Υπεγράφη, χθες, στο γραφείο του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, η Τοπική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου μεταξύ του προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων, κ. Μ. Μαρκόπουλου και του προέδρου του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου, κ. Αθ. Σταμούλη, παρουσία του δημάρχου Ρόδου, κ. Α. Καμπουράκη, του προέδρου του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, κ. Π. Εγγλέζου και του εκπρόσωπου της Επιθεώρησης Εργασίας, κ. Γ. Στάθη.
«Αυτή τη φορά δεν υπογράφεται μία σύμβαση εργασιακής ειρήνης, όπως λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια. Σήμερα, υπογράφηκε ένα συμβόλαιο νέας αρχής και κοινής πορείας. Στον τόπο που ζει και αναπνέει με τον Τουρισμό, κοινή δέσμευση Πολιτείας, φορέων, εργοδοτών και εργαζομένων είναι ότι θα επιστρέψουμε στην κορυφή εργαζόμενοι όλοι μαζί, ο ένας δίπλα στον άλλο», δήλωσε ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου για την ευόδωση της διαπραγμάτευσης.
Με τη νέα τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, που καλύπτει σήμερα συνολικά περισσότερους από 10.000 ξενοδοχοϋπαλλήλους, βελτιώνεται το διαθέσιμο εισόδημά τους, καθώς ορίζεται μεταξύ άλλων οριζόντια αύξηση 4% για όλα τα μισθολογικά κλιμάκια για τα έτη 2020 και 2021 και αύξηση 5% για το έτος 2022. Η διάρκεια της ισχύος της σύμβασης είναι η μέγιστη προβλεπόμενη, δηλαδή τρία έτη. Επίσης, ο εισαγωγικός μισθός ενός νέου εργαζομένου είναι σημαντικά υψηλότερος, σε σχέση με τον κατώτατο μισθό που προβλέπεται στη νομοθεσία. Τέλος, στη σύμβαση έχουν ενταχθεί πολλές ειδικότητες που δεν καλύπτονταν μέχρι σήμερα, όπως του ζαχαροπλάστη, του αρτοποιού και του ναυαγοσώστη.
Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε: «Αυτές τις ώρες της μεγάλης αγωνίας, εμείς εκπέμπουμε το μήνυμα ότι θα πορευθούμε με το «εμείς», όλοι μαζί σαν κοινωνία. Και ή θα καταστραφούμε όλοι μαζί ή θα σωθούμε όλοι μαζί. Ατομική διαδρομή σωτηρίας δεν υπάρχει. Στον τόπο που πρωτοπόρησε στον Τουρισμό, η μεγαλύτερη Ένωση Ξενοδόχων και το μεγαλύτερο σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων στην Ελλάδα ενώνουν χέρια, ενώνουν δυνάμεις».
Εξάλλου, όπως έχει γίνει γνωστό στα δύο συλλογικά όργανα πάγια θέση και επιθυμία της Περιφερειακής Αρχής υπήρξε να οδηγηθούμε εκ νέου σε μια συμφωνία επ’ ωφελεία και των δύο μερών, αφού στην περίπτωση αυτή κατακτάμε ένα υψηλό επίπεδο κοινωνικής συνοχής, που στις σημερινές εξαιρετικά κρίσιμες συνθήκες, είναι καθοριστικής σημασίας για την επόμενη μέρα.
TI ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ
Οι βασικές διατάξεις της σύμβασης είναι οι ακόλουθες:
Αρθρο 01. Αντικείμενο – Πεδίο εφαρμογής και Περίοδος Ισχύος
Με τις διατάξεις της σύμβασης αυτής καθορίζονται οι αποδοχές, οι όροι εργασίας και οι εν γένει σχέσεις των εργαζομένων στις πάσης φύσεως Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις που λειτουργούν στη νήσο Ρόδο και σε γειτονικά νησιά μέλη της Ε.Ξ.Ρ. (π.χ. Σύμη, Καστελόριζο, κλπ), με τη μορφή ξενοδοχείου, ξενώνα, οικοτροφείου, επιχειρήσεις επιπλωμένων διαμερισμάτων, επιχειρήσεις θέρετρων από τουριστικούς οικίσκους (μπαγκαλόους), μοτέλ, τουριστικού περιπτέρου και κέντρου παραθερισμού και κάμπινγκ κ.λπ, για την χρονική περίοδο από την 22η Μαρτίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.
Αρθρο 02. Κατηγορίες μισθωτών
Οι μισθωτοί (υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες) στους οποίους αφορά η παρούσα Σύμβαση θα αποκαλούνται εφ’ εξής και ξενοδοχοϋπάλληλοι και κατατάσσονται σύμφωνα με την ειδικότητά τους και ανεξαρτήτως φύλου, στις εξής τέσσερις (4) κατηγορίες:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ :
Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), μαιτρ, υπομαίτρ (ή κάπταιν), θυρωρός Α’, νυκτοθυρωρός Α’, μπουφετζής Α’, προϊστάμενος υπνοδωματίων και κοινοχρήστων χώρων, προϊστάμενος κρατήσεων, μάγειρας Α’, ζαχαροπλάστης Α’, και αρτοποιός Α’.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ :
Προϊστάμενος πλυντηρίου και λινοθήκης, προϊστάμενος αποθήκης, βοηθός υποδοχής, θυρωρός Β’, σερβιτόρος τραπεζαρίας-σαλονιού ή ορόφων (θαλαμηπόλος), μπάρμαν ή/μπαρμέιντ, ασημοκέρηδες, μάγειρας Β’, ζαχαροπλάστης Β’, τεμαχιστής κρεάτων και αρτοποιός Β’. Επίσης, με την προϋπόθεση ότι θα προτιμήσουν την παρούσα συλλογική σύμβαση οι τηλεφωνητές, οι ελεγκτές, οι ταμπλίστες και οι μαινκουραντιέ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ:
Βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόμος (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας, βοηθός θυρωρείου ή μπουφέ ή εστιατορίου ή μπαρ ή ορόφων ή λινοθήκης, καμαριέρες, γκρουμ, ντόρμαν ή εξωτερικός θυρωρός, λινοθηκάριος και βουτυριέρης, μάγειρας Γ’, βοηθός ζαχαροπλάστη και βοηθός τεμαχιστή κρεάτων και βοηθός αρτοποιού.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ:
Πλύντρια, σιδηρώτρια, καθαρίστρια κοινοχρήστων χώρων, μοδίστρα, μανταρίστρια, λαντζιέρης, γενικών καθηκόντων ανειδίκευτοι κουζίνας, η/ο λουτρονόμος, ναυαγοσώστες και διασώστες κολυμβητικών δεξαμενών & παραλίας καθώς και γενικών καθηκόντων ανειδίκευτοι χώρων περί αυτές, και προϊστάμενος & βοηθός ιατρών.

Αρθρο 03. Βασικοί μηνιαίοι μισθοί και ημερομίσθια:
01. Οι μικτοί βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων, που αφορά η παρούσα σύμβαση, διαμορφώνονται για τα έτη 2020 και 2021, ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α.: 906,00 Ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β.: 886,00 Ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ.: 869,00 Ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.: 830,00 Ευρώ
Οι παραπάνω Μικτοί Μηνιαίοι Μισθοί επί πλέον των προβλεπομένων επιδομάτων καταβάλλονται για πενθήμερη (5) εβδομαδιαίως εργασία και οκτάωρη (8) ημερησίως. Το μικτό ημερομίσθιο ισούται με το 1/25 του αθροίσματος του ως άνω μικτού μηνιαίου μισθού και των επιδομάτων, που δικαιούται να λαμβάνει ο εργαζόμενος.
Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί αυξάνονται από την 01η Ιουλίου 2022 κατά ποσοστό συν ένα τοις εκατό (+1%), και διαμορφώνονται από την 01η Ιουλίου 2022, ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: 915,00 Ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β.:895,00 Ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ.: 878,00 Ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.: 838,00 Ευρώ
02. Το μεικτό ημερομίσθιο των εκτάκτως προσλαμβανόμενων προς εξυπηρέτηση επισήμων ή απλών γευμάτων, δεξιώσεων και συνεδρίων, παρατεθειμένων σε ξενοδοχεία, διαμορφώνεται για όλη την περίοδο της ισχύος της παρούσης σύμβασης, ως εξής:
Α’ Σερβιτόροι: 59,00 ευρώ
Β’ Βοηθοί: 49,00 ευρώ
Σημειώνεται ότι το παραπάνω μεικτό ημερομίσθιο καταβάλλεται στους δικαιούχους για εργασία οκτώ (8) ωρών και συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτό όλες οι προσαυξήσεις για τυχόν εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές, καθώς και εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες.
03. Ο βασικός μισθός του αρχιμαγείρου καθορίζεται με ελεύθερη συμφωνία, το ύψος όμως αυτού δεν μπορεί να είναι κατώτερο του βασικού μισθού της Α’ Κατηγορίας προσαυξημένου κατά είκοσι τοις εκατό (+20%).
04. Ως προς τις βασικές μηνιαίες αποδοχές των ανηλίκων, δηλαδή των μη συμπληρωσάντων το 18° έτος της ηλικίας τους, ισχύουν τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
05. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων αποκλειστικά για την Κατηγορία Α’ του Άρθρου 03 της παρούσας, που εμπίπτουν στην παρούσα ΣΣΕ 05.Α) έως ότου να συμπληρώσουν την ηλικία των είκοσι πέντε (25) ετών, 05.Β) είτε έως ότου οι εργαζόμενοι αυτοί να συμπληρώσουν δέκα πέντε (15) μήνες προϋπηρεσίας στην ίδια ξενοδοχειακή μονάδα (ή επιχείρηση, ή όμιλο, αν έχει περισσότερες από μια ξενοδοχειακή μονάδα (ή επιχείρηση, ή όμιλο, αν έχει περισσότερες από μια ξενοδοχειακή μονάδα), τότε οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί τους θα είναι ίσοι με τις αποδοχές που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε πλέον δεκατρία τοις εκατό (+13%), ανάλογα με την προϋπηρεσία τους και την ιδιότητά τους ως υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη, εφόσον η επιχείρηση επιθυμεί να αμείβει τον εν λόγω εργαζόμενο σύμφωνα με την ρύθμιση της παρούσας παραγράφου. Όλα τα προβλεπόμενα επιδόματα της παρούσας Σ.Σ.Ε. θα υπολογίζονται επί του βασικού μηνιαίου μισθού της παρούσας παραγράφου. Είναι σαφές ότι μετά τούτων, όποιο συμπληρωθεί πρώτο, αμέσως ισχύει πλήρως ο βασικός μηνιαίος μισθός της κατηγορίας Δ επιπλέον όλων των προβλεπόμενων επιδομάτων. Ολα τα προβλεπόμενα επιδόματα της παρούσας Σ.Σ.Ε. θα υπολογίζονται επί του βασικού μηνιαίου μισθού της παρούσας παραγράφου.
06. Επαναπρόσληψη εποχιακώς απασχολουμένων: Οι μη συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (εποχιακές) και αυτές θεωρείται ότι είναι εκείνες που λειτουργούν μέχρι εννέα (9) μήνες το χρόνο, υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν το αυτό προσωπικό, που απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο. Προϋποθέσεις γι” αυτό το δικαίωμα του εργαζόμενου, αποτελεί: α) η έγγραφη προειδοποίηση προς τον εργοδότη του μέχρι τέλος Ιανουαρίου, η οποία πρέπει να του έχει επιδοθεί νομίμως (ταχυδρομικά, με φαξ, mail ή με επίδοση από εκπρόσωπο του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου), ότι ο εργαζόμενος επιθυμεί να εργαστεί κατά την προσεχή περίοδο β) η επαναλειτουργία του ξενοδοχείου και γ) η συμπλήρωση των ποσοστών πληρότητας σύμφωνα με τον νόμο. Η ανωτέρω έγγραφη ειδοποίηση γίνεται μέσω της οικείας οργάνωσης (Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου) του εργαζόμενου και σε έντυπο-δήλωση, που έχει εκτυπώσει αυτή. Πληρουμένων των ανωτέρων προϋποθέσεων ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να ερωτήσει εγγράφως τον εργοδότη του, μέσω του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου από την 25η Μαρτίου και μετά, εκάστου έτους, και ο εργοδότης υποχρεούται να απαντήσει για τις προθέσεις του, στο Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών, σε κάθε περίπτωση όμως η επιχείρηση υποχρεούται να απασχολήσει τον εργαζόμενο από την 25η Μαΐου, έκαστου.
Σε κάθε περίπτωση ο μισθωτός που θα κληθεί εγγράφως ή τηλεφωνικώς από την επιχείρηση, να αναλάβει υπηρεσία και δεν την αναλάβει εντός πενθημέρου, χάνει κάθε δικαίωμα επαναπρόσληψης και αποζημίωσης. Η πρόσληψη και τα μετά απ’ αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις αρχίζουν από τη στιγμή που ο εργαζόμενος αναλαμβάνει εργασία.
Διευκρινίζεται ότι για την εξεύρεση του ποσοστού πληρότητας των ξενοδοχείων, δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν έκτακτη αυξημένη πληρότητα, για χρονικό διάστημα μικρότερο των επτά (7) ημερών. Τα παραπάνω ισχύουν και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Αρθρου 08, του Ν. 1346/1983.
07. Στους μαιτρ, σερβιτόρους και βοηθούς σερβιτόρων που λόγω ειδικών συνθηκών εργάζονται με διακεκομμένο (σπαστό) ωράριο χορηγείται επίδομα συν πέντε τοις εκατό (+5%), αρχής γενομένης από την 01η Ιουνίου 2022. Η επιλογή των εργαζομένων που τυχόν εργαστούν με διακεκομμένο (σπαστό) ωράριο ανήκει αποκλειστικά στο διευθυντικό δικαίωμα των εργοδοτριών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
Απαγορεύεται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να απασχολούν με διακεκομμένο ωράριο τους μερικώς απασχολούμενους εργαζόμενούς τους.

ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Στη σύμβαση προβλέπονται ακόμα και οι ακόλουθες ρυθμίσεις:
1) Επίδομα προϋπηρεσίας 2) Ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, 3) Επίδομα εποχιακής απασχόλησης 4) Απασχόληση προσωπικού μετά την λήξη της τουριστικής περιόδου 5) Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 6) Επίδομα τροφής 7) Επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα, Αδειας 8) Εργασία κατά την 6η και 7η ημέρα της εβδομάδας 9) Συνδικαλιστική άδεια 10) Παρακράτηση συνδικαλιστικής εισφοράς.
Τέλος υπάρχει προσάρτημα για τους ειδικούς όρους καταβολής των επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ