ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ 31/8/2020 ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΈΤΡΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥΣ

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://tetragonika.govapp.gr/. Κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ακινήτου μπορεί – με τους κωδικούς που έχει για να αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες του TAXISnet- να εισέρχεται στη συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα και να δηλώνει υπεύθυνα στον οικείο Δήμο συμπληρωματικά ή και αρχικά, το πραγματικό σημερινό εμβαδόν κάθε ιδιοκτησίας του που ηλεκτροδοτείται η και που δεν ηλεκτροδοτείται , ή και δεν ηλεκτροδοτήθηκε ποτέ, τακτοποιημένο ή μη . Το εμβαδόν που δηλώνεται πρέπει να συμπίπτει με το εμβαδόν που είναι δηλωμένο στο Ε9.

Μετά την πάροδο της καταληκτικής ημερομηνίας παύουν να ισχύουν οι ευνοϊκές ρυθμίσεις περί απαλλαγής από τα πρόστιμα λόγω μη υποβολής δήλωσης και θα εφαρμοστεί η κειμένη νομοθεσία περί εσόδων των ΟΤΑ με αναδρομικές χρεώσεις & πρόστιμα.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ