Παρά το γεγονός πως τα μέχρι τώρα στοιχεία και προβλέψεις για το 2015 δείχνουν ότι η πορεία του κλάδου θα είναι θετική και την τρέχουσα χρονιά, σύμφωνα με τη μελέτη του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, οι δυσκολίες για τον τουρισμό παραμένουν. Και αυτό γιατί συνεχίζει να μειώνεται, η μέση διάρκεια παραμονής των ταξιδιωτών από χώρες του εξωτερικού, γεγονός που έχει αρνητικές συνέπειες στη δαπάνη ανά επίσκεψη των επισκεπτών. Συνεπώς, ενώ σημειώθηκε αύξηση των αφίξεων κατά 23,0% το 2014, η αντίστοιχη αύξηση των δαπανών περιορίστηκε σε 11,1%.
Σύμφωνα με τα ευρήματα του Ευρωβαρόμετρου για το 2015, το 27% των Ελλήνων που ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι δεν θα πάνε διακοπές, ενώ το 74% από αυτούς που δήλωσαν ότι θα πάνε διακοπές προγραμματίζουν τις διακοπές σε προορισμούς μέσα στην Ελλάδα. Συνεπώς, πρέπει αφενός τα ξενοδοχεία να αξιοποιήσουν αυτή την τάση των Ελλήνων τουριστών και αφετέρου η πολιτεία να ενισχύσει τις διακοπές τους με διεύρυνση και επέκταση των προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού, συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στην άμβλυνση της εποχικότητας.

Επειδή σε πολύ υψηλό ποσοστό οι Ευρωπαίοι τουρίστες επιλέγουν, όπως αναφέρει η έρευνα, τον προορισμό των διακοπών τους με βάση τις πληροφορίες και την εμπειρία που αποκόμισαν φίλοι και συγγενείς τους, είναι πολύ σημαντικό οι τουρίστες που φεύγουν από την Ελλάδα να μένουν με τις καλύτερες εντυπώσεις από όλο το φάσμα των παρεχομένων υπηρεσιών, γιατί αυτοί αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές για την προσέλκυση νέων τουριστών, αλλά και για να γίνουν επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες της χώρας μας.

Για το λόγο αυτό αποτελεί κρίσιμο παράγοντα η αναβάθμιση των ξενοδοχείων και ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος που προσφέρουν. Επίσης, απαραίτητη είναι η αναβάθμιση και ανάδειξη των ιστορικών, αρχαιολογικών μνημείων και χώρων με διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτά, επέκταση του ωραρίου, καθώς τα πολιτιστικά αξιοθέατα ενός προορισμού αποτελούν έναν από τους κύριους παράγοντες βάσει των οποίων οι Ευρωπαίοι αποφασίζουν να επισκεφτούν, αλλά και να επανέλθουν σε, έναν προορισμό.

Τέλος, όλο και περισσότεροι τουρίστες επιλέγουν να οργανώσουν μόνοι τους τις κύριες διακοπές τους, κάνοντας χρήση του διαδικτύου. Έτσι, θα πρέπει, κυρίως τα μικρά ξενοδοχεία χαμηλότερων κατηγοριών, να εκσυγχρονιστούν και να δικτυωθούν, ώστε να εμφανίζονται στις αναζητήσεις των τουριστών και να απεξαρτηθούν από τις επιλογές και επιταγές των τουριστικών πρακτόρων.

Πληγή η εποχικότητα
Η διερεύνηση της εξέλιξης της εποχικότητας του ελληνικού τουρισμού καταλήγει στο ότι, παρά την σημαντική αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων της χώρας και την ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των αφίξεων, το πρόβλημα της εποχικότητας οξύνθηκε, έστω και οριακά, το 2014. Το συγκεκριμένο εύρημα αναδεικνύει ότι η εποχικότητα του τουρισμού αποτελεί δομικό πρόβλημα του κλάδου που δεν αντιμετωπίζεται, γενικά, με την αύξηση της τουριστικής κίνησης. Αντιθέτως, απαιτούνται δομικές αλλαγές και οι κατάλληλες δράσεις, όπως αυτές που προτάθηκαν πρόσφατα στη σχετική μελέτη ΙΤΕΠ-ΞΕΕ.

Το ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας από την άλλη, όπως έδειξε η έρευνα, συνέχισε να ανακάμπτει φθάνοντας τις 9.701 μονάδες στο τέλος του 2014, αριθμός που αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο μετά από αυτόν που καταγράφηκε το 2010, όπου το ξενοδοχειακό δυναμικό αριθμούσε 9.732 μονάδες. Την αυξητική του πορεία συνέχισε και το μέσο μέγεθος των μονάδων φθάνοντας στα 41,6 δωμάτια ανά μονάδα, μέγεθος που αποτελεί το υψηλότερο της περιόδου 1990-2014. Τέλος, η διερεύνηση της εξέλιξης της σύνθεσης του ξενοδοχειακού δυναμικού δείχνει ότι την τελευταία 15ετία υπάρχει μια συνεχής τάση αύξησης του μεριδίου των μονάδων που ανήκουν στις υψηλότερες κατηγορίες αστεριών.
Οι θετικές επιδόσεις των ελληνικών ξενοδοχείων που αποτυπώθηκαν στην έρευνα πεδίου του ΙΤΕΠ το 2013, συνεχίστηκαν και μάλιστα με υψηλότερους ρυθμούς και το 2014.
Το Μάιο του 2014 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013 παρατηρήθηκε μείωση στην απασχόληση, η οποία όμως ανέκαμψε θεαματικά τον Αύγουστο του 2014 σε σχέση με τον Αύγουστο του 2013, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 9%.

Τα υπόλοιπα τουριστικά μεγέθη που εξετάζονται στην έρευνα, δηλ. οι τιμές και οι πληρότητες των ελληνικών ξενοδοχείων, κατέγραψαν σημαντικές αυξήσεις τόσο το Μάιο, όσο και τον Αύγουστο του 2014 σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2013. Τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού στο αρνητικό οικονομικό κλίμα που επικρατεί στη χώρα, αλλά και τη συμβολή της ελληνικής ξενοδοχίας στην ανάσχεση της ανεργίας.
Βελτιωμένες ήταν και οι επιδόσεις των ξενοδοχείων σε περιφερειακό επίπεδο. Τα ευρήματα της έρευνας του 2014 δείχνουν ότι εδραιώνεται και ενισχύεται η βελτίωση του τουρισμού στην Αττική/Αθήνα, όπου τα ξενοδοχεία πέτυχαν αυξημένες πληρότητες, αλλά αυτό συνοδεύτηκε από αισθητή μείωση των τιμών τους τόσο το Μάιο, όσο και, κυρίως, τον Αύγουστο.

Σε πτώση ο εσωτερικός τουρισμός
Σε αντίθεση με τον εισερχόμενο τουρισμό στη χώρα μας, ο εσωτερικός τουρισμός συνεχίζει να συρρικνώνεται με δυσμενείς συνέπειες στις επιδόσεις των ξενοδοχείων που βασίζονται κατά κύριο λόγο σε Έλληνες πελάτες. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. οι διανυκτερεύσεις των Ελλήνων στα ξενοδοχειακά καταλύματα έχουν μειωθεί κατά 23% σε σχέση με το 2008, και το μερίδιό στους στις συνολικές διανυκτερεύσεις έχει περιοριστεί στο 18,6% το 2013 από 26,3% που ήταν το 2008. Παρόλα αυτά, όμως, είναι ενθαρρυντικό ότι οι διανυκτερεύσεις των Ελλήνων το 2013 κατέγραψαν αύξηση 4% σε σχέση με το 2012.

capital.gr

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ