Αθλητικά

Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ιππασίας Ρόδου: Η προκήρυξη για την άδεια ικανότητας αθλητού

Την Κυριακή 6 Μαρτίου, το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ιππασίας Ρόδου, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας, διοργανώνουν στο νησί μας, την 3η άδεια ικανότητα αθλητού ιππικής δεξιοτεχνίας και ιππικής αντοχής, όπως αναπτυξιακό αγώνα ιππικής αντοχής.
Η Ε.Ο.Ι. μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της ανακοίνωση την προκήρυξη για την 3η άδεια ικανότητας αθλητού.
Αναλυτικά:
Εξεταστική ύλη
Η εξεταστέα ύλη για την ΑΙΑ είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΟΙ, www.hef.gr / Η Ομοσπονδία Άδεια Ικανότητας Αθλητού.
1. Θεωρία – Κανονισμοί Αθλημάτων (Ιππικής Δεξιοτεχνίας & Ιππικής Αντοχής)
– Γενικά (Σαγή, Ορισμοί, Ίππευση, Ιππική Συμπεριφορά, Μεταφορά, Αγώνες, κ.τ.λ.)
– Κτηνιατρικά (Ιππολογία, Υγιεινή του Αλόγου, Ιπποκομία, Τροφή, Ασθένειες)
Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε 30 πολλαπλές ερωτήσεις από τα γενικά θέματα, τα Κτηνιατρικά, την Ιππική Δεξιοτεχνία και την Ιππική Αντοχή και θα πρέπει να απαντηθούν ορθά τουλάχιστον οι 25.
Οι εξεταζόμενοι άνω των 14 ετών έχουν 30 λεπτά για να απαντήσουν τις πολλαπλές ερωτήσεις, ενώ οι εξεταζόμενοι ηλικίας 9 έως 14 θα έχουν 40 λεπτά.
2. Ιπποκομία
– Πρακτική εξέταση στην ιπποκομία του ίππου.
Ο ίππος παραχωρείται από τον διοργανωτή όμιλο. Οι αθλητές υποχρεούνται να γνωρίζουν τη διαδικασία σελώματος και τοποθέτησης ηνίων και τρόπου ελέγχου της ορθής και ασφαλούς τοποθέτησης της ιπποσκευής του ίππου.
3. Πρακτική
– Τεστ Ιππικής Δεξιοτεχνίας Άδειας Ικανότητας Αθλητού 2021
Οι εξεταστές κρίνουν την θέση του ιππέα, την ακρίβεια στο test Ι.Δ. καθώς και την ικανότητα του ιππέα να καθοδηγεί των ίππο του.
Το Τεστ Ιππικής Δεξιοτεχνίας είναι υποχρεωτικό για όλους τους εξεταζόμενους.
-Εκπαιδευτική διαδρομή Ιππικής Αντοχής 5χλμ.
Τρόπος διεξαγωγής- Κτηνιατρικός έλεγχος ίππων
Οι υποψήφιοι αθλητές που έχουν επιτύχει στη θεωρία, παρουσιάζουν στον κτηνιατρικό έλεγχο οι ίδιοι τον ίππο, με τον οποίο θα λάβουν μέρος στην πρακτική εξέταση, μαζί με το διαβατήριό του, παρουσία κτηνιάτρου και κριτή.
Οι ίπποι οι οποίοι συμμετέχουν στην ΑΙΑ πρέπει να παρουσιάζονται από τους υποψήφιους υποχρεωτικά με ηνία και στομίδα και πρέπει να έχουν διαβατήριο της ΕΟΙ, να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΕΟΙ, να είναι εμβολιασμένοι και να φέρουν τόσο microchip όσο και τον αριθμό μητρώου τους σε εμφανές σημείο. Εφιστάται η προσοχή στην καλή φυσική κατάσταση των ίππων.
Όσοι υποψήφιοι ολοκληρώσουν επιτυχώς τον κτηνιατρικό έλεγχο, εξετάζονται στη συνέχεια στην ιπποκομία και μετά στην πρακτική, δηλ. στο τεστ Ιππικής Δεξιοτεχνίας Άδειας Ικανότητας Αθλητού 2021 και στην εκπαιδευτική διαδρομή Ιππικής Αντοχής 5χλμ.
Ολοκληρώνοντας με επιτυχία το τεστ Ιππικής Δεξιοτεχνίας, οι εξεταζόμενοι θα έχουν λάβει την ΑΙΑ στην Ιππική Δεξιοτεχνία.
Στη συνέχεια οι υποψήφιοι εξετάζονται στην εκπαιδευτική διαδρομή Ιππικής Αντοχής 5χλμ. κι εφ’ όσον την διεκπεραιώσουν επιτυχώς, θα έχουν λάβει την ΑΙΑ και στην Ιππική Αντοχή. Αθλητές που κατέχουν ήδη την Άδεια Ικανότητας Αθλητού στην Ιππική Δεξιοτεχνία, θα εξετάζονται στη θεωρία, θα παρουσιάζουν τον ίππο τους στον κτηνιατρικό έλεγχο και θα εξετάζονται στην εκπαιδευτική διαδρομή Ιππικής Αντοχής 5χλμ..
1. Υποβολή Δικαιολογητικών και παράβολο ΑΙΑ
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων αθλητών πρέπει να υποβληθούν πρωτότυπα και συμπληρωμένα στην ΕΟΙ έως την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 (μετά την ημερομηνία αυτή, καμία δήλωση δεν θα γίνει αποδεκτή):
α. Συνοδευτικό του Σωματείου για την ΑΙΑ σωστά συμπληρωμένο
β. Δελτίο Εγγραφής Αθλητού (εφόσον ο αθλητής δεν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο αθλητών της ΕΟΙ)
γ. Κάρτα Υγείας Αθλητού (σε περίπτωση που έχει περάσει ένας χρόνος από την εγγραφή του υποψηφίου στο μητρώο αθλητών της Ε.Ο.Ι.)
δ. Πιστοποιητικό Γέννησης ή ταυτότητα ή διαβατήριο(εφόσον ο αθλητής δεν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο αθλητών της ΕΟΙ)
Για όσους εκ των υποψηφίων δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αθλητών της Ε.Ο.Ι., θα πρέπει να στείλουν συμπληρωμένο μέσω του Σωματείου τους, το Δελτίο Εγγραφής Αθλητού για την Έκδοση Δελτίου Αθλητικής Ικανότητας, μαζί με το σχετικό συνοδευτικό της Ε.Ο.Ι., από το οποίο να πιστοποιείται η ηλικία του υποψηφίου Αθλητή (ταυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό γέννησης) ο οποίος πρέπει να έχει συμπληρώσει χρονολογικά εννέα (9) χρόνια από τη γέννησή του.
Το Παράβολο της ΑΙΑ, ορίζεται στα 100,00€, και καταβάλλεται ηλεκτρονικά (Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας, Bank: ALPHA BANK ΙΒΑΝ: GR19 0140 2690 2690 0200 2000 438, BIC/SWIFT: CRBAGRAAXXX έως την ημέρα υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών και καλύπτει και την ετήσια συνδρομή του αθλητή.
2. Δηλώσεις ΑΙΑ για Πρακτικά στο Ηλεκτρονικό Σύστημα
Αφού υποβληθούν όλα τα δικαιολογητικά στην ΕΟΙ, το Ιππικό Σωματείο πρέπει να υποβάλλει έως και την Πέμπτη, 3 Μαρτίου και ώρα 14:00 τις συμμετοχές ΑΙΑ (πρακτικά ΙΔ ή ΙΑ) στο ηλεκτρονικό σύστημα συμμετοχών στην ιστοσελίδα της ΕΟΙ http://clubs.hef.gr/, προκειμένου να αναρτηθούν οι λίστες συμμετοχών την επομένη.
Γενικές διατάξεις για ΑΙΑ
– Κάθε ίππος μπορεί να συμμετάσχει την ίδια ημέρα ΜΟΝΟ με έως δύο υποψηφίους (τεστ ΑΙΑ ΙΔ & εκπαιδευτική διαδρομή ΙΑ).
– Συμμετοχή σε αγώνες ίππων άνω των 18 ετών: Για ίππους ηλικίας 18 ετών και άνω απαιτείται κτηνιατρική βεβαίωση με την οποία θα βεβαιώνεται ότι είναι σε θέση να αγωνίζονται. Η βεβαίωση έχει ισχύ για ένα τρίμηνο και μετά την παρέλευσή του θα απαιτείται νέα κτηνιατρική βεβαίωση. Επίσης ίπποι άνω των 18 ετών μπορούν να ιππεύονται μόνο από έναν ιππέα.
– Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να φορούν καπέλο ιππασίας τριών σημείων. Επιπλέον οι υποψήφιοι έως 14 ετών είναι υποχρεωτικό να φορούν και εγκεκριμένο Θώρακα Ασφαλείας. Κατά τα λοιπά, η ενδυμασία όπως ορίζεται στη Γενική Προκήρυξη Ιππικής Δεξιοτεχνίας 2022 και στον Κανονισμό Ιππικής Αντοχής (άρθρο 823).
Συντελεστές ΑΙΑ
Διεύθυνση διοργάνωσης / εκπρόσωπος ΕΟΙ: Ηρακλής Μπάσδρας
Εκπρόσωπος ομίλου: Παντελής Σαλονικιός
Εξεταστές ΑΙΑ: από Κ.Ε.Κ./ Ε.Ο.Ι.
Κτηνίατρος: Επιμέλεια ΕΟΙ
Λοιποί συντελεστές: επιμέλεια ΕΟΙ.
Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι συνολικά 24 αθλητές και αθλήτριες θα συμμετέχουν στην Α.Ι.Α. και στον αναπτυξιακό αγώνα.
Πρόκειται για τους εξής: Δημήτρης Παππούλης, Δημήτρης Χατζηαντώνης, Serena Toyli Platis, Σαλίχ Καλαφάτ, Παρασκευή Χατζηγεωργίου, Natalie Torpilova, Κατερίνα Παρδαλού, Γιαντίρα Μοσχούς, Χρυσάνθη Ξυπολιτά, Τσαμπίκα Τζεβελέκου, Κιάρρα Μοσχούς, Στέλλα Παπανικολάου, Έμμα Δέσποινα Γιακουμάκη, Αγγελική Στεφάνου, Βαρβάρα Στεφάνου, Ευγενία Στεφανάκη, Θεοδοσία Σωτήρογλου, Μάρθα Περίδη, Όλγα Χριστοπούλου, Μελίνα Μωρογιάννη, Χριστίνα Σωτηρίου, Χριστίνα Σταυριανού, Ανθούλα Ιγναντιάδου, Ρέα Αντωνοπούλου Σαλιβέρου.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου