Σε καταλογισμό «μαμούθ», που υπερβαίνει συνολικά το ένα εκατ. ευρώ προχώρησε με διάταξη του ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Δωδεκάνησα σε αιρετούς που υπηρέτησαν και υπηρετούν στον Δήμο Πάτμου, μετά το πέρας ελέγχου στις οικονομικές χρήσεις των ετών 2000-2005.
Όπως έγραψε η «δημοκρατική», του καταλογισμού, που μπορεί να προσβληθεί με έφεση ενώπιον του VII Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είχε προηγηθεί η έκδοση φύλλων μεταβολών και ελλείψεων.
Ακολούθησε η υποβολή υπομνημάτων των υπόλογων και η υπαγωγή ορισμένων εκ των δαπανών που είχαν κριθεί ανοίκειες με τα φύλλα μεταβολών και ελλείψεων σε νομιμοποιητικές διατάξεις νόμων.
Με 6 φύλλα μεταβολών και ελλείψεων του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Δωδεκάνησα δημοτικοί σύμβουλοι αλλά και υπάλληλοι των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Πάτμου κλήθηκαν να δικαιολογήσουν δαπάνες ύψους 1,8 εκατ. ευρώ που έχουν κριθεί παράνομες.
Θυμίζουμε ότι ποσό 84.891,02 ευρώ καταλογίστηκε με την υπ΄αριθμ. 2/2009 απόφαση της Τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής του άρθρου 141 του ν. 3463/2006 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στον πρώην δήμαρχο Πάτμου κ. Γρ. Καμπόσο, που κρίθηκε συνυπαίτιος οικονομικής ζημίας που προκλήθηκε στο Δήμο στις οικονομικές χρήσεις των ετών 2003, 2004 και 2005.
Της αποφάσεως καταλογισμού προηγήθηκε έλεγχος από τις επιθεωρήτριες του Υπουργείου Οικονομικών κ.κ. Παν. Ιωακειμίδου και Αφρ. Καρδιασμένου αλλά και άλλη απόφαση της ίδιας επιτροπής της Περιφέρειας με την οποία καταλογίστηκαν παράνομες δαπάνες σε 12 δημοτικούς συμβούλους του ίδιου Δήμου.
Ο δήμαρχος Πάτμου κρίθηκε συγκεκριμένα συνυπαίτιος για τη ζημία που προκλήθηκε σε βάρος της περιουσίας του Δήμου Πάτμου από επιχορηγήσεις αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων της χρήσης 2003 και από οικονομικές ενισχύσεις δήθεν άπορων συγγενών δημοτικών υπαλλήλων κατά τις χρήσεις 2003, 2004 και 2005. Η ίδια επιτροπή έχει καταλογήσει το ποσό των 80.309,82 ευρώ στον κ. Π. Ευγενικό, το ποσό των 76.269,82 ευρώ στον κ. Αντώνιο Φέγγαρο, το ποσό των 58.143,03 ευρώ στον κ. Αντώνιο Γαμπιέρη, το ποσό των 72.533,79 ευρώ στον κ. Ματθαίο Μελιανό, το ποσό των 59.108,03 ευρώ στον κ. Διαμαντή Τουρτουλή, το ποσό των 82.849,82 ευρώ στον κ. Αριστείδη Γρύλλη, το ποσό των 69.945,82 ευρώ στον κ. Αναστάσιο Κατσαρό, το ποσό των 73.674,82 ευρώ στον κ. Εμμανουήλ Γρύλλη, το ποσό των 59.674,23 ευρώ στον κ. Παντελή Γρύλλη, το ποσό των 70.412,23 ευρώ στον κ. Μιχελλή Αλέκο, το ποσό των 55.658,23 ευρώ στον κ. Σταύρο Καμπόσο και το ποσό των 4.994,20 ευρώ στην κ. Νομική Μαύρου.
Στον δήμαρχο και τους ως άνω δημοτικούς συμβούλους δεν έγιναν καταλογισμοί λόγω τριετούς παραγραφής αλλά και έλλειψη δόλου για ζημία που φέρονται να προξένησαν στην περιουσία του Δήμου Πάτμου από την καταβολή στεγαστικού επιδόματος σε υπαλλήλους και συνταξιούχους του Δήμου κατά τη χρήση του 2002, από οικονομικές ενισχύσεις στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Πάτμου κατά τις χρήσεις 2003 και 2004, από επιχορηγήσεις αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων κατά τις χρήσεις 1999, 2000, 2001, 2002 και 2004 και από τις οικονομικές ενισχύσεις δήθεν άπορων συγγενών δημοτικών υπαλλήλων κατά τις χρήσεις 1999, 2000, 2001 και 2002.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ