Κατέθεσε αρμοδίως ένσταση η εταιρεία «Καστράκι Φαληράκι Μπητς Α.Ε.»­­­

Eνσταση ενώπιον της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης (Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών) του Δήμου Ρόδου για την ακύρωση έκθεσης αυτοψίας αυθαιρέτων στην παραλία της Αγίας Μαρίνας, υποβάλλει ο γνωστός δικηγόρος κ. Αλ. Λυκουρέζος, για λογαριασμό της εταιρείας «Καστράκι Φαληράκι Μπήτς Α.Ε.», που κρίθηκε συνυπεύθυνη και καταλογιστέα με πρόστιμα για κατασκευές, που… κατήγγειλε η ίδια ως παράνομες!

Όπως έγραψε η «δημοκρατική», το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου, προχώρησε την 29η Ιουλίου 2015 σε αυτοψία και συνέταξε αυθημερόν έκθεση αυθαίρετης κατασκευής και υπολογισμού προστίμων, που απευθύνει στους φερόμενους ως ιδιοκτήτες και συγκεκριμένα στην εταιρεία «Καστράκι Φαληράκι Μπήτς Α.Ε.» και στην εταιρεία “Διαφημιστική – Τροφοδοτική ΟΕ».
Πιο συγκεκριμένα διαπιστώθηκε η αυθαίρετη κατασκευή κτίσματος 25.03 τ.μ., στρώσεις δαπέδων και πλακοστρώσεις 7,20 τ.μ. και διαμορφώσεις εδάφους εμβαδού 114 και 11,40 τ.μ.
Στην ένσταση της εταιρείας «Καστράκι Φαληράκι Μπήτς Α.Ε.», επισημαίνονται μεταξύ άλλων και τα εξής:
«Η ως άνω έκθεση αυτοψίας εκτός από την εταιρεία μας, κοινοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, και στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ – ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ Ο.Ε.», η οποία εδρεύει στη Ρόδο, επί της Πλατείας Ελευθερίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπό κρίση εγγράφου. Η ως άνω εταιρεία, η επωνυμία της οποίας κατά πάσα πιθανότητα, εκ παραδρομής στην έκθεση αυτοψίας της υπηρεσίας σας ανεγράφη «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ – ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ Ο.Ε.» και όχι «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ Ε.Ε.», όπως είναι στην πραγματικότητα, στις 3.07.2015 συνήψε συμφωνητικό μίσθωσης με το Δήμο Ρόδου, δυνάμει του οποίου της χορηγήθηκε άδεια για τοποθέτηση ομπρελών και τροχήλατης καντίνας επί τμήματος αιγιαλού εκτάσεως 240 τ.μ., το οποίο τμήμα συνορεύει με το δικό μας ακίνητο. Συγκεκριμένα το ακίνητο μας είναι ένας αγρός εκτάσεως 23.993,00 τ.μ., κείμενος στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Ρόδου, στη θέση «Καναμάτι» (κτηματολογική μερίδα 144 γαιών Ρόδου).
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι όταν οι αντιπρόσωποι της εταιρείας μας μετέβησαν στις αρχές του Ιουλίου 2015 στο ακίνητο για το συνήθη έλεγχο και εποπτεία διαπίστωσαν ότι οι εκπρόσωποι της εταιρείας «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ Ε.Ε.», είχαν προβεί, παράνομα εντός του ακινήτου μας, στην ανέγερση ενός οικίσκου εμβαδού 24,42 τ.μ., καθώς και ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη διάφορες άλλες εργασίες. Συγκεκριμένα η εν λόγω εταιρεία είχε προβεί σε μεγάλης έκτασης εργασίες διαμόρφωσης του χώρου με μπουλντόζες και άλλα βαρέου τύπου σκαπτικά μηχανήματα, οι οποίες επεκτείνονται και πέραν των ορίων της κτηματομερίδος μας, καταλαμβάνοντας και τμήμα του εφαπτόμενου σε αυτή αιγιαλού – παραλίας (πλακοστρώσεις κλπ).
Μετά από αυτή τη διαπίστωση καταθέσαμε στις 16.07.2015 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για διατάραξη νομής, με αίτημα προσωρινής διαταγής για την απαγόρευση στην εταιρεία «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ Ε.Ε.» να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία εντός του ακινήτου μας, μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων, το οποίο έγινε δεκτό. Κατά τη συζήτηση της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων, στις 29.07.2015, επί της οποίας αναμένουμε την απόφαση, διατηρήθηκε η ως άνω προσωρινή διαταγή.
Κατόπιν τούτου η ως άνω εταιρεία αφαίρεσε τον οικίσκο από το ακίνητό μας και σταμάτησε τις όποιες εργασίες της επ’ αυτού.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι η προσβαλλόμενη πράξη είναι παράνομη και ακυρωτέα, άλλως μεταρρυθμιστέα, καθ’ ο μέρος απευθύνεται προς την εταιρεία μας.
Η εταιρεία «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ Ε.Ε.», η οποία είχε ανεγείρει τις αυθαίρετες κατασκευές, εν μέρει και σε τμήμα του ακινήτου μας, είχε λειτουργήσει παράνομα απέναντί μας, διαταράσσοντας τη νομή μας επί του συγκεκριμένου ακινήτου. Μόλις διαπιστώσαμε την εν λόγω διατάραξη αντιδράσαμε, τόσο με καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές, όσο και με την άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου.
Συνεπεία των ενεργειών μας αυτών, η εν λόγω εταιρεία απομάκρυνε την αυθαίρετη κατασκευή από το ακίνητο μας καθώς και όλα τα μηχανήματα και δομικά υλικά.
Καθίσταται προφανές ότι δεν έχουμε καμία σχέση με την ανέγερση της αυθαίρετης κατασκευής και των λοιπών εργασιών στο ακίνητο με κτηματολογική μερίδα 144 γαιών Ρόδου, για τις οποίες αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η εταιρεία «ΔιαφΗμιση και ΤροφοδοσΙες Ε.Ε».
Τουναντίον δε, από τις παράνομες και βλαπτικές ενέργειες της ως άνω εταιρείας υπέστημεν διατάραξη της νομής μας.
Ως εκ τούτου δεν μπορεί να μας καταλογιστεί κανένα πρόστιμο για την εν λόγω αυθαίρετη ανέγερση εντός του ακινήτου μας (ούτε φυσικά και για τις λοιπές εργασίες), η οποία σε κάθε περίπτωση έχει αφαιρεθεί μετά τη σχετική έκδοση προσωρινής διαταγής από την Ειρηνοδίκη Ρόδου».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ