Με απόφαση που εξέδωσε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου έγινε εν μέρει δεκτή αγωγή της Τράπεζας Πειραιώς κατά ενός Πορτογάλου υποχρεώνοντάς τον να επιστρέψει στην Τράπεζα ποσό ύψους 396.000 ευρώ περίπου που είχε λάβει ως δάνειο.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενάγουσα Τράπεζα, το 2008 καταρτίστηκε στη Ρόδο σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου μεταξύ αυτής και του Πορτογάλου βάσει της οποίας χορηγήθηκε στον τελευταίο δάνειο ποσού 375.000 ευρώ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για αγορά ακινήτου.
Επιπλέον, το δάνειο ήταν εξοφλητέο σε 252 ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις και με κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο κατά την υπογραφή της σύμβασης ανερχόταν σε 6%.
Το ποσό εκταμιεύτηκε σε δύο δόσεις των 350.000 ευρώ και των 25.000 ευρώ τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του έτους 2008.
Ακόμη, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε η Τράπεζα, ο εναγόμενος δεν κατέβαλε καμία δόση με αποτέλεσμα η τράπεζα λόγω μη εμπρόθεσμης και τακτικής εξυπηρέτησης του δανείου να κλείσει οριστικά τον λογαριασμό του εναγομένου το 2010, να καταγγείλει τη σύμβαση δανείου και να κηρύξει ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο του άληκτου κεφαλαίου.
Ως προς το ποσό των 25.000 που χορηγήθηκε στον εναγόμενο εν είδει καταναλωτικού δανείου και εκταμιεύτηκε τον Ιούλιο του 2008 συμφωνήθηκε να είναι εξοφλητέο σε 84 δόσεις και με κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο ανερχόταν κατά την υπογραφή της σύμβασης σε 7,95%.
Λόγω μη εμπρόθεσμης και τακτικής εξυπηρέτησης του δανείου συγκεκριμένα των οφειλόμενων δόσεων από τον Απρίλιο του έτους 2009, η ενάγουσα έκλεισε οριστικά τον τηρούμενο για την εξυπηρέτηση του δανείου λογαριασμό.
Στη συνέχεια η Τράπεζα απέστειλε το 2010 εξώδικη ειδοποίηση-πρόσκληση που κοινοποιήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προκειμένου να πραγματοποιηθεί κοινοποίηση αυτής στον εναγόμενο καθόσον αυτός ήταν κάτοικος εξωτερικού με την οποία καταγγέλθηκαν αμφότερες οι ως άνω συμβάσεις δανείου και γνωστοποιήθηκε στον εναγόμενο το κλείσιμο των τηρούμενων λογαριασμών οι οποίοι παρουσίαζαν χρεωστικό υπόλοιπο ο μεν εξυπηρετήσεως του τοκοχρεωλυτικού δανείου ύψους 372.324,39 ευρώ, ο δε εξυπηρετήσεως καταναλωτικού δανείου ύψους 23.592,59 ευρώ.
Έτσι η Τράπεζα με την αγωγή της ζητούσε τα ποσά αυτά εντόκως με το ανώτατο επιτρεπτό επιτόκιο υπερημερίας.
Το Δικαστήριο με την απόφαση του υποχρεώνει τον εναγόμενο , ο οποίος δικάστηκε ερήμην, να καταβάλει στην Τράπεζα το ποσό των 372.324,39 και το ποσό των 23.593,59 ευρώ εντόκως από την επίδοση της αγωγής.
Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Γιάννης Πάππου.

5 σχόλια στο Πορτογάλος «φέσωσε» την Τράπεζα Πειραιώς!

 1. Avatar Ο/Η Thodoris λέει:

  Μη με σκας κε Γρ και πες μου, γιατί γίναν οι ανακεφαλαιοποιήσεις;

 2. Avatar Ο/Η Dimitris λέει:

  Ψάξτε να τον βρείτε

 3. Avatar Ο/Η Κ.Γρομιτσαρης λέει:

  ΠΟΙΟΣ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΑΦΑΛΑΙΟΠΟΗΣΕΩΝ;

 4. Avatar Ο/Η Κ.Γρομιτσαρης λέει:

  Οι ανακεφαλαιοππιησεις γιατι εγιναν;Δεν τα πηρε ητραπεζα με τις αμακαφαλαιοπιησεις;

 5. Avatar Ο/Η Thodoris λέει:

  Τι λες βρε παιδί μου γίνονται αυτά τα πράγματα;

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ