Πολιτιστικά

Oμάδα μαθητών από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εκπροσώπησαν την Ελλάδα στο EUROSCOLA

Στις 23/4/2015 ομάδα μαθητών από την Περιφέρεια Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου εκπροσώπησαν την Ελλάδα στο Ευρωπαικό πρόγραμμα EUROSCOLA , που διοργανώνει το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Τη ομάδα των μαθητών που συμμετείχε στις εργασίες του προγράμματος αποτελούσαν μαθητές από τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, οι οποίοι επελέγησαν μετά από διαγωνισμό που έγινε στις 11/12/2014 στα σχολεία τα οποία είχαν δηλώσει συμμετοχή . Τα γραπτά βαθμολογήθηκαν στην Περιφερειακή Διεύθυνση στη Σύρο από καθηγητές των Κυκλάδων. Στα μόρια των βαθμολογιών προστέθηκαν και αυτά από τις πιστοποιήσεις άριστης ή πολύ καλής γνώσης ξένων γλωσσών.
Οι μαθητές που επιλέγησαν και συμμετείχαν ήταν οι εξής:
Από τα Δωδεκάνησα:
Δόσπρας Γεώργιος της Γ’ Λυκείου – «ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ» 1ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ
Ευθυμίου Βασίλειος της Γ΄Λυκείου –«ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ» 1ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ
3) Αρνικίου Ιωάννα- Τσαμπίκα της Β΄Λυκείου – «ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ» 1Ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ
4) Αναγνώστου Ιωάννης της Β΄ Λυκείου – «ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ» 1ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ
5) Καράμπελας Ελευθέριος της Β΄Λυκείου –«ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ» 1ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ
6) Μάγγου Μαρίνα της Β΄Λυκείου –«ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ» 1ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ
7) Μπαράκα Κάριν της Β΄Λυκείου-«ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ» 1ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ
8) Καλαφάτη Μαρία της Β΄Λυκείου – 1ο ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
9) Μουζουράκη Γεωργία της Β΄Λυκείου – 1ο ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
10) Μονοκάνδυλος Νικόλαος της Β’ Λυκείου – 1ο ΓΕΛ ΚΑΛΎΜΝΟΥ
11) Παστρικός Νικόλαος της Β’ Λυκείου – 1ο ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
12) Μπερτζουάνη Δανάη της Β΄Λυκείου- ΓΕΛ ΑΠΕΡΙΟΥ

Από τις Κυκλάδες:

1)Αλεξάνδρου Στέλιος της Β΄Λυκείου – ΓΕΛ ΣΥΡΟΥ
2)Γεωργακοπούλου Στεφανία της Β΄Λυκείου- ΓΕΛ ΣΥΡΟΥ
3)Ζερβού Πολυξένη της Γ΄Λυκείου – ΓΕΛ ΣΥΡΟΥ
4)Πλυτά Αφροδίτη της Β΄Λυκείου – ΓΕΛ ΣΥΡΟΥ
5)Μακριδάκη Τριανταφυλλιά της Β΄Λυκείου – ΓΕΛ ΠΑΡΟΥ
6)Σιφναίος Σάββας της Β΄Λυκείου – ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
7) Λαθούρα Κυριακή της Γ΄Λυκείου – ΓΕΛ ΜΗΛΟΥ
8)Λεβέντη Αρετή της Γ΄Λυκείου – ΓΕΛ ΜΗΛΟΥ
9) Μωραίτη Χρυσούλα της Γ’ Λυκείου – ΓΕΛ ΜΗΛΟΥ
10) Τσερώνη Σταυρούλα της Γ΄Λυκείου- ΓΕΛ ΜΗΛΟΥ
11)Πουλημένος Γεώργιος της Β΄Λυκείου – ΓΕΛ ΜΗΛΟΥ
12) Ψαθά Παναγιούλα της Β’ Λυκείου – ΓΕΛ ΜΗΛΟΥ.

Τα θέματα τα επεξεργάστηκαν οι μαθητές μας με την βοήθεια των δύο εκπαιδευτικών που είχαν και την ευθύνη εκτέλεσης του προγράμματος- από τα Δωδεκάνησα η κ. Καράκιζα Χρυσάνθη , καθηγήτρια Αγγλικών και υποδιευθύντρια του 1ου ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ και από τις Κυκλάδες ο κ.Δημητρέλιας Παναγιώτης, Πολιτικών Επιστημών, από το ΓΕΛ ΣΥΡΟΥ.
Οι μαθητές χωρίστηκαν σε έξι ομάδες , κάθε μια από τις οποίες κλήθηκε να εκφράσει τον προβληματισμό της σε ένα από τα έξι θεματα, τα οποία απασχόλησαν και τη θεματολογία της συνεδρίασης της ολομέλειας των αντιπροσώπων από τα σχολεία όλων των χωρών –μελών της ΕΕ.
« περιβάλλον και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» – Πώς θα προωθηθεί μια αλλαγή συμπεριφοράς ? Πώς θα ενθαρρυνθεί η βιώσιμη ανάπτυξη?
« ελευθερία ενημέρωσης και αγωγή του πολίτη»-ποιος είναι ο ρόλος που διαδραματίζουν τα ΜΜΕ στη διάδοση θεμάτων σχετικών με την ευρωπαική οικοδόμηση? Σε ποιο βαθμό συμβάλλουν στην διαμόρφωση κοινής γνώμης με κριτική ματιά?
« 2015- Ευρωπαικό Ετος Ανάπτυξης»- Σε πιο βαθμό η Ευρωπαική Ενωση είναι υπεύθυνη για την για την ανάπτυξη των τρίτων χωρών? Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση δικαιολογεί κάποια μείωση της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ενωσης στην ανάπτυξη αυτή? Ποια βοήθεια μπορεί να προσφέρει ?
‘’ Το μέλλον της Ευρώπης» – Ποιες είναι οι προτάσεις σας , ώστε να προσεγγίσει η Ευρώπη το δικό σας ιδεώδες?
« Μετανάστευση και κοινωνική ένταξη» – Πώς θα διατηρηθεί η ισορροπία μιας κοινωνίας?Ποιοί είναι οι ελάχιστοι κανόνες που πρέπει να τηρούνται? Πώς πρέπει να διαχειριστούμε τις μεταναστευτικές ροές στην ευρω-μεσογειακή περιοχή?
« Απασχόληση των νέων» – Ποια μέτρα πρέπει να ληθφούν από την Ευρωπαική Ενωση για την προώθηση της απασχόλησης των νέων?
Οι μαθητές από όλα τα κράτη – μέλη της ΕΕ, ανάλογα με το θέμα που είχαν προετοιμαστεί, συμμετείχαν στις ομάδες εργασίας και συνδιαμόρφωσαν τις τελικές προτάσεις οι οποίες και παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια που έγινε στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.. Εγινε ένας εξαιρετικά ενδιαφέρων διάλογος, ο οποίος ανέδειξε τον τρόπο σκέψης και τους προβληματισμούς των νέων πολιτών της ΕΕ σε θέματα που σχετίζονται άμεσα και επηρεάζουν το μέλλον τους.
Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συζήτηση για το θέμα της μετανάστευσης και της βοήθειας αλλά και των μέτρων που πρέπει να πάρει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το ρεύμα των προσφύγων. Σημαντική και η στιγμή κατά την οποία , μετά από μεγάλη συζήτηση απορρίφθηκε από την συντριπτική πλειοψηφία των αντιπροσώπων η πρόταση για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Στρατού. Οι ερωτήσεις που έγιναν από τους μαθητές αφορούσαν και θέματα σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, το θέμα της διχοτόμησης της Κύπρου , τον φονταμενταλισμό και την τρομοκρατία, την ενότητα της ΕΕ, την ανεργία, την Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική, την πτώση του Ευρώ σε σχέση με το δολάριο και τα σενάρια σταθεροποίησης του.
Η παρουσία των παιδιών του Νοτίου Αιγαίου ήταν ξεχωριστή. Συμμετείχαν με ερωτήσεις και τοποθετήσεις στη συζήτηση στην ολομέλεια αποδεικνύοντας πως οι νέοι άνθρωποι έχουν και γνώσεις και άποψη και κρίση για τα θέματα που αφορούν και διαμορφώνουν τη ζωή και το μέλλον τους. Η ομάδα που συμμετείχε ο μαθητής του 1ου ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ- «ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ» Καράμπελας Ελευθέριος εκπροσωπώντας την χώρα μας κέρδισε το 2ο βραβείο στο διαγωνισμό γνώσεων. Η ομιλία στο τέλος της παρουσίασης της αντιπροσωπείας μας έκλεισε με απαγγελία στίχων του Οδ. Ελύτη πρώτα στα Ελληνικά και μετά στα Αγγλικά:
«Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου απομένουν μια ελιά, ένα αμπέλι κι ένα καράβι. Που σημαίνει: με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις.”
Κλείνοντας , να ευχαριστήσουμε θερμά την περιφέρεια Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου καθώς και τους διευθυντές των σχολείων που με την στήριξή τους βοήθησαν στην υλοποίηση με τον καλύτερο τρόπο του προγράμματος EUROSCOLA.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου