Η έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, του Δήμου Ρόδου, του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ) και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για το έργο «Προστασία, Διαχείριση και Βιώσιμη Ανάπτυξη της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου», θα συζητηθεί στην προσεχή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 27/06/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στην Ρόδο.
Εισηγητής του θέματος θα είναι ο ίδιος ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.
Όπως έγραψε η «δ», στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης, είναι προγραμματισμένα να υλοποιηθούν στην Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου μια σειρά από σημαντικά έργα.
Στους στόχους, περιλαμβάνεται η προστασία του εξέχοντος μνημειακού συνόλου της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου και παράλληλα η ικανοποίηση των κοινωνικοοικονομικών αναγκών των κατοίκων και των επισκεπτών, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, με γνώμονα τη διατήρηση και την ανάδειξη της εξέχουσας οικουμενικής αξίας της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου ως αγαθού παγκόσμιας κληρονομιάς ιδίως δε της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας των πολιτιστικών αξιών που ενσωματώνουν η ιστορία, η τέχνη, η αρχιτεκτονική και γενικότερα η πολιτιστική κληρονομιάς της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου.

*Ειδικότερα η ΠΣ θέτει τους ακόλουθους στόχους:
α. Την προστασία και διαχείριση των μνημείων της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου και του περιβάλλοντός της μέσω ενός ιεραρχημένου προγράμματος εκπόνησης μελετών και υλοποίησης εργασιών συντήρησης, αποκατάστασης, ανάδειξης και προβολής του μνημειακού συνόλου.
β. Την αισθητική αναβάθμιση, την εξυγίανση, την επίλυση λειτουργικών προβλημάτων και την αναζωογόνηση του ενεργού οικισμού της Μεσαιωνικής Πόλης σε βιώσιμη και αειφόρο βάση. Στο πλαίσιο αυτό θα αναληφθούν δράσεις για την ενίσχυση της κατοικίας, την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών, τη λελογισμένη ανάπτυξη των τουριστικών χρήσεων, τη θέσπιση και διασφάλιση της εφαρμογής των κανονισμών για τις χρήσεις και τις λειτουργίες τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού χώρου ούτως ώστε να αποτραπεί η μετατροπή του μνημειακού συνόλου σε χώρο τουριστικής αγοράς και φιλοξενίας και νυχτερινής διασκέδασης (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πεζών και οχημάτων, ανάπτυξη ήπιων μορφών μετακίνησης, πολεοδομικοί κανονισμοί και άρση παραβάσεων και αυθαιρεσιών, όροι λειτουργίας εμπορικών χρήσεων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αποτροπή αισθητικής και λειτουργικής υποβάθμισης του δημόσιου χώρου από την ανεξέλεγκτη τοποθέτηση εμπορευμάτων, τραπεζοκαθισμάτων και διαφημιστικών πινακίδων, αποτροπή ηχορύπανσης κλπ). Θα ληφθεί επίσης μέριμνα για τον εντοπισμό και την κάλυψη των κενών στο θεσμικό πλαίσιο και την εφαρμογή ηλεκτρονικών εργαλείων για την βελτίωση της εικόνας της πόλης.
γ. Την ανάδειξη της Μεσαιωνικής Πόλης σε κέντρο πολιτισμού διεθνούς εμβέλειας με αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος που προσφέρει η ιδιαίτερη ταυτότητά της, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα του τουρισμού και συμβάλλοντας στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
δ. Την ανάδειξη τον ιστορικού χαρακτήρα της Ρόδου. Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί τον συμπλέγματος της Δωδεκανήσου αποτελώντας κέντρο εξυπηρέτησης και πόλο ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή. Η γεωγραφική της θέση είναι στρατηγικής σημασίας. Παράλληλα, η γεωμορφολογία και το φυσικό της κάλλος, η ιστορικότητα και η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της την καθιστούν ένα από τα πλέον επισκέψιμα ελληνικά νησιά, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει εφαλτήρια ανάπτυξης για όλο το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Συνεπώς, οι δράσεις πού λαμβάνονται στην κατεύθυνση της διατήρησης της προαναφερθείσας ιστορικότητας είναι ταυτόσημες με την ενίσχυση ενός νησιού με ιδιαίτερη δυναμική.
ε. Την εξασφάλιση χρηματοδότησης μέσω του ετήσιου προϋπολογισμού των συμβαλλομένων, της ένταξης έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους και της απόδοσης μέρους των εσόδων τον ΤΑΠΑ από εισιτήρια, μισθώσεις ακινήτων και παραχωρήσεις μνημείων. Επιπλέον οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την μελλοντική εξεύρεση πόρων για την υλοποίηση έργων.
Οι σκοποί και στόχοι της Προγραμματικής Σύμβασης εξειδικεύονται σε ένα ενιαίο και συνεκτικό πρόγραμμα.
Οι βασικοί άξονες δράσεων
Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων οι συμβαλλόμενοι προγραμματίζουν συγκεκριμένες δράσεις, μελέτες και έργα που εντάσσονται σε ένα ενιαίο και συνεκτικό πρόγραμμα, με βάση τούς παρακάτω άξονες:
1. Θεσμικές παρεμβάσεις
2. Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση έργων συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου.
3. Ένταξη συγκεκριμένων κατάλληλων δημόσιων και κοινωφελών χρήσεων σε επιλεγμένα ακίνητα και μνημεία.
4. Άμεσα μέτρα και σωστικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση ετοιμόρροπων στις περιοχές των κοινόχρηστων χώρων αλλά και σε κενά ακίνητα, δημόσια και ιδιωτικά.
5. Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων.
6. Υλοποίηση προγραμμάτων για την ενεργειακή εξοικονόμηση και εγκατάσταση ήπιων μορφών ενέργειας.
7. Ενίσχυση και εμπλουτισμός των δράσεων προβολής της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου και ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου (πολιτιστικές εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου, ημερίδες, ενημερωτικές δράσεις, συναντήσεις καλλιτεχνών, συγγραφέων και επιστημόνων, πολιτιστικές ανταλλαγές με αντίστοιχες πόλεις, ετήσια διεθνή φεστιβάλ κλπ). Διατύπωση συγκεκριμένων υλοποιήσιμων προτάσεων για την ανάδειξη της Μεσαιωνικής Πόλης σε κέντρο πολιτισμού διεθνούς εμβέλειας.
8. Έρευνα-τεκμηρίωση των μνημείων της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου (ψηφιακές δράσεις, μελέτη μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, παραδοσιακών τεχνών, μεσαιωνικής μουσικής, συνεργασίες με Ευρωπαϊκά και Διεθνή Επιστημονικά Ιδρύματα και Οργανισμούς κτλ).

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ