Ρεπορτάζ

Kτηματολόγιο: Ένταξη των περιοχών ισχύος του κτηματολογικού κανονισμού Δωδεκανήσου στο εθνικό κτηματολόγιο

Την Πέμπτη, 24.3.2022 και ώρα 20.00, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό τον τίτλο:
Ένταξη των περιοχών ισχύος του κτηματολογικού κανονισμού Δωδεκανήσου στο εθνικό κτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας – Διασύνδεση Ληξιαρχείων και “Ελληνικού Κτηματολογίου” – Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα και λοιπές διατάξεις».
Ακόμη και σήμερα, εντοπίζονται περιοχές των Δωδεκανήσων (Ρόδος, Κως και τμήματα της Λέρου) στις οποίες, σε ό,τι αφορά στη δημοσιότητα των εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων, εφαρμόζεται ο Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου.
Μάλιστα, ο τελευταίος περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις ουσιαστικού δικαίου που εισάγουν αποκλίσεις από τα γενικά ισχύοντα στη λοιπή επικράτεια, όπως διατάξεις για την κτήση κυριότητας με χρησικτησία (κτητική παραγραφή).
Σκοπός της αξιολογούμενης ρύθμισης είναι η κατάργηση του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου και η ένταξη των παραπάνω περιοχών στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου.
Για τη μεταφορά των τηρούμενων στα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου νομικών, χωρικών και τεχνικών πληροφοριών στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου, προηγείται διαδικασία προσαρμογής
Σκοπός της προσαρμογής είναι η ενημέρωση των κτηματολογικών μερίδων και διαγραμμάτων που τηρούνται σύμφωνα με τον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου με τις εκκρεμείς πράξεις, καθώς και η καταχώριση της σχετικής πληροφορίας στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου.
Οι αναγκαίες κοινοποιήσεις από τα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου, στους ενδιαφερομένους των εκκρεμών αιτήσεων καταχώρισης ή εγγραφής που έχουν απορριφθεί, γίνονται με επιμέλεια του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου, σε περίπτωση δε αδυναμίας του, με επιμέλεια της Γραμματείας του οικείου Πρωτοδικείου.
Η διαδικασία προσαρμογής διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:

α. Στα κτηματολογικά βιβλία του Εθνικού Κτηματολογίου καταχωρίζεται η ενεργός νομική πληροφορία για κάθε ακίνητο κατά μεταφορά από τις κτηματολογικές μερίδες του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου, όπως αυτές ενημερώνονται με τις εκκρεμείς προς εγγραφή πράξεις.
β. Σε κάθε ακίνητο και κάθε αυτοτελές ιδιοκτησιακό αντικείμενο αντιστοιχεί ένα
κτηματολογικό φύλλο, για την τήρηση και ενημέρωση του οποίου εφαρμόζεται το άρθρο 11 του ν. 2664/1998 (Α’ 275).
γ. Πληροφορίες που καταχωρίζονταν στις κτηματολογικές μερίδες του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου, αλλά δεν αντιστοιχούν στη συλλεγόμενη και καταχωριζόμενη στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου πληροφορία, όπως, ιδίως, οι προβλεπόμενες στο οθωμανικό δίκαιο και διατηρηθείσες στον Κτηματολογικό Κανονισμό διακρίσεις των ακινήτων, δεν μεταφέρονται, αλλά διατηρούνται υπό μορφή αρχείου. Η πληροφορία αυτή αξιοποιείται για την αναγνώριση και καταχώριση των ενεργών δικαιωμάτων, όπως αυτά ισχύουν κατά τον χρόνο της προσαρμογής.
Για την εκπόνηση των εργασιών της προσαρμογής λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία από τα αρχεία των τίτλων και διαγραμμάτων που τηρούν τα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου, καθώς και πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται από άλλες δημόσιες υπηρεσίες από τους αναδόχους για λογαριασμό του Φορέα.
Στο κτηματολογικό φύλλο καταχωρίζεται ως δικαιούχος το πρόσωπο που εμφανίζεται ως τέτοιο στην οικεία μερίδα του ακινήτου, ακόμη και αν κατά τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων διαπιστώνεται ο θάνατός του.
Ακίνητα, για τα οποία δεν υπάρχει καμία πληροφορία ως προς τον δικαιούχο τους από την έναρξη ισχύος του Κτηματολογικού Κανονισμού, ιδίως συνεπεία της διαδικασίας τεχνικής προσαρμογής και μεταπτώσεως, καταγράφονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη.
Με διαπιστωτική πράξη του Φορέα κηρύσσονται η περαίωση της προσαρμογής και η μετάπτωση των περιοχών στις οποίες ίσχυε ο Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου