Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το διήμερο σεμινάριο που διοργάνωσε
η Ένωση Λογιστών-Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ε.Λ.Φ.Ε.Ε) Ρόδου
στις 23 και 24 Απριλίου, στο ξενοδοχείο Amathus Beach Hotel, με ομιλητές
τους κ. Γεώργιο Χριστόπουλο, Φοροτεχνικό-Οικονομολόγο με πλούσια
συγγραφική και διδακτική εμπειρία, και τον κ. Κώστα Νιφορόπουλο, Ορκωτό
Ελεγκτή.

Πάνω από 150 λογιστές και φοροτεχνικοί, μέλη της EΛΦΕΕ ΡΟΔΟΥ και
συνεργάτες των γραφείων τους, άκουσαν με προσοχή τους δύο εξαίρετους
ομιλητές πάνω σε θέματα των νέων εντύπων των φορολογικών δηλώσεων,
ειδικά του Ε3 των επιχειρήσεων, όπου έγινε μια βαθιά εκ βάθρων αλλαγή
και προσαρμογή του, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
(Ν.4803/2014), τις πληροφορίες που ζητάει καθώς και τις μελλοντικές
διασταυρώσεις και ελέγχους που θα προκύπτουν από τα δεδομένα του, για
τον δειγματοληπτικό έλεγχο των επιχειρήσεων, ειδικά και μετά την
παραγραφή των χρήσεων έως και 2011, σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί οι
φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων.

Επίσης έγινε εκτενής αναφορά στις εργασίες τέλους χρήσης για τις
επιχειρήσεις, τις ελεγκτικές επαληθεύσεις, τη διαδικασία προσδιορισμού
των αποτελεσμάτων της χρήσης, τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες, την
παραγραφή των χρήσεων και το φορολογικό έλεγχο, μεταξύ άλλων.

Σε ένα εξαιρετικά πολύπλοκο και συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό
περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από ένα λαβύρινθο φοροεισπρακτικών
διατάξεων, η ΕΛΦΕΕ Ρόδου επιτελεί τους καταστατικούς σκοπούς της και
επιμορφώνει συνεχώς τα μέλη της και τους συνεργάτες τους, καθώς
αποτελούν την αιχμή του δόρατος της κάλυψης των φορολογικών αναγκών των
επιχειρήσεων και των ιδιωτών της περιοχής μας.

Τα μέλη της ΕΛΦΕΕ Ρόδου, τηρούν αυστηρούς κώδικες δεοντολογίας και
λειτουργούν σαν μία δυνατή ομάδα που υποστηρίζεται στην κάλυψη κάθε
φορολογικής ανάγκης που θα προκύψει για τους πελάτες τους, είτε
πρόκειται για τον ιδιώτη και τη μικρή επιχείρηση ή τον μεγάλο οργανισμό
και εταιρεία.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ