Σε ιδιώτες και άλλα δημοτικά ακίνητα

Ενώπιον των μελών του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου θα κατατεθεί για έγκριση πλέον η προκήρυξη του διαγωνισμού για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης του «Ακταίον» σε ιδιώτες.
Αυτό αποφασίστηκε σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της «ΔΕΡΜ ΑΕ» που πραγματοποιήθηκε χθες υπό την προεδρία του κ. Γιάννη Κούρτη.
Στη συνεδρίαση εξετάστηκαν οι όροι του διαγωνισμού, ο οποίος θα διενεργηθεί στο προσεχές χρονικό διάστημα.
«Ουσιαστικά επικυρώθηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης του “ΑΚΤΑΙΟΝ” σε ιδιώτες. Το θέμα θα παραπεμφθεί στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου. Από το διοικητικό συμβούλιο της “ΔΕΡΜ ΑΕ” έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της εταιρείας και εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος, αρμόδιος για τις παραλίες, κ. Βασίλης Ψυλλάκης.
Η παραχώρηση της εκμετάλλευσης του «Ακταίον» θα γίνει για έξι ή και για περισσότερα έτη.
Όπως επισημάνθηκε και στη χθεσινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της “ΔΕΡΜ ΑΕ”, αν δεν παρουσιαστούν προβλήματα στη συνεργασία με τον ιδιώτη, η σύμβαση μίσθωσης θα επεκταθεί.
«Με τον τρόπο αυτό, δηλαδή με την παράταση της σύμβασης παραχώρησης, θα δοθεί περιθώριο στον ιδιώτη, που θα αναδειχθεί από το διαγωνισμό, να κάνει τις επενδύσεις που πρέπει στο “Ακταίον”. Θα έχει το χρόνο να βελτιώσει κάποια πράγματα και να υλοποιήσει το πρόγραμμά  του», εξήγησε ο κ. Βασίλης Ψυλλάκης.
Ο αντιπρόεδρος της «ΔΕΡΜ ΑΕ» τόνισε πως μεταξύ των όρων που θα πρέπει να σεβαστεί ο επενδυτής, είναι και αυτός που αφορά το όνομα του ακινήτου.
«Δεν θα μπορεί ο επενδυτής να προβεί σε αλλαγή χρήσης του ακινήτου αλλά και σε αλλαγή της ονομασίας του. Το ακίνητο θα διατηρήσει την ονομασία «Ακταίον» . Επιπλέον θα συνεχίσει να λειτουργεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Θα πρέπει όμως να γίνουν εργασίες αναβάθμισης των κτηριακών εγκαταστάσεων σε συνεργασία με την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων και το Δήμο Ρόδου», εξήγησε ο κ. Βασίλης Ψυλλάκης και πρόσθεσε πως η τιμή εκκίνησης, ανέρχεται σε 130.000 ευρώ.
Σε ερώτηση αν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από επενδυτές για το «Ακταίον», ο κ. Ψυλλάκης δήλωσε πως αρκετοί επιχειρηματίες ετοιμάζονται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.
Σχετικά με το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού ο κ. Ψυλλάκης δήλωσε πως προηγείται η συζήτηση του θέματος στο δημοτικό συμβούλιο.
«Σε πρώτη φάση θα συζητηθεί το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο. Όταν θα εγκριθεί η απόφαση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου θα προχωρήσουμε στη διενέργεια του διαγωνισμού».
Στις προθέσεις της διοίκησης της «ΔΕΡΜ ΑΕ» είναι να προχωρήσει σε παραχώρηση της εκμετάλλευσης σε ιδιώτη και της αίθουσας που διαθέτει ο Δήμος στο Ροδίνι.
Σχέδια υπάρχουν για συνεργασία με ιδιώτες και για την εκμετάλλευση των ακινήτων που φέρουν τις ονομασίες «Όαση» και «Συσσίτιο».
Στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της “ΔΕΡΜ ΑΕ” χθες έγινε συζήτηση και για την αγορά ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους για την κάλυψη των αναγκών στην Κοιλάδα των Πεταλούδων.
«Συζητήσαμε για μια φορά ακόμη για το συγκεκριμένο θέμα επειδή ο διαγωνισμός που είχε διενεργηθεί για την απόκτηση ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους απέβη άγονος. Αυτό συνέβη γιατί ζητήθηκε να δημιουργηθούν υποδομές για τη στέγαση του μηχανήματος και οι ενδιαφερόμενοι δεν το έλαβαν υπόψη», εξήγησε ο κ. Βασίλης Ψυλλάκης.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ