών τους λογαριασμών από το Ελληνικό Δημόσιο.

Η ΔΟΥ Ρόδου έχει προχωρήσει συγκεκριμένα στην υποβολή αιτήματος στις τράπεζες για την κατάσχεση εις χείρας τους οφειλών που έχει βεβαιώσει σε βάρος των επιχειρηματιών.
Οι ίδιοι έχουν προσφύγει και ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και ζητούν να αναγνωριστεί η προσβολή της προσωπικότητάς τους από τη ΔΟΥ Καρπάθου και η ανυπαρξία οφειλής για το ποσό των 48.909,79 ευρώ.
Η εταιρεία βρέθηκε στο επίκεντρο του σκανδάλου του ελλείμματος ύψους 88.027,74 ευρώ, στη διαχείριση χρηµατικού της ΔΟΥ, καθώς φέρεται να είχε καταθέσει προς εξόφληση οφειλών της, επιταγές ύψους 48.909,79 ευρώ, που ήταν όμως ακάλυπτες.

Η εταιρεία και οι εταίροι της, απορρίπτουν κατηγορηματικά τον συγκεκριμένο ισχυρισμό και καταγγέλλουν, όπως έγραψε ήδη η “δημοκρατική”, υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονοµικών, για «πλαστογραφία»!
Με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων είχαν ζητήσει μάλιστα να αρθεί η προσβολή της προσωπικότητάς τους, που συνίσταται στην εμφάνιση στα συστήματα τόσο της Δ.Ο.Υ. όσο και του Τειρεσία οφειλής χωρίς υπαιτιότητά τους και πλέον ανύπαρκτης και να μην επαναληφθεί στο μέλλον.

Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι µετά από διαχειριστικό έλεγχο διαπιστώθηκε πως υπήρχαν στο ταµείο της ΔΟΥ ανείσπρακτες επιταγές εκδόσεώς της, σε ηµεροµηνίες κατά τις οποίες, όπως τονίζουν, πλήρωσαν µε αυτές οφειλές τους και για τις πληρωµές τους αυτές εκδόθηκαν και τα αντίστοιχα διπλότυπα της Δ.Ο.Υ. στα οποία φαινόταν η καταβολή να γίνεται «τοις µετρητοίς» επειδή επρόκειτο για επιταγές ηµέρας.

Ο λογαριασµός, που εξυπηρετούσε τις επιταγές αυτές παρουσίαζε κατά την ημερομηνία εμφάνισης επαρκές υπόλοιπο και εποµένως, ήταν βέβαιο, πως αν εμφανίζονταν εµπρόθεσµα, το ποσό τους θα εισπραττόταν κανονικά και οι οφειλές τους προς την Δ.Ο.Υ. θα εξοφλούντο κατά τις ως άνω ημερομηνίες. Οι ως άνω επιταγές, όπως κατήγγειλαν, µε υπαιτιότητα υπαλλήλου που κατονομάζουν, δεν εισπράχθηκαν εντός των νόµιµων προθεσµιών από την ηµεροµηνία εκδόσεώς τους και παρέµειναν στο ταµείο. Επειδή οι ηµεροµηνίες είχαν παρέλθει άπρακτες, µε υπαιτιότητα της ΔΟΥ Καρπάθου, το ταµείο της παρουσίαζε έλλειµµα.

Για τον λόγο αυτό κλήθηκε µέλος της ΟΕ, στις 19-12-2012 από την επιθεωρήτρια, που διενεργούσε τον έλεγχο, και όπως ισχυρίζεται, τον παρέπεισε να δεχθεί και να αλλάξει την ηµεροµηνία των επιταγών προκειµένου να εισπραχθούν από την ΔΟΥ µετά από µερικές ηµέρες.

Οι ηµεροµηνίες των επιταγών αλλάχθηκαν και σε αυτές τέθηκε η ηµεροµηνία 31-12-2012 επειδή ο λογαριασμός που εξυπηρετούσε τις συγκεκριµένες επιταγές δεν παρουσίαζε την ηµέρα εκείνη διαθέσιµο υπόλοιπο και θα έπρεπε να µεταφερθούν σε αυτόν ποσά από άλλους.

Η εταιρεία και οι εταίροι της υποστηρίζουν ότι πλαστογραφήθηκε η συγκεκριµένη ηµεροµηνία και τέθηκαν στις επιταγές προγενέστερες, εμφανίστηκαν όλες την 19-12-2012, και τις σφράγισαν.
Αµέσως µετά, στις 21-1-2012, εξέδωσε η ΟΕ σε διαταγή της ΔΟΥ Καρπάθου τραπεζική επιταγή ποσού 48.909,79 ευρώ, την οποία αρνήθηκε να παραλάβει καθότι, όπως τους ενηµέρωσε η επιθεωρήτρια, το ποσό που έπρεπε να καταβληθεί ήταν διπλάσιο, λόγω προσαύξησης που έπρεπε να επιβαρυνθεί εξαιτίας της µη εµπρόθεσµης πληρωµής τους.
Την υπόθεση χειρίζονται οι δικηγόροι κ.κ. Μ. Τσέρκης και Ελλη Βελιάδη.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ