Ρεπορτάζ

Εκδικάζεται αγωγή για την απόδοση του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου!!

Για την 7η Φεβρουαρίου 2023 έχει προσδιοριστεί η εκδίκαση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών – μισθωτική διαφορά κατ’ άρθρο 614 παρ. 1 ΚΠολΔ) αγωγής που άσκησε ανώνυμη ξενοδοχειακή εταιρεία της Ρόδου στην ιδιοκτησία της οποίας ανήκει το ακίνητο που μισθώνει το Ελληνικό Δημόσιο για τη στέγαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, ζητώντας την απόδοσή του.

Οι τρεις διαγωνισμοί που διενεργήθηκαν για τη μίσθωση νέου ακινήτου με ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 3.400 € έχουν αποβεί άγονοι, ενώ δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση του τιμήματος καθώς πλέον έχει δρομολογηθεί η μεταστέγαση της υπηρεσίας στο κτήριο του Κτηματολογίου Ρόδου πίσω από το κεντρικό ταχυδρομείο.
Η εταιρεία, που μισθώνει σήμερα το ακίνητο στην οδό Αλ. Διάκου 19-21 δεν προτίθεται να ανανεώσει τη μισθωτική σύμβαση, ανεξαρτήτως ύψους του μισθώματος καθώς επιδιώκει να το εκμεταλλευτεί η ίδια.
Από την 10η Σεπτεμβρίου 2019 η ιδιοκτήτρια εταιρεία του ακινήτου της οδού Αλ. Διάκου έχει καλέσει εξωδίκως το Ελληνικό Δημόσιο να αποδώσει τη χρήση του σε προθεσμία ενός μηνός προειδοποιώντας ότι θα επιδιώξει δικαστικά την απόδοσή του.
Σημειώνεται ότι η μίσθωση έχει λήξει από την 18η Δεκεμβρίου 2018.
Εν πάση περιπτώσει, όπως τονίζεται και στην αγωγή στις 18.12.2006 η αρμόδια Επιτροπή, κατά τη διάταξη του άρθρου 9 ν. 3130/2003, προέβη στην παραλαβή του μισθίου από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.
Όπως δε αναφέρεται και στο σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής μισθίου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, οι προβλεπόμενες εργασίες που αναφέρονται στο από 19.10.2006 πρακτικό καταλληλότητας είχαν πλήρως εκτελεσθεί και ως εκ τούτου το μίσθιο δεν έχρηζε άλλων επισκευών, προσθηκών ή διαρρυθμίσεων, καθώς επίσης κάλυπτε πλήρως και άμεσα τις ανάγκες στέγασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου.
Σύμφωνα με τον όρο 3. της από 4.12.2006 σύμβασης μίσθωσης ο συμβατικός χρόνος διάρκειάς της έληξε στις 18.12.2018.
Το Δημόσιο δεν προέβη σε μονομερή παράταση της μίσθωσης, κατά τη διάταξη του άρθρου 22 παρ. 3 ν. 3130/2003, ήτοι σε παράταση για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη, με απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Στέγασης.
Σε περίπτωση λήψης μιας τέτοιας απόφασης, η απόφαση αυτή θα έπρεπε να είχε κοινοποιηθεί από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία στην εκμισθώτρια εταιρεία έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την ημερομηνία λήξης της μίσθωσης, αφότου όμως είχε προηγηθεί η διενέργεια δύο τουλάχιστον δημοπρασιών για μίσθωση άλλου ακινήτου, οι οποίες απέβησαν άγονες ή ασύμφορες.
Σύμφωνα με τον όρο 4 της από 4.12.2006 σύμβασης μίσθωσης καθορίστηκε στο ποσό των τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (3.800,00€), κατόπιν δε διαδοχικών μειώσεων (ν. 4002/2011, ν. 4081/2012), ανέρχεται σήμερα στο ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων δύο ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (3.402,88€) μηνιαίως.
Με την από 10.9.2019 εξώδικη διαμαρτυρία – δήλωση- πρόσκληση της εταιρείας προς το εναγόμενο, Ελληνικό Δημόσιο και την Κτηματική Υπηρεσία του νομού Δωδεκανήσου, η εταιρεία δήλωσε ότι δεν στέργει στη συνέχιση της μίσθωσης και κάλεσε το εναγόμενο να αποδώσει το μίσθιο.
Το εναγόμενο δεν έχει εισέτι αποδώσει στην εταιρεία ελεύθερη τη χρήση του μισθίου ακινήτου.
Συνεπώς, η εν θέματι μίσθωση παρατάθηκε σιωπηρά κατά το χρονικό διάστημα από τις 18.12.2018 μέχρι και τις 18.9.2019, οπότε και η εταιρεία δήλωσε ότι δεν στέργει στη συνέχιση της μίσθωσης.
Η δε μίσθωση έληξε μόλις η εταιρία γνωστοποίησε στο εναγόμενο την από 10.9.2019 εξώδικη διαμαρτυρία – δήλωση – πρόσκλησή της.
Η εταιρεία ενημέρωσε σχετικά με το ανακύπτον ζήτημα της στέγασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου τον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου με την από 23.9.2019 επιστολή.
Ζητά έτσι να υποχρεωθεί το εναγόμενο, καθώς και κάθε τρίτος που τυχόν έλκει δικαιώματα από αυτό ή κατέχει το μίσθιο, να αποδώσει στην εταιρία ελεύθερη τη χρήση του και να καταβάλει το ποσό των 37.410 €, ως αποζημίωση για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη η εταιρεία, συνιστάμενη σε διαφυγόν κέρδος.

Την υπόθεση χειρίζεται η δικηγόρος κ. Ειρήνη Α. Σαρρή.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου