Eνώπιον του Πταισματοδίκη Ρόδου κλήθηκαν για κατάθεση αιρετοί, που θήτευσαν στον ενιαίο Δήμο Ρόδου, για να δώσουν εξηγήσεις γύρω από την πορεία των μετοχών του Δήμου στην ιδιωτική εταιρεία “Αιολικό Πάρκο Ρόδου Α.Ε.”.
Αφορμή για την προκαταρκτική εξέταση, που διενεργείται, αποτέλεσε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα όσα προέκυψαν από κοινοβουλευτικό έλεγχο που προκάλεσε βουλευτής της Χρυσής Αυγής, για την λειτουργία και την πορεία της επένδυσης της εταιρείας “Αιολικό Πάρκο Ρόδου Α.Ε.”.
Ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής κ. Χρήστος Χατζησάββας, με αφορμή δημοσιεύματα, υποστήριξε με ερώτησή του ότι προκύπτουν ερωτηματικά γύρω από την συμμετοχή του Δήμου Ρόδου στο μετοχολόγιο της εν λόγω εταιρείας, με χρηματικό ποσό το οποίο φέρεται να ανέρχεται στο 1.500.000 €.
Διατύπωσε επίσης ερωτήματα για το συνολικό καθεστώς λειτουργίας της εταιρείας, την πραγματική σύνθεση του μετοχολογίου της, τις σχέσεις της εν λόγω εταιρείας με άλλες εγχώριες και αλλοδαπές εταιρείες, στις επαγγελματικές σχέσεις διοικητικών στελεχών της με διάφορες εταιρείες, καθώς και στην στάση την οποία τηρούσε και εξακολουθεί να τηρεί όλα αυτά τα έτη ο Δήμος Ρόδου.
Την 5η Οκτωβρίου 2017 ο υπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Σκουρλέτης υπέβαλε στην Βουλή συμπληρωματικά στοιχεία σε απάντηση ερώτησης του βουλευτή. Μεταξύ αυτών και το από 2 Ιουλίου 2017 έγγραφο του Δήμου Ρόδου.
Πιο συγκεκριμένα ο δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος στην απάντηση που υπογράφει, αναφερόμενος στο θέμα της συμμετοχής του Δήμου Ρόδου, ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Αταβύρου, αναφέρει τα εξής:
Ο Δήμος Ρόδου συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.» με αρ. ΓΕΜΗ 071986120000 ως καθολικός διάδοχος του Δήμου Αταβύρου, με αξία κτίσης 908.601,12 ευρώ, που αφορά σε 15.968 μετοχές που αντιστοιχούν στο 10% του συνολικού κεφαλαίου της παραπάνω εταιρείας, σύμφωνα και με το τελευταίο κατατεθειμένο πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που έχει κατατεθεί στα Μητρώα του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, με ημερομηνία 19-9-2015.
Λόγω συνεχόμενων ζημιογόνων χρήσεων της παραπάνω εταιρείας, έχει σχηματιστεί μέχρι 31/12/2015 συνολική πρόβλεψη υποτίμησης της αξίας των μετοχών συνολικού ύψους 827.901,09 ευρώ. Στις 31/12/2015 η αξία αποτίμησης της παραπάνω συμμετοχής του Δήμου, ανέρχεται στο ποσό των 80.700,03 ευρώ.
Τον Νοέμβριο του 2012 το συγκεκριμένο θέμα της συμμετοχής του Δήμου Ρόδου στο μετοχικό σχήμα της εταιρείας είχε αποτελέσει θέμα τριβής μεταξύ πλειοψηφίας και μειοψηφίας στο δημοτικό συμβούλιο με αφορμή τη συμμετοχή εκπροσώπου της δημοτικής αρχής στη γενική συνέλευση της εταιρείας «Αιολικό Πάρκο Ρόδου ΑΕ».
Το δημοτικό συμβούλιο σε συνεδρίασή του είχε αποφασίσει κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντων των μελών της παράταξης «Η Ρόδος Μπροστά», με επικεφαλής τον κ. Γεώργιο Χατζημάρκο, να διορίσει τον τότε αντιδήμαρχο επί των Οικονομικών κ. Νικόλαο Τσουκαλά ως εκπρόσωπο του Δήμου Ρόδου στην έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας «Αιολικό Πάρκο Ρόδου Α.Ε.».
Ο κ. Χατζημάρκος και η παράταξή του αρνήθηκε να ψηφίσει το θέμα, επισημαίνοντας ότι ουδέποτε στην απογραφή αποτυπώθηκε ότι ο Δήμος Ρόδου είναι μέτοχος στην εταιρεία, όπως δεν αποτυπώθηκε και η αξία των μετοχών του, ενώ επιπλέον φέρεται ότι έχει καταβάλει ποσό που υπερβαίνει τα 1,5 εκατ. ευρώ για την αγορά των μετοχών.
Το ίδιο διάστημα ο πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας «Αιολικό Πάρκο Ρόδου» κ. Εµµανουήλ Χατζησάββας, καταζητούμενος με εντάλματα σύλληψης, με δημόσια επιστολή του είχε καταγγείλει τη δηµοτική αρχή του ενιαίου Δήµου αλλά και του καταργηθέντος Δήµου Αταβύρου.
Mε 6σέλιδη αναφορά που απέστειλε συγκεκριµένα στον τότε δήµαρχο Ρόδου κ. Στάθη Κουσουρνά και κοινοποίησε στον γενικό επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης και σε όλους τους δηµοτικούς συµβούλους, ο κ. Χατζησάββας υποστήριξε ότι η συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της «Αιολικό Πάρκο Ρόδου Α.Ε.» του πρώην Δήµου Αταβύρου και του Δήµου Ρόδου, ως καθολικού διαδόχου του, είναι παράνοµη.
Ο κ. Χατζησάββας, αφού αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στους δηµοσιευµένους ισολογισµούς της εταιρείας «Αιολικό Πάρκο Ρόδου Α.Ε.» επισηµαίνει ότι έγινε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου, που ορίζεται πλέον στο ποσό των 9.086.011,20 ευρώ, µε καταβολές των ποσοστών αυτού από τους µετόχους, παρότι ο πρώην Δήµος Αταβύρου για το 10% που κατέχει δεν έχει καταβάλει οποιοδήποτε ποσό.
Πιο συγκεκριµένα στον πρώην Δήµο Αταβύρου είχε παραχωρηθεί δωρεάν το 10% του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας χωρίς ωστόσο να υπάρξει πράξη αποδοχής του δηµοτικού συµβουλίου, όπως υποστηρίζει ο κ. Χατζησάββας. Διατείνεται παραπέρα ότι το συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο δεν δηλώθηκε αρµοδίως στο δηµοτικό συµβούλιο του νεοσύστατου Δήµου από τον πρώην Δήµο Αταβύρου, που κατέχει, χωρίς να έχει µετάσχει σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, µετοχές αξίας 908.601,12 ευρώ.
Η αναφορά του κ. Χατζησάββα συνοδευόταν µεταξύ άλλων και από επιστολή δικηγόρου της ανώνυµης εταιρείας, µε την οποία βρίσκεται ως γνωστόν σε δικαστική αντιπαράθεση, η οποία απευθύνεται στον πρώην Δήµο Αταβύρου.
Την επιστολή φέρεται να έχει αποστείλει η γερµανική εταιρεία «ABB New Ventures GmbH», προς τον πρώην δήµαρχο Αταβύρου κ. Ν. Τσουκαλά και σε αυτήν αναφέρεται ότι τον Δεκέµβριο του 2000 όταν αγόρασε τα πρώτα µετοχικά δικαιώµατα στην «Αιολικό Πάρκο» ο Δήµος Αταβύρου, συµµετείχε µε 300 µετοχές ονοµαστικής αξίας 10.000 δρχ. έκαστη που αντιστοιχούσαν στο 10% του τότε συνολικού αριθµού των µετοχών.
Επισηµαίνεται επίσης ότι για τις ανάγκες υλοποίησης της επένδυσης η ανώνυµη εταιρεία προχώρησε σε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά 3.066.800.000 δρχ το οποίο κατεβλήθη από θυγατρική της ΑΒΒ και ότι λόγω πρακτικών αναγκών όλες οι ονοµαστικές µετοχές που εκδόθηκαν έναντι της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου εκδόθηκαν στο όνοµα των τότε υφιστάµενων µετόχων.
Στην ίδια επιστολή αναφέρεται ότι ο πρώην Δήµος απέκτησε αυξηµένο ποσοστό στην εταιρεία και µετοχές ιδιαίτερα µεγάλης αξίας χωρίς να καταβάλει χρήµατα και ζητά είτε να της καταβάλει το αντίτιµο των µετοχών είτε να τις µεταβιβάσει στην ΑΒΒ άνευ τιµήµατος!!
Η ΑΒΒ αναφέρει µάλιστα ότι είναι διατεθειµένη να αγοράσει τις ονοµαστικές µετοχές που είχε ο πρώην Δήµος πριν την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου.
Ο τότε αντιδήµαρχος επί των Οικονοµικών κ. Ν. Τσουκαλάς είχε επισημάνει ότι το όλο θέµα είχε απασχολήσει το δηµοτικό συµβούλιο του πρώην Δήµου Αταβύρου µετά και την εξαγορά του ποσοστού της ΑΒΒ από την Iweco.
Επεσήµανε ότι οι µετοχές δόθηκαν αρχικώς από την εταιρεία «Αιολικό Πάρκο» στο Δήµο διότι δεν µπορούσε να επιχορηγηθεί η επένδυση χωρίς τη σύµπραξη δηµοσίου φορέα. Εξήγησε ότι για τον ίδιο λόγο διατηρήθηκε το ποσοστό του 10% και µετά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και ότι σε καµία γενική συνέλευσή της ούτε και σε ισολογισµό της αποτυπώθηκε ένσταση για τον τρόπο κτήσεως των µετοχών αυτών. Kατέστησε εξάλλου σαφές ότι η δηµοτική αρχή δεν προτίθεται να απεµπολήσει τα δικαιώµατά της στην εταιρεία και ότι ακόµη δεν έχει εισπράξει µέρισµα καθώς δεν υπήρξε κερδοφόρα χρήση.
Τον Ιούλιο του 2014 το θέμα της συμμετοχής του Δήμου Ρόδου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε απασχολήσει την Βουλή με ερώτηση της τότε βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ Ραχήλ Μακρή.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με νεότερα στοιχεία των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου λόγω συνεχιζόμενων ζημιογόνων χρήσεων της εταιρείας «Αιολικό Πάρκο» έχει σχηματιστεί μέχρι την 31.12.2016 συνολική πρόβλεψη υποτίμησης της αξίας των μετοχών ύψους 827.901,09 ευρώ.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ