Ρεπορτάζ

Προσφυγή του Δήμου Ρόδου για την ακύρωση «αλλόκοτης» απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 για την παράταση της θητείας του Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας για την ακύρωση «αλλόκοτης» απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου θα προσφύγει ο Δήμος Ρόδου.
Οπως τονίζεται σε σχετική εισήγηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου λόγω λήξης της σύμφωνα με την συστατική πράξη του Δ.Ο.Π. (ΦΕΚ Α 129/2014) διετούς θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση Δημάρχου και κατά την υπ’αρ. 191/28-09-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου ορίσθηκε νέο Δ.Σ.
Με την υπ’αρ. πρωτ. 60077/10-12-2021 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, έγινε δεκτή ειδική διοικητική προσφυγή του δημοτικού συμβουλίου και επικεφαλής μιας εκ των τριών παρατάξεων της μειοψηφίας κ. Φ. Χατζηδιάκου και για λόγους ανεξάρτητους των λόγων της προσφυγής και μη αποφαινόμενος ακριβώς επ’ αυτής ακύρωσε την ως άνω απόφαση
Ο προσφεύγων ζήτησε την ακύρωση επειδή δεν ζητήθηκε η υπόδειξη δύο μελών από τις δύο πρώτες παρατάξεις – αν και απείχαν από τη συνεδρίαση -και η πράξη του Συντονιστή έκρινε εκτός προσφυγής, ότι ορίσθηκε από τον Δήμαρχο Ρόδου μόνο ένα μέλος ως εκπρόσωπος της μειοψηφίας αντί δύο, παρά το γεγονός ότι ύστερα από την αποχή δεν προβλέπεται εκ του νόμου και δεν ορίσθηκε κανένας ως εκπρόσωπος της μειοψηφίας.
Ύστερα από τα παραπάνω, η νομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου γνωμοδότησε για την άσκηση προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Ν. Δωδεκανήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για την ακύρωση της ως άνω απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ως εκδοθείσας μη παραδεκτά, όλως εσφαλμένα και αβασίμως, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 177 παρ. 3 του ν. 4635/2019.
Οπως τονίζεται στην εισήγηση:
«Λαμβάνοντας υπόψη α) ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 229 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) ορίζεται επί Δημοτικών Ιδρυμάτων, ως είναι ο Δ.Ο.Π. (ΦΕΚ Α 129/2014) ότι «η εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου γίνεται κάθε δύο χρόνια και λήγει σε κάθε περίπτωση με την εγκατάσταση των νέων μελών», β) τις από την ως άνω ακύρωση της απόφασης ορισμού νέου Διοικητικού Συμβουλίου έννομες συνέπειες, σύμφωνα με τις οποίες η ακύρωση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου από την Εποπτεύουσα Αρχή, έχει χαρακτήρα εκτελεστής διοικητικής πράξης (Ε. Σπηλιωτόπουλος: Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου Ι σελ. 268 σελ. 338 σελ. 27 Στε 1676/1988, Γνωμ. Ν.Σκ. 50/2020 10 με ΣτΕ 2301/2018, 2226/2016 κ.α.) και γ) ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 154 του Ν. 3463/2006 και 231 του Ν. 3852/2010, όπως σήμερα ισχύουν, επιβάλλεται στους Δήμους και στα δημοτικά νομικά πρόσωπά υποχρέωση συμμόρφωσης στις αποφάσεις ελέγχου νομιμότητας:
Γνωμοδοτούμε ότι ακυρωθείσας ως άνω της υπ’αρ. 191/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου και κατά υποχρεωτική συμμόρφωση προς την ως άνω απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, θεωρείται μη ισχύουσα η εγκατάσταση του νέου Δ.Σ. που η ακυρωθείσα απόφαση όρισε, οπότε επαναβιώνει αυτοδίκαια το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο , αφού στην προκειμένη περίπτωση σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις του άρθρου 229 του Ν. 3463/2006, παρά την παρέλευση δύο ετών, ακόμη δεν έληξε η θητεία του, λόγω εκ του νόμου ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗΣ παράτασης, λήγουσας της θητείας αυτού «σε κάθε περίπτωση με την εγκατάσταση νέων μελών, ως οι ανωτέρω διατάξεις ακριβολεξεί ορίζουν.
Κατόπιν συνεπώς των ανωτέρω, το προϋφιστάμενο της ακυρωθείσας απόφασης Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Ο.Π, δύναται και οφείλει κανονικά να συνέρχεται και να λαμβάνει κάθε είδους αποφάσεις που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του Ιδρύματος και για την εν γένει εκτέλεση του έργου του Δ.Ο.Π. Μέχρι βεβαίως είτε αποδοχής της προσφυγής του Δήμου Ρόδου από την Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, οπότε και πάλι εκ του νόμου θα αναβιώσει αυτοδίκαια η ακυρωθείσα απόφαση και θα επανεγκατασταθεί το νέο Δ.Σ., είτε σε περίπτωση απόρριψης της ως άνω προσφυγής του Δήμου Ρόδου, επανορισμό νέου Δ.Σ. στον Δ.Ο.Π. από τον δήμαρχο Ρόδου και το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου.

Ο νομικός σύμβουλος
Θεόδωρος
Παπαγεωργίου».

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου