Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα στις 29 Δεκεμβρίου 2020, με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, και δημοσιεύθηκε την 31η Δεκεμβρίου 2020 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προάγονται από την Ρόδο:

Σε Ταγματάρχες κατ’ εκλογή οι παρακάτω Λοχαγοί:

Φροντιστών Πεζικού Διακονικολής Δημήτριος του Παράσχου

Σε Λοχαγούς κατ’ εκλογή οι παρακάτω Υπολοχαγοί:

Πεζικού Σεργίου Θεόδωρος του Εμμανουήλ

Πεζικού Τρικοίλης Ιωάννης του Θεοδώρου

Φροντιστών Πεζικού Κανάρης Ιωάννης του Μιχαήλ

Πεζικού – Ειδικών Δυνάμεων Ιατρίδης Αλέξανδρος του Ελευθέριου

Πυροβολικού Ποντίκας Γεώργιος του Μιχαήλ

Μηχανικού Χατζηστέργος Φώτιος του Πασχάλη

Εφοδιασμού Μεταφορών Κιάρης Μηνάς του Γεωργίου

Υλικού Πολέμου Έψιμος Στέργος του Ιακώβου

Σε Υπολοχαγούς κατ’ εκλογή οι παρακάτω Ανθυπολοχαγοί

Πεζικού Μαρκάκης Ασκληπιός του Νικολάου

Πεζικού Παυλίδης Πολύβιος του Δημητρίου

Πεζικού Τρομπούκης Νικόλαος του Επαμεινώνδα

Πεζικού Μηνάς Παναγιώτης του Νικολάου

Πυροβολικού Αυγενικού Αλέξανδρος του Ηλία

Διαβιβάσεων Δηλμπεράκης Παναγιώτης του Πέτρου

Εφοδιασμού Μεταφορών Ψαρομπάς Κυριάκος του Ποθητού

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ