Σοβαρή υστέρηση στη διαχείριση των περιοχών Natura 2000 και στην προστασία των απειλούμενων ειδών παρουσιάζει η χώρα μας, σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα τριών διεθνών περιβαλλοντικών οργανώσεων. Η χώρα μας βρίσκεται σε καλό επίπεδο μόνο στην ενσωμάτωση της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. αλλά… «χωλαίνει» στην πράξη, καθώς δεν έχει ακόμα λάβει εξειδικευμένα μέτρα για την προστασία των πιο πολύτιμων ειδών και οικοτόπων της, ενώ παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις στη διαβούλευση αποφάσεων που αφορούν έμμεσα ή άμεσα στο φυσικό περιβάλλον.

Η έκθεση με θέμα ««Η κατάσταση εφαρμογής των οδηγιών για τα άγρια πτηνά και τους οικότοπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση» πραγματοποιήθηκε από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις Bird Life Europe, WWF, European Environmental Bureau (EEB) και Friends of the Earth Europe και αφορά στα 18 από τα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. . Οι οργανώσεις εξέτασαν τις χώρες στη βάση 11 κριτηρίων για την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας, αποτυπώνοντας σχηματικά με τρία χρώματα (πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο) τις επιδόσεις τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 67% των κρατών έχει καλύψει τις υποχρεώσεις του σε θεσμικό επίπεδο, όμως καμία χώρα δεν πληρούσε τα κριτήρια που αφορούν στη διαχείριση των περιοχών, την προστασία των ειδών, την εφαρμογή της δέουσας εκτίμησης και τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων.

Η Ελλάδα

Τα στοιχεία για τη χώρα μας συγκεντρώθηκαν από τις οργανώσεις Δίκτυο Μεσόγειος SOS, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, και WWF Ελλάς. «Ακόμα και αν το τελευταίο διάστημα σημειώθηκαν σημαντικά βήματα προόδου, στα οποία περιλαμβάνεται η έγκριση των τριών πρώτων σχεδίων δράσης για την προστασία ειδών της χώρας, η επέκταση του δικτύου Natura 2000 στον θαλάσσιο χώρο ειδικά και η ψήφιση του νέου νόμου για τους φορείς διαχείρισης, η Ελλάδα εξακολουθεί να παρουσιάζει κενά σε πολύ σημαντικές υποχρεώσεις», αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση.

«Για πολλά κομβικά θέματα, όπως ο πλήρης χαρακτηρισμός των περιοχών Natura 2000, η δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων σχεδίων, έργων και δραστηριοτήτων στις εν λόγω περιοχές, η παρακολούθηση της κατάστασης των προστατευόμενων στοιχείων της φύσης και η εξασφάλιση επαρκούς και σταθερής χρηματοδότησης και πόρων, η κατάσταση εφαρμογής είναι μερική και ελλιπής. Σημαντικές ελλείψεις παρουσιάζουν επίσης οι διαδικασίες που αφορούν στη διαβούλευση, τη συμμετοχή και την εμπλοκή των ενδιαφερόμενων φορέων, οι οποίες παρόλο που δεν είναι νομικά επιβεβλημένες θεωρούνται κρίσιμες για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της προστασίας της φύσης», αναφέρουν.

Πηγή: Καθημερινή

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ