Τοπικές Ειδήσεις

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα εκτελέσει το έργο του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων Σκάλας Πάτμου

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Πάτμου

Στο πλαίσιο της συνεργασίας και της υποστηρικτικής λειτουργίας της Περιφέρειας προς τους Δή-μους του Νοτίου Αιγαίου, στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Πάτμου για την εκτέλεση του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης όμβριων Σκάλας Πάτμου» προϋπολογισμού 1.884.800,00 € , προέβησαν ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Πάτμου Ελευθέριος Πέντες.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο Δήμος Πάτμου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματι-κής περιόδου 2014-2020. Για το λόγο αυτό, με την Προγραμματική Σύμβαση ο Δήμος Πάτμου με-ταβιβάζει την αρμοδιότητα υλοποίησης του έργου στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ως φορέα υλο-ποίησης, καθώς διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαι-νόμενα όργανα, κλπ) για την υλοποίηση του έργου.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί μέχρι του ποσού των 1.638.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού Νοτίου Αιγαίου 2017-2020. Το υπόλοιπο ποσό, ήτοι 246.800,00 ευρώ θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου Πάτμου.

Ειδικότερα, η Περιφέρεια, ως Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει να λειτουργήσει ως δικαιούχος του έργου έναντι της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού Σκοπού, αναλαμβάνοντας όλα τα στάδια για την εκτέλεσή του, από την ωρίμανση, δημοπράτηση, ανάθεση και υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, μέχρι την παρακολούθηση της εκτέλεσης, οριστική παρα-λαβή και παράδοση στον Κύριο του έργου (Δήμο Πάτμου).

Το έργο αφορά στην κατασκευή των απαιτούμενων έργων αποχέτευσης ομβρίων στη Σκάλα Πάτμου, συμπεριλαμβανομένων των έργων διευθέτησης του ρέματος Περδικάρη. Το δίκτυο ομβρίων θα απο-τελείται από επτά συλλεκτήρες συνολικού μήκους 1.700 μέτρων περίπου και περιλαμβάνει τα απαι-τούμενα φρεάτια επίσκεψης , φρεάτια και κανάλια υδροσυλλογής. Το έργο της διευθέτησης του ρέ-ματος Περδικάρη αφορά συνολικό μήκος 400 μέτρων περίπου, με έργα ήπιας επέμβασης σε συγκε-κριμένα σημεία. Περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή ενός αντλιοστασίου ομβρίων στην περιοχή του λιμανιού, μέσω του οποίου τα νερά θα μεταφέρονται στη θάλασσα με δίδυμο καταθλιπτικό α-γωγό μήκους 35 μ.

Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του έργου και την παράδοση / παραλαβή του σε πλήρη λειτουργία , στον Δήμο Πάτμου.

 

 

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου